Realizacja projektu obwodnicy Stargardu

Stargard, miasto o bogatej historii i istotnym położeniu na mapie Polski Zachodniej, stoi na progu sporej zmiany w swojej infrastrukturze drogowej. W planach jest realizacja projektu, który nie tylko ułatwi podróżowanie w regionie, ale także w dużym stopniu wpłynie na codzienne życie mieszkańców miasta. Mowa o budowie obwodnicy Stargardu, która stanie się istotnym elementem ciągu drogi krajowej nr 20. Projekt ten wpisuje się w szeroko zakrojone działania państwa mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na polskich drogach.

Przetarg na obwodnicę Stargardu

Na etapie przetargowym, do realizacji ambitnego zadania zgłosiło się siedem renomowanych firm, co świadczy o dużej atrakcyjności i znaczeniu inwestycji. Oferty złożone przez potencjalnych wykonawców wahają się cenowo od 76,04 do 91,59 miliona złotych, z najniższą ofertą przedstawioną przez firmę Strabag. W procesie wyboru wykonawcy ważne będą nie tylko kwestie finansowe, ale również jakość i trwałość zaproponowanych rozwiązań technicznych. Szczególną uwagę poświęca się kryteriom, takim jak przedłużenie okresu gwarancji na różne elementy infrastruktury, co ma zapewnić długotrwałą wartość dodaną dla inwestycji.

Znaczenie obwodnicy dla Stargardu

Stargard, przez lata zmagał się z problemem intensywnego ruchu tranzytowego przecinającego centrum miasta, co generowało szereg negatywnych skutków, takich jak zanieczyszczenie, hałas, czy zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja obwodnicy oznacza przełomowe rozwiązanie tych problemów, poprzez skierowanie ruchu z dala od serca Stargardu. Nowa trasa nie tylko odczuwalnie skróci czas przejazdu, ale też przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Etapy realizacji projektu

Każdy wielki projekt infrastrukturalny to maraton, a nie sprint. Tak jest również w przypadku budowy obwodnicy Stargardu. Pierwszym krokiem po wyborze wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co ma nastąpić w 2025 roku. Następnie, roboty budowlane, trwające około 15 miesięcy, rozpoczną się z wyłączeniem okresów zimowych, kiedy to warunki atmosferyczne nie sprzyjają pracą na taką skalę. Planowane oddanie obwodnicy do użytku w 2027 roku to moment, w którym Stargard zyska nową jakość komunikacyjną.

Specyfika trasy

Trasa obwodnicy Stargardu będzie się wyróżniać nie tylko swoją funkcjonalnością, ale także klasą techniczną. Jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), zapewni płynność i bezpieczeństwo podróży. Projekt przewiduje budowę jednojezdniowej drogi, która zacznie się od węzła Stargard Wschód, łącząc DK20 z S10, a następnie poprowadzi przez malownicze tereny, minie dolinę rzeki Krąpiel, by ostatecznie włączyć się z powrotem w trasę DK20. Ta nowoczesna infrastruktura drogowa będzie miała duży wpływ na lokalny i regionalny ruch drogowy, skracając dystanse i czas przejazdu.

Obwodnice na Pomorzu Zachodnim w ramach Programu budowy 100 obwodnic

Projekt obwodnicy Stargardu wpisuje się w szerszy kontekst rozbudowy infrastruktury drogowej na Pomorzu Zachodnim i w całej Polsce, jako część rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego ambitnego przedsięwzięcia, obok Stargardu, realizowane są również inne ważne projekty, takie jak obwodnice Gryfina, Szczecinka, czy planowana obwodnica Złocieńca. Wspólnym celem tych inwestycji jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży, ale także stymulacja rozwoju regionalnego poprzez lepsze połączenia komunikacyjne.

Przyszłość mobilności miejskiej i regionalnej

Budowa obwodnicy Stargardu stanowi nie tylko istotny projekt dla samego miasta, ale również ważny krok w kierunku modernizacji i rozwoju infrastruktury drogowej w regionie Pomorza Zachodniego. Przez skierowanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, nowa trasa otworzy drogę do odczuwalnej poprawy jakości życia mieszkańców, zmniejszenia zanieczyszczenia oraz zwiększenia bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

Realizacja tego projektu, podobnie jak innych obwodnic planowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic, jest wyrazem świadomości decydentów potrzeb lokalnych społeczności oraz strategicznego podejścia do planowania infrastruktury drogowej w Polsce. Inwestycje te, przez zmniejszenie obciążeń dla miast i skrócenie czasów przejazdów, przyczyniają się do poprawy dostępności regionów, co ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny.

Obwodnica Stargardu i podobne projekty drogowe w całym kraju to więcej niż tylko nowe drogi. Są to inwestycje w przyszłość, które przekładają się na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i lepszą jakość życia. W czasach rosnącej mobilności i wymagań środowiskowych takie projekty stają się fundamentem dla rozwoju nowoczesnej Polski, która stawia na inteligentne rozwiązania infrastrukturalne, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dzięki takim inicjatywom, miasta takie jak Stargard mogą optymistycznie patrzeć w przyszłość, w której ruch drogowy jest nie tylko efektywniejszy, ale także bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/znamy-oferty-w-przetargu-na-realizacje-obwodnicy-stargardu-w-ciagu-dk20

Scroll to Top