Budowa tunelu CPK w Łodzi z nadzorem inwestorskim

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Łodzi, obejmujący budowę tunelu Kolei Dużych Prędkości, przechodzi kolejny istotny etap rozwoju. Spółka CPK sfinalizowała umowy z firmami DTŚ i INKO, które będą pełnić rolę inżynierów kontraktu, nadzorując kluczowe aspekty konstrukcji. Te kontrakty są niezbędne do zapewnienia, że inwestycja będzie realizowana z należytą starannością oraz zgodnie z oczekiwaniami jakościowymi i terminowymi.

Inwestycja ta, będąca częścią większego projektu połączenia kolejowego Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia, podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy z nich, już trwający od września, koncentruje się na wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, wykonanym przez firmę Keller Polska pod nadzorem DTŚ. Drugi etap, który rozpocznie firma Budimex, polega na budowie komór dla tarczy zmechanizowanej TBM, niezbędnych do drążenia tunelu. Trzeci etap, obejmujący właściwe drążenie tunelu kolejowego CPK, będzie nadzorowany przez firmę INKO.

Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych, podkreśla, że profesjonalny nadzór jest niezbędny dla skutecznego zarządzania tak dużym przedsięwzięciem, jakim jest budowa tunelu KDP w Łodzi. Inżynier kontraktu pełni tu kluczową rolę, zarządzając procesem od etapu projektowania, przez wykonanie, aż po odbiór końcowy i ewentualne wsparcie w okresie gwarancji.

Wartość kontraktu z DTŚ wynosi prawie 20 mln zł netto, a z INKO około 57 mln zł netto. Kwoty te obejmują podstawowe zamówienia wraz z zadaniami opcjonalnymi, co daje wyobrażenie o skali finansowej projektu.

Dokładny dobór wykonawców robót i inżynierów kontraktu wynika z przetargów przeprowadzonych przez CPK w lipcu 2022 r. Wyselekcjonowano 20 firm, które wykazały się najwyższym poziomem doświadczenia i kompetencji. Proces ten jest częścią szerszej strategii spółki, mającej na celu efektywne zarządzanie budową 10 kluczowych odcinków kolejowych CPK w Polsce. Dzięki umowom ramowym z tymi wykonawcami, CPK może szybciej wybierać podmioty do realizacji poszczególnych zadań, od fazy projektowania po etap gwarancji i rękojmi.

Projektowany tunel, będący częścią szlaku Kolei Dużych Prędkości, będzie miał strategiczne znaczenie dla transportu kolejowego w Polsce. Komora Retkinia, zaplanowana na południowo-zachodnim końcu tunelu, będzie służyła jako szyb startowy dla maszyny TBM, zaś komora Fabryczna będzie pełniła funkcję szybu demontażowego. Budowa tych komór ma ruszyć w styczniu, co będzie kolejnym krokiem w realizacji tej monumentalnej inwestycji.

Tunel CPK, o długości ponad 4,6 km, będzie przebiegać między komorami Fabryczna i Retkinia. Jego budowa, ze względu na gęstą zabudowę i skomplikowane warunki gruntowo-wodne, wymaga wykorzystania zaawansowanej technologii tarczy TBM. Przewiduje się, że tunel pomieści dwa tory kolejowe, z możliwością osiągnięcia prędkości do 160 km/h, a na wyjściu z tunelu – nawet do 200 km/h.

Tunel w Łodzi będzie kluczowym elementem dla pociągów dalekobieżnych, w tym KDP, z przystankiem na centralnym dworcu Łódź Fabryczna. Jego trasa będzie się rozciągać aż do osiedla Retkinia i dalej w kierunku Sieradza, gdzie rozgałęzi się na Poznań i Wrocław.

Projekt CPK to nie tylko budowa tunelu w Łodzi, ale również rozbudowa całej sieci kolejowej w Polsce. Dla około 1.500 km planowanych linii kolejowych CPK są już gotowe lub przygotowywane studia wykonalności, a zaawansowane prace projektowe trwają na odcinkach Warszawa – Łódź i Łódź – Wrocław, a także na trasach Katowice – Ostrawa i Łętownia – Rzeszów.

Scroll to Top