ZRID

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno

Budowa nowych dróg ekspresowych to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, mających na celu nie tylko ułatwienie podróżowania, ale także stymulowanie rozwoju gospodarczego i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest realizacja odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno, stanowiącego część szerszego projektu Via Carpatia. Ta inwestycja, prowadzona przez firmę […]

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

W świetle najnowszych doniesień projekt budowy obwodnicy Pradeł w ramach krajowej drogi nr 78 (DK78) wkroczył w decydującą fazę. Zatwierdzenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy. Wizja rozpoczęcia prac budowlanych nabiera kształtów, z planowanym terminem ogłoszenia przetargu na początku drugiego kwartału bieżącego roku. Długość nowej trasy, licząca około

Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78 Czytaj więcej >>

Planowana modernizacja i rozbudowa polskich dróg w 2024 roku

Rok 2024 zapowiada się jako ważny okres dla rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła ambitny plan rozwoju, który obejmuje złożenie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 33 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 466 km. Dotychczas, w tym roku, udało się uzyskać trzy decyzje ZRID

Planowana modernizacja i rozbudowa polskich dróg w 2024 roku Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód

Wojewoda Podlaski dał zielone światło dla istotnego projektu infrastrukturalnego w regionie – rozpoczęcia budowy ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, łączącego Krynice z Dobrzyniewem i Białystokiem Zachód. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana, umożliwiając start prac budowlanych już w marcu tego roku. To istotny krok naprzód w rozbudowie sieci komunikacyjnej północno-wschodniej

Decyzja ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na budowę węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydane przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczar, otwiera drogę do budowy nowoczesnego węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94. Projekt zakłada konstrukcję estakady nad ul. Krakowską oraz budowę ronda, które pozwoli na płynny i bezkolizyjny ruch w stronę Krakowa i Tarnowa. Eliminacja sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie estakady w 

Decyzja ZRID na budowę węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Rogoźna

Wojewoda wielkopolski, Agata Sobczyk, wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą rozwoju infrastruktury drogowej w regionie Wielkopolski. Dotyczy ona budowy obwodnicy Rogoźna – projektu, który będzie miał istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki lokalnej. Decyzja została przekazana wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego, Wojciechowi Jankowiakowi, przy obecności II wicewojewody wielkopolskiego, Jarosława Maciejewskiego. Realizacja tego ambitnego

Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Rogoźna Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia na DK78

17 stycznia 2024 roku, Wojewoda Śląski oficjalnie zezwolił na dalszą realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi krajowej nr 78 (DK78). To ważny krok w rozbudowie strategicznej trasy, która połączy Kromołów z projektowanym rondem w Żerkowicach, będącym częścią obwodnicy Kroczyc. Ta 7-kilometrowa droga jest drugim etapem rozbudowy obwodnicy Poręby i Zawiercia, której pierwszy odcinek, o długości

Decyzja ZRID dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia na DK78 Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na odcinka drogi krajowej nr 74 między Hrubieszowem, a przejściem granicznym w Zosini

Rozwój infrastruktury drogowej jest kluczowym elementem wspierającym dynamikę gospodarczą oraz poprawę jakości życia mieszkańców. W szczególności w województwie lubelskim, gdzie trwa rozbudowa drogi krajowej nr 74, widoczne są te pozytywne zmiany. Projekt ten, obejmujący modernizację i rozbudowę drogi na odcinku między Hrubieszowem a przejściem granicznym w Zosinie, stanowi ważny krok w kierunku przystosowania infrastruktury do

Decyzja ZRID na odcinka drogi krajowej nr 74 między Hrubieszowem, a przejściem granicznym w Zosini Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Kolna na DW647

W dniu 7 listopada 2023 roku, w ważnym przełomie dla infrastruktury Podlasia, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – budowy obwodnicy miasta Kolno. Projekt ten stanowi istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców regionu. Obwodnica, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 647, ma na celu odciążenie

Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Kolna na DW647 Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na rozbudowę DK61 Legionowo – Zegrze

Rozpoczęcie rozbudowy drogi krajowej DK61 na odcinku Legionowo – Zegrze, długości około 4,5 km, stało się możliwe po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Ta kluczowa inwestycja, z niecierpliwością oczekiwana przez mieszkańców aglomeracji warszawskiej, wreszcie wchodzi w fazę realizacji. Podstawowe informacje o projekcie 1. Opis i znaczenie projektu

Decyzja ZRID na rozbudowę DK61 Legionowo – Zegrze Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID na rozbudowę DW221 na odcinku Gdańsk – Nowa Karczma

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał kluczową decyzję Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dotyczącą przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 221 na odcinku łączącym Gdańsk z Nową Karczmą. Projekt ten, obejmujący ponad 12 kilometrów, stanowi kolejny ważny krok w dynamicznej transformacji sieci komunikacyjnej Pomorza. Rozbudowa tej trasy jest nie tylko odpowiedzią na rosnące potrzeby infrastrukturalne regionu,

Decyzja ZRID na rozbudowę DW221 na odcinku Gdańsk – Nowa Karczma Czytaj więcej >>

Scroll to Top