Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w Gdyni w 2024 roku

W 2024 roku Gdynia staje przed ambitnym zadaniem realizacji szeregu inwestycji drogowych oraz prac utrzymaniowych. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znajduje się przebudowa ulicy Chwarznieńskiej na Witominie oraz budowa buspasa na tejże ulicy w Chwarznie-Wiczliinie. Do kluczowych projektów należy również wiadukt w ciągu ulicy Puckiej i hala sportowa przy ul. Morskiej. Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk, podkreśla, że realizowane będą również bieżące prace drogowe, mające na celu podniesienie standardów infrastruktury miejskiej.

W planach na 2024 rok przewidziano również szereg nowych inwestycji drogowych. Wśród nich wyróżniają się budowa buspasa wzdłuż ul. Jana Wiśniewskiego, od stacji Shell do istniejących wiaduktów, oraz prace przy ul. Unruga, Cynkowej, Magnezjowej i Mosiężnej. Planowane są także budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej, przebudowa ul. Zielonej od Bosmańskiej do Płk. Dąbka, a także rekonstrukcja ul. Wiczlińskiej i ulic w rejonie ul. Jana Kazimierza na Chwarznie Wiczlinie.

Dodatkowo, zaplanowano przebudowę ulic Wójta Radtkego, Władysława IV, 3 Maja oraz Świętojańskiej i Portowej w rejonie Pl. Kaszubskiego. W planach znajdują się także budowa ul. Westy Posejdona i Prostokątnej-Okrężnej. Równolegle, prowadzone będą prace projektowe związane z kluczowymi inwestycjami, takimi jak przebudowa pl. Konstytucji oraz rozbudowa ul. Sportowej i budowa wiaduktu w ciągu ul. J. Wiśniewskiego.

Ważnym elementem planów jest także kontynuacja prac projektowych obejmujących budowę pływalni na Chwarznie-Wiczlinie, rozbudowę układu drogowego ul. Płk. Dąbka, oraz budowę zbiorników na rzece Kaczej. Dodatkowo, przewidziane są inwestycje w budowę nowych dróg, w tym ulic Fregatowej, kpt. J.Jurkiewicza, Kliprowej, Żaglowej, Pokładowej oraz ciągów komunikacyjnych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ) planuje również szereg prac utrzymaniowych, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Wśród nich znajduje się budowa chodnika pieszego wzdłuż ul. Rybaków w dzielnicy Babie Doły, modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską oraz przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Mireckiego.

ZDiZ ma zabezpieczone w budżecie około 8 milionów złotych na bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynieryjnych. Dyrektor Zarządu, Michał Felon, zaznacza, że prace utrzymaniowe są realizowane na terenie całej Gdyni, zgodnie z bieżącymi potrzebami miasta.

W kontekście planowanych inwestycji, szczególną uwagę zwraca modernizacja dylatacji Estakady Kwiatkowskiego oraz przebudowa istniejących wiaduktów drogowych na ul. J. Wiśniewskiego. Prace te są istotne dla poprawy przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Ponadto, w planach znajduje się modernizacja ul. Nelca, co jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy Kamienna Góra.

Projekty utrzymaniowe obejmują także wyniesione przejścia dla pieszych na ulicach Janowskiej i Chylońskiej, co jest inwestycją wspieraną przez Radę Dzielnicy Cisowa. Dodatkowo, planuje się utwardzenie ul. Porożyńskiego (Wawrzyńczyka) oraz dokończenie nawierzchni ul. Śliskiej, co odpowiada na rosnące potrzeby komunikacyjne w tych rejonach.

ZDiZ planuje również odcinkowe nakładki na ul. Stolarskiej i Płk. Dąbka w rejonie ul. Steyera, co ma na celu poprawę jakości nawierzchni i komfortu jazdy. Podobne prace planowane są na Alei Zwycięstwa oraz ul. Rdestowej, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego standardu infrastruktury drogowej w Gdyni.

Warto podkreślić, że realizacja tych projektów jest możliwa dzięki współpracy między lokalnymi władzami a organami rządowymi, jak również dzięki wsparciu ze strony Budżetu Obywatelskiego i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ta współpraca pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie różnych sektorów w rozwój infrastruktury miejskiej.

Gdynia w 2024 roku stawia na ambitny program inwestycyjny, który obejmuje zarówno rozbudowę, jak i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. Dzięki tym projektom miasto nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg, ale także zwiększy efektywność komunikacyjną, odpowiadając na rosnące potrzeby mieszkańców i odwiedzających. Prace te stanowią istotny krok w kierunku rozwoju Gdyni jako miasta nowoczesnego i przyjaznego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Scroll to Top