Decyzja ZRID na odcinka drogi krajowej nr 74 między Hrubieszowem, a przejściem granicznym w Zosini

Rozwój infrastruktury drogowej jest kluczowym elementem wspierającym dynamikę gospodarczą oraz poprawę jakości życia mieszkańców. W szczególności w województwie lubelskim, gdzie trwa rozbudowa drogi krajowej nr 74, widoczne są te pozytywne zmiany. Projekt ten, obejmujący modernizację i rozbudowę drogi na odcinku między Hrubieszowem a przejściem granicznym w Zosinie, stanowi ważny krok w kierunku przystosowania infrastruktury do rosnących wymagań współczesnego ruchu drogowego. Ważnym krokiem w procesie realizacji projektu była wydana 17 stycznia 2024 roku decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Lubelskiego. Decyzja ta umożliwia rozpoczęcie prac zgodnie z ustalonymi planami, stanowiąc formalną podstawę prawną pozwalającą przystąpić do rozbudowy tego kluczowego odcinka komunikacyjnej.

Cele i zakres projektu

Głównym celem rozbudowy DK74 jest podniesienie standardu drogi do klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Planuje się poszerzenie jezdni, tak aby każdy pas ruchu miał szerokość 3,5 metra, co zdecydowanie poprawi płynność ruchu oraz bezpieczeństwo. Dodatkowo, nawierzchnia zostanie wzmocniona i dostosowana do przenoszenia obciążeń o wartości 11,5 tony na oś, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby transportu ciężarowego.

W ramach projektu, szczególną uwagę skupiono na aspektach bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania, a także wybudowane nowe rondo u zbiegu DK74 z drogą powiatową, prowadzącą do Horodła. Planowane są także inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą, taką jak ciągi pieszo-rowerowe, oświetlone i bezpieczne przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe, które zdecydowanie podnoszą standardy drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników.

Projekt rozbudowy DK74 wpisuje się w szerszy kontekst inwestycji drogowych w regionie. Stanowi on kluczowy element łączący drogę ekspresową S19 w Janowie Lubelskim, planowaną S17 w okolicach Zamościa, a także przejście graniczne w Zosinie. To wszystko składa się na kompleksową strategię rozwoju infrastruktury drogowej, mającą na celu ułatwienie komunikacji oraz stymulację rozwoju gospodarczego regionu.

Postęp prac i planowane inwestycje

Obecnie trwają prace przy budowie obwodnicy Dzwoli, wraz z rozbudową DK74 od Janowa Lubelskiego do Frampola. Równocześnie, ruszyły prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy odcinka między Gorajcem a Szczebrzeszynem. W przeszłości, zrealizowano już obwodnice Frampola i Hrubieszowa oraz przebudowano kilka odcinków drogi na wschód od Zamościa.

Projekt rozbudowy DK74 jest odpowiedzią na bieżące potrzeby komunikacyjne regionu, ale także inwestycją przyszłościową, która wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny województwa lubelskiego. Poprzez podniesienie standardów drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, DK74 stanie się ważnym łącznikiem w systemie komunikacyjnym wschodniej Polski.

Źródło:https://www.gov.pl/web/gddkia-lublin/rozbudujemy-kolejny-odcinek-dk74-w-woj-lubelskim

Scroll to Top