Modernizacja i rozwój polskich dróg w 2024 roku

W 2024 roku Polska będzie świadkiem istotnego rozwoju infrastruktury drogowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje udostępnić niemal 200 km nowych tras szybkiego ruchu. Te inwestycje to kontynuacja dynamicznego postępu w budowie dróg, obserwowanego w ostatnich latach, gdzie blisko 270 km nowych arterii zostało oddanych do użytku. Kluczowe projekty na rok 2024 skupiają […]

Modernizacja i rozwój polskich dróg w 2024 roku Czytaj więcej >>

Rok ważnych inwestycji drogowych w Zabrzu

Zakończył się kolejny rok intensywnych działań Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu, który odnotował znaczące sukcesy w dziedzinie infrastruktury drogowej. Łączna wartość zrealizowanych projektów w 2023 roku osiągnęła poziom 118,5 mln zł, co stanowi istotny wkład w poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Wśród kluczowych osiągnięć wymienić należy: Ważnym elementem był

Rok ważnych inwestycji drogowych w Zabrzu Czytaj więcej >>

Przebudowa dróg w Skarżysku-Kamiennej – Nowe perspektywy dla mieszkańców i miasta

Skarżysko-Kamienna świadkiem znaczących zmian w infrastrukturze drogowej – dwie kluczowe inwestycje drogowe nabierają tempa. Przebudowa ulic Kochanowskiego i Głównej to projekty, które znacząco wpłyną na codzienne życie mieszkańców oraz funkcjonowanie lokalnych instytucji. Ulica Kochanowskiego, prowadząca do Starostwa Powiatowego, zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale również infrastrukturę techniczną oraz miejsca postojowe. Firma BUDROMOST-STARACHOWICE, zwycięzca przetargu, rozpocznie

Przebudowa dróg w Skarżysku-Kamiennej – Nowe perspektywy dla mieszkańców i miasta Czytaj więcej >>

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w Gdyni w 2024 roku

W 2024 roku Gdynia staje przed ambitnym zadaniem realizacji szeregu inwestycji drogowych oraz prac utrzymaniowych. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znajduje się przebudowa ulicy Chwarznieńskiej na Witominie oraz budowa buspasa na tejże ulicy w Chwarznie-Wiczliinie. Do kluczowych projektów należy również wiadukt w ciągu ulicy Puckiej i hala sportowa przy ul. Morskiej. Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk,

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w Gdyni w 2024 roku Czytaj więcej >>

Postęp prac drogowych w Polsce

Rok 2023 na polskich drogach był okresem intensywnych przygotowań do dalszych inwestycji. Mimo braku wielkich otwarć, trwały liczne procedury związane z przetargami i planowaniem. Szczególną uwagę skupiono na procesie domykania dróg ekspresowych łączących Lublin z granicami Ukrainy oraz Białorusi. W latach 2020-2022 osiągnięto znaczący postęp, łącząc Lublin drogami ekspresowymi z Warszawą i Rzeszowem. Aktualnie, w

Postęp prac drogowych w Polsce Czytaj więcej >>

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – przegląd najważniejszych wydarzeń 2023 roku

W roku 2023 Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przeszedł serię znaczących postępów. Trwały intensywne prace projektowe, które obejmowały zarówno terminal lotniczy, stację kolejową, jak i sieć dróg startowych. W tym okresie odnotowano również aktywność w zakresie pozyskiwania terenu pod inwestycję oraz decyzji środowiskowych, co świadczy o rosnącym tempie realizacji projektu. Kluczowe prace projektowe CPK dotyczyły między

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – przegląd najważniejszych wydarzeń 2023 roku Czytaj więcej >>

Centralny Port Komunikacyjny inicjuje procedurę na System Obsługi Bagażu

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosił rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej projektowania, dostawy oraz uruchomienia Systemu Obsługi Bagażu (BHS) dla nowego lotniska. Proces ten, kluczowy dla efektywności operacyjnej portu, ma na celu zapewnienie, że bagaż pasażera dotrze na czas, zwłaszcza w przypadku przesiadek w Warszawie. CPK zastosowało metodę dialogu konkurencyjnego, aby dokładnie przeanalizować koncepcje systemu BHS i

Centralny Port Komunikacyjny inicjuje procedurę na System Obsługi Bagażu Czytaj więcej >>

Rozpoczęcie budowy tunelu CPK w Łodzi

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) otrzymał kluczowe pozwolenie na realizację ambitnego projektu budowy tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Decyzja ta dotyczy strategicznego segmentu inwestycji, jakim jest drążenie ponad 4-kilometrowego odcinka pod centrum miasta, przeznaczonego dla Kolei Dużych Prędkości. Jest to nie tylko technologiczny, ale i logistyczny kamień milowy dla całego przedsięwzięcia, które już teraz wpływa na urbanistyczną

Rozpoczęcie budowy tunelu CPK w Łodzi Czytaj więcej >>

Konsultacje CPK – Kształtowanie przyszłości kolei dużych prędkości w Polsce

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zainicjował serię konsultacji taborowych z przewoźnikami kolejowymi. Celem tych spotkań jest dokładne określenie parametrów funkcjonalnych dla nowo planowanych pociągów Kolei Dużych Prędkości (KDP). Jest to krok w kierunku realizacji ambitnego projektu CPK, który zakłada powołanie spółki taborowej oraz zakup ponad 100 nowoczesnych elektrycznych składów zespolonych. Te składy mają być później udostępniane

Konsultacje CPK – Kształtowanie przyszłości kolei dużych prędkości w Polsce Czytaj więcej >>

Zmiany w zarządzie Centralnego Portu Komunikacyjnego

W ostatnich dniach nastąpiła istotna zmiana w strukturze zarządzania Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK). Maciej Lasek, pełnomocnik premiera ds. CPK, podjął decyzję o odwołaniu dotychczasowej Rady Nadzorczej tej strategicznej dla kraju spółki. To ruch, który wpisuje się w dynamikę rozwijających się projektów infrastrukturalnych, będących kluczowym elementem krajowej polityki transportowej. Decyzja ta została ogłoszona 17 stycznia 2024

Zmiany w zarządzie Centralnego Portu Komunikacyjnego Czytaj więcej >>

Centralny Port Komunikacyjny – Klucz do przyszłości polskiej infrastruktury i rozwoju gospodarczego

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako inicjatywa mająca na celu budowę centralnego lotniska oraz linii kolejowych, jest przedstawiony jako kluczowy dla rozwoju Polski. Ekspert z Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Paweł Rydzyński, podkreśla, że realizacja CPK powinna postępować niezależnie od zmian politycznych. Artykuł zaznacza, że rozwój infrastrukturalny CPK ma strategiczne znaczenie dla przyszłości transportu lotniczego i kolejowego w

Centralny Port Komunikacyjny – Klucz do przyszłości polskiej infrastruktury i rozwoju gospodarczego Czytaj więcej >>

Scroll to Top