Postęp prac drogowych w Polsce

Rok 2023 na polskich drogach był okresem intensywnych przygotowań do dalszych inwestycji. Mimo braku wielkich otwarć, trwały liczne procedury związane z przetargami i planowaniem. Szczególną uwagę skupiono na procesie domykania dróg ekspresowych łączących Lublin z granicami Ukrainy oraz Białorusi. W latach 2020-2022 osiągnięto znaczący postęp, łącząc Lublin drogami ekspresowymi z Warszawą i Rzeszowem. Aktualnie, w trybie „Projektuj i buduj”, realizowanych jest 13 odcinków dróg o łącznej długości ok. 220 km, z kolejnymi trzema odcinkami (45 km) w fazie przetargowej.

W dalszym ciągu roku 2023, znaczący postęp zanotowano w zakresie projektowania i kompletowania dokumentacji dla nowych odcinków dróg ekspresowych, szczególnie dla S19 na północ od Lublina. Wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostały złożone dla pięciu odcinków S19, sumując się do 90 km nowej drogi. Proces ten obejmuje szczegółową ocenę oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, z czym wiążą się kolejne etapy administracyjne.

Następującym etapem są prace na drodze S17, gdzie wnioski o ZRID dotyczą trzech odcinków tej trasy, obejmujących łącznie 50 km. Przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków S17 są w toku, co podkreśla dynamikę rozwoju sieci drogowej w regionie. Równolegle, trwają prace przygotowawcze dla dwóch odcinków S17 między Piaskami a Zamościem, które są ważnym elementem w rozwoju infrastruktury drogowej.

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce obejmuje także drogę S12, gdzie w 2023 roku rozpoczęto projektowanie i budowę trzech odcinków. Ta inwestycja, o wartości ponad 2 mld zł, pokazuje zaangażowanie w rozbudowę sieci komunikacyjnej, zwłaszcza na wschód kraju. Równocześnie, trwa budowa autostrady A2 na odcinkach Łukowisko-Swory oraz Swory-Biała Podlaska, z czego jeden odcinek jest już zaawansowany w 80%. Wszystkie te prace są istotne dla rozwoju regionalnego oraz poprawy dostępności komunikacyjnej.

W kontekście mniejszych inwestycji drogowych, województwo lubelskie koncentruje się na realizacji obwodnic lokalnych. Planowane są obwodnice w Janowie Lubelskim, Dzwoli, Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu, a także w Łęcznej i Łukowie. Te inwestycje mają kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu lokalnych społeczności. Dodatkowo, drogowcy skupiają się na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, co jest istotnym elementem programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Mimo zmian władz, wszystkie inwestycje na drogach krajowych będą kontynuowane, co świadczy o stałym zaangażowaniu w rozbudowę i modernizację polskiej infrastruktury drogowej.

Scroll to Top