Realizacja projektu obwodnicy Stargardu

Stargard, miasto o bogatej historii i istotnym położeniu na mapie Polski Zachodniej, stoi na progu sporej zmiany w swojej infrastrukturze drogowej. W planach jest realizacja projektu, który nie tylko ułatwi podróżowanie w regionie, ale także w dużym stopniu wpłynie na codzienne życie mieszkańców miasta. Mowa o budowie obwodnicy Stargardu, która stanie się istotnym elementem ciągu […]

Realizacja projektu obwodnicy Stargardu Czytaj więcej >>

Budowa obwodnicy Głogowa w kontekście strategii rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce

Rozwój infrastruktury drogowej to jeden z filarów modernizacji państwa, mający bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz dynamikę rozwoju gospodarczego. Budowa obwodnic, stanowiących alternatywne trasy omijające centra miast, to istotny element strategii mającej na celu odciążenie miast od nadmiernego ruchu tranzytowego. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo, redukuje poziom hałasu, a także poprawia się płynność

Budowa obwodnicy Głogowa w kontekście strategii rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Czytaj więcej >>

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno

Budowa nowych dróg ekspresowych to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, mających na celu nie tylko ułatwienie podróżowania, ale także stymulowanie rozwoju gospodarczego i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest realizacja odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno, stanowiącego część szerszego projektu Via Carpatia. Ta inwestycja, prowadzona przez firmę

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno Czytaj więcej >>

Projektowanie drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice jako krok w stronę zrównoważonego rozwoju regionu

Inwestycje infrastrukturalne są niezwykle istotnym elementem rozwoju regionów i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Jednym z najnowszych projektów, który wzbudza zainteresowanie zarówno wśród ekspertów, jak i społeczności lokalnej, jest planowana budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia rozpoczęła się od podpisania umowy z firmą IVIA, która odpowiadać będzie za przygotowanie

Projektowanie drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice jako krok w stronę zrównoważonego rozwoju regionu Czytaj więcej >>

Planowana poprawa bezpieczeństwa na DK94 w Sławkowie

Bezpieczeństwo na drogach jest jednym z najistotniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się współczesne społeczeństwo. Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla kierowców, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego jest ważnym elementem strategii transportowej każdego kraju. Na terenie Polski istnieje wiele miejsc uznawanych za niebezpieczne punkty na mapie drogowej, które wymagają szczególnych działań remontowych oraz modernizacyjnych, by zwiększyć poziom

Planowana poprawa bezpieczeństwa na DK94 w Sławkowie Czytaj więcej >>

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej w Dąbrowie Górniczej

Rozwój infrastruktury drogowej stanowi fundament dla sprawnego funkcjonowania każdego miasta. Dąbrowa Górnicza, będąca ważnym ośrodkiem urbanistycznym na mapie Polski, nieustannie dąży do ulepszenia swojego układu komunikacyjnego, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców oraz kierowców. Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w krajobrazie drogowym miasta, a kolejne plany inwestycyjne zwiastują dalsze usprawnienia, które mają na celu nie tylko

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej w Dąbrowie Górniczej Czytaj więcej >>

Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

W świetle najnowszych doniesień projekt budowy obwodnicy Pradeł w ramach krajowej drogi nr 78 (DK78) wkroczył w decydującą fazę. Zatwierdzenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy. Wizja rozpoczęcia prac budowlanych nabiera kształtów, z planowanym terminem ogłoszenia przetargu na początku drugiego kwartału bieżącego roku. Długość nowej trasy, licząca około

Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78 Czytaj więcej >>

Planowana modernizacja i rozbudowa polskich dróg w 2024 roku

Rok 2024 zapowiada się jako ważny okres dla rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła ambitny plan rozwoju, który obejmuje złożenie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 33 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 466 km. Dotychczas, w tym roku, udało się uzyskać trzy decyzje ZRID

Planowana modernizacja i rozbudowa polskich dróg w 2024 roku Czytaj więcej >>

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej Lublina

Rok 2023 dla Lublina stał pod znakiem intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej, co miało bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz funkcjonalności samego miasta. Zainwestowano blisko 73 mln zł, realizując projekty o łącznej długości niemal 21 km dróg i około 13 km chodników. Takie działania nie tylko przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej Lublina Czytaj więcej >>

Rozwój i modernizacja sieci dróg w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden z fundamentów wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. W województwie kujawsko-pomorskim ten rok zapowiada się jako rekordowy pod względem wydatków na modernizację i rozbudowę sieci dróg. Ponad pół miliarda złotych zostanie przeznaczone na zakończenie wielu ważnych zadań oraz rozpoczęcie nowych projektów drogowych, oczekiwanych przez społeczność lokalną. Inwestycje te mają

Rozwój i modernizacja sieci dróg w województwie kujawsko-pomorskim Czytaj więcej >>

Planowane inwestycje drogowe w Gliwicach

Inwestycje drogowe mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju każdego miasta, stanowiąc o jego atrakcyjności, dostępności oraz bezpieczeństwie mieszkańców. W Gliwicach, mieście o bogatej historii i dynamicznie rozwijającej się gospodarce, niezwykle ważna jest systematyczna modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, instytucja odpowiedzialna za planowanie, realizację oraz utrzymanie dróg na terenie miasta, przedstawił plany

Planowane inwestycje drogowe w Gliwicach Czytaj więcej >>

Scroll to Top