Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – przegląd najważniejszych wydarzeń 2023 roku

W roku 2023 Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przeszedł serię znaczących postępów. Trwały intensywne prace projektowe, które obejmowały zarówno terminal lotniczy, stację kolejową, jak i sieć dróg startowych. W tym okresie odnotowano również aktywność w zakresie pozyskiwania terenu pod inwestycję oraz decyzji środowiskowych, co świadczy o rosnącym tempie realizacji projektu.

Najważniejsze prace projektowe CPK dotyczyły między innymi atrium z dachem w kształcie diamentu oraz modułowych pirsów pasażerskich, zaprojektowanych przez brytyjskie konsorcjum Foster+Partners. Równolegle, zaawansowane projekty dotyczące dróg startowych i kołowania były przygotowywane przez libańsko-amerykańską spółkę Dar, a hiszpański IDOM zajmował się integracją systemów lotniskowych.

W segmencie kolejowym, CPK zaznaczył swoją obecność przez rozwój Kolei Dużych Prędkości. Z niemal 2000 km planowanych linii, dla ponad 1500 km przygotowywano studia wykonalności. Szczególną uwagę zwracała budowa tunelu w Łodzi, której realizację podjęła firma Keller Polska, a następnie Budimex.

Rok 2023 przyniósł również wybór partnera strategicznego dla CPK – francusko-australijskiego konsorcjum Vinci i IFM. Ten międzynarodowy akcent potwierdzał wiarygodność i solidność finansową projektu, z uwzględnieniem wkładu inwestorów prywatnych i finansowania dłużnego.

Pod kątem prawnym i środowiskowym, CPK osiągnął istotne kamienie milowe. Wydano decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności, co stanowiło ważny etap w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Spółka opracowała również Master Plan, będący kompendium informacji o rozbudowie węzła transportowego, co stanowi przejrzyste podejście do planowania infrastruktury.

Kwestie finansowe CPK wyznaczają nowe standardy w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych. Szacunkowa wartość inwestycji lotniskowej wynosi około 41 miliardów złotych, z czego większość środków pochodzić ma z wkładu prywatnego i finansowania dłużnego. Ponadto, projekt uzyskał wsparcie unijne w wysokości ponad 400 milionów złotych z instrumentu CEF „Łącząc Europę”, co podkreśla jego zgodność z unijnymi celami klimatycznymi.

W aspekcie społecznej odpowiedzialności, CPK wykazuje się zaangażowaniem w lokalną społeczność. Programy takie jak dofinansowanie zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych czy wsparcie dla samorządów w ramach programu „Bezpieczne Drogi” świadczą o dążeniu do harmonijnego współistnienia projektu z otoczeniem.

Rok 2023 dla CPK był rokiem dynamicznego rozwoju i solidnych postępów zarówno w obszarze projektowania, jak i realizacji prawnych i środowiskowych aspektów projektu. Znaczący wkład w rozwój infrastruktury kolejowej oraz strategiczne partnerstwa z międzynarodowymi podmiotami podkreślają potencjał i skalę przedsięwzięcia. Jednocześnie, uwzględnienie kwestii społecznych i ekologicznych dowodzi odpowiedzialnego podejścia do realizacji projektu.

Scroll to Top