Dofinansowanie inwestycji drogowych na 2024 rok. 302,7 mln zł dla Samorządów terytorialnych

W 2024 roku Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował podział funduszy rezerwy subwencji ogólnej, przyznając 302,7 mln zł na inwestycje drogowe. Dofinansowanie to obejmie 101 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów. Dzięki temu możliwa będzie realizacja ważnych inwestycji […]

Dofinansowanie inwestycji drogowych na 2024 rok. 302,7 mln zł dla Samorządów terytorialnych Czytaj więcej >>

Inwestycje GDDKiA. 41 miliardów złotych na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła ambitne plany inwestycyjne, które mają na celu poprawę komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na polskich drogach. Kwota przeznaczona na rozbudowę infrastruktury oraz przebudowę ważnych odcinków wynosi niemal 41 miliardów złotych. W tym roku zostaną ogłoszone przetargi na 72 zadania mające na celu punktową poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowane

Inwestycje GDDKiA. 41 miliardów złotych na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID dla obwodnicy Morawicy w ciągu DK73

28 czerwca 2024 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drugiego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Decyzja ta otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych na ważnym odcinku infrastruktury drogowej, który ma istotne znaczenie dla regionu świętokrzyskiego. Wydanie decyzji ZRID jest końcowym etapem

Decyzja ZRID dla obwodnicy Morawicy w ciągu DK73 Czytaj więcej >>

Realizacja projektu obwodnicy Stargardu

Stargard, miasto o bogatej historii i istotnym położeniu na mapie Polski Zachodniej, stoi na progu sporej zmiany w swojej infrastrukturze drogowej. W planach jest realizacja projektu, który nie tylko ułatwi podróżowanie w regionie, ale także w dużym stopniu wpłynie na codzienne życie mieszkańców miasta. Mowa o budowie obwodnicy Stargardu, która stanie się istotnym elementem ciągu

Realizacja projektu obwodnicy Stargardu Czytaj więcej >>

Budowa obwodnicy Głogowa w kontekście strategii rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce

Rozwój infrastruktury drogowej to jeden z filarów modernizacji państwa, mający bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz dynamikę rozwoju gospodarczego. Budowa obwodnic, stanowiących alternatywne trasy omijające centra miast, to istotny element strategii mającej na celu odciążenie miast od nadmiernego ruchu tranzytowego. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo, redukuje poziom hałasu, a także poprawia się płynność

Budowa obwodnicy Głogowa w kontekście strategii rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Czytaj więcej >>

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno

Budowa nowych dróg ekspresowych to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, mających na celu nie tylko ułatwienie podróżowania, ale także stymulowanie rozwoju gospodarczego i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest realizacja odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno, stanowiącego część szerszego projektu Via Carpatia. Ta inwestycja, prowadzona przez firmę

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno Czytaj więcej >>

Projektowanie drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice jako krok w stronę zrównoważonego rozwoju regionu

Inwestycje infrastrukturalne są niezwykle istotnym elementem rozwoju regionów i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Jednym z najnowszych projektów, który wzbudza zainteresowanie zarówno wśród ekspertów, jak i społeczności lokalnej, jest planowana budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia rozpoczęła się od podpisania umowy z firmą IVIA, która odpowiadać będzie za przygotowanie

Projektowanie drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice jako krok w stronę zrównoważonego rozwoju regionu Czytaj więcej >>

Planowana poprawa bezpieczeństwa na DK94 w Sławkowie

Bezpieczeństwo na drogach jest jednym z najistotniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się współczesne społeczeństwo. Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla kierowców, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego jest ważnym elementem strategii transportowej każdego kraju. Na terenie Polski istnieje wiele miejsc uznawanych za niebezpieczne punkty na mapie drogowej, które wymagają szczególnych działań remontowych oraz modernizacyjnych, by zwiększyć poziom

Planowana poprawa bezpieczeństwa na DK94 w Sławkowie Czytaj więcej >>

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej w Dąbrowie Górniczej

Rozwój infrastruktury drogowej stanowi fundament dla sprawnego funkcjonowania każdego miasta. Dąbrowa Górnicza, będąca ważnym ośrodkiem urbanistycznym na mapie Polski, nieustannie dąży do ulepszenia swojego układu komunikacyjnego, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców oraz kierowców. Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w krajobrazie drogowym miasta, a kolejne plany inwestycyjne zwiastują dalsze usprawnienia, które mają na celu nie tylko

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej w Dąbrowie Górniczej Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

W świetle najnowszych doniesień projekt budowy obwodnicy Pradeł w ramach krajowej drogi nr 78 (DK78) wkroczył w decydującą fazę. Zatwierdzenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy. Wizja rozpoczęcia prac budowlanych nabiera kształtów, z planowanym terminem ogłoszenia przetargu na początku drugiego kwartału bieżącego roku. Długość nowej trasy, licząca około

Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78 Czytaj więcej >>

Planowana modernizacja i rozbudowa polskich dróg w 2024 roku

Rok 2024 zapowiada się jako ważny okres dla rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła ambitny plan rozwoju, który obejmuje złożenie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 33 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 466 km. Dotychczas, w tym roku, udało się uzyskać trzy decyzje ZRID

Planowana modernizacja i rozbudowa polskich dróg w 2024 roku Czytaj więcej >>

Scroll to Top