Decyzja ZRID dla rozbudowy węzła Gdańsk Południe na skrzyżowaniu dróg S6 i S7

Dnia 27 stycznia 2023 roku wojewoda pomorski Dariusz Drelich ogłosił podpisanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy węzła Gdańsk Południe. Ten strategiczny ruch wpisuje się w kontynuację projektu Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, symbolizując kolejny etap w rozbudowie infrastruktury drogowej regionu.

Podczas konferencji prasowej, wojewoda Drelich podkreślił znaczenie tej inwestycji dla całego województwa: „To historyczny moment dla pomorskiej infrastruktury drogowej. Rozpoczynamy realizację projektu, który nie tylko ułatwi przepływ ruchu drogowego, ale także przyniesie korzyści środowiskowe, odciążając aglomerację miejską.”

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym zastępca dyrektora gdańskiego oddziału, Waldemar Chejmanowski, oraz lokalni politycy, w tym radny sejmiku wojewódzkiego, Jerzy Barzowski. Spotkanie odbyło się w sali im. L. Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zakres i specyfika inwestycji

Projekt obejmuje rozbudowę węzła Gdańsk Południe, gdzie krzyżują się obecnie drogi S6 (Obwodnica Trójmiasta) i S7 (Południowa Obwodnica Gdańska). Kluczowe elementy inwestycji to:

  • Budowa 16 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej, wyposażonej w dwa pasy ruchu i pas awaryjny w każdym kierunku.
  • Realizacja węzłów Żukowo i Lublewo, mających na celu usprawnienie komunikacji drogowej.
  • Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych w Widlinie, jako części infrastruktury wspierającej podróżnych.
  • Prace budowlane będą przeprowadzane przy zachowaniu stałego ruchu pojazdów, co zapewni minimalne zakłócenia dla kierowców.

Dodatkowo, w ramach tego samego projektu planuje się budowę obwodnicy Żukowa, która połączy drogę krajową nr 7 w Lniskach z drogą krajową nr 20 przez węzeł Żukowo. Szacowany koszt tych prac wynosi około 777 milionów złotych, z planowanym zakończeniem do końca 2025 roku.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej jest finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz kredytu uzyskanego od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co świadczy o znaczeniu projektu zarówno na poziomie regionalnym, jak i europejskim.

Projekt OMT został podzielony na dwa główne etapy, które mają być zakończone w 2025 roku. Pierwszy etap, obejmujący odcinek od węzła Chwaszczyno (bez węzła) do węzła Żukowo (bez węzła), jest już w trakcie realizacji z budżetem wynoszącym 1 042 719 052,16 zł. Drugi etap, rozpoczynający się od węzła Żukowo (z węzłem) i kończący na węźle Gdańsk-Południe, ma wartość 1 172 750 707,39 zł.

Znaczenie ZRID dla projektu

ZRID, czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, jest kluczowe dla rozpoczęcia i prowadzenia wszelkich działań związanych z inwestycjami drogowymi. Wydawane przez wojewodę (dla dróg krajowych i wojewódzkich) lub starostę (dla dróg powiatowych i gminnych), zezwolenie to stanowi administracyjną zgodę na rozpoczęcie budowy. W przypadku OMT, wniosek o ZRID został złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Skutki wydania ZRID obejmują między innymi:

  • Podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi.
  • Przeniesienie własności nieruchomości na Skarb Państwa lub odpowiednią jednostkę samorządową.
  • Udzielenie pozwolenia na budowę drogi.

Każda ze stron objętych decyzją ma prawo do odwołania, co jest istotnym elementem proceduralnym, zapewniającym równowagę interesów publicznych i prywatnych.

Reakcje i oczekiwania

Inwestycja ta spotkała się z pozytywnymi reakcjami ze strony zarówno mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców. Oczekuje się, że rozbudowa infrastruktury drogowej znacząco poprawi komunikację w regionie, przyczyniając się do wzrostu lokalnej gospodarki oraz poprawy jakości życia. W szczególności, odciążenie ruchu w centrum miasta ma przynieść korzyści środowiskowe, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i hałas.

Projekt Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, który teraz nabiera tempa dzięki wydanemu ZRID, stanowi jeden z najważniejszych kroków w rozwoju infrastruktury drogowej na Pomorzu. Realizacja tego przedsięwzięcia ma być kamieniem milowym w poprawie dostępności komunikacyjnej Trójmiasta, przyczyniając się do dalszego rozwoju regionu.

Projekt Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej jest zaprojektowany z myślą o minimalizowaniu zakłóceń w codziennym ruchu drogowym. Prace będą realizowane przy utrzymaniu stałego przepływu pojazdów, co jest kluczowe dla uniknięcia większych utrudnień dla mieszkańców i podróżujących przez region. Dodatkowo, realizacja obwodnicy ma przynieść długoterminowe korzyści środowiskowe, głównie poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji miejskiej, co jest istotne w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie budowlane i inżynieryjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości i efektywności nowo powstającej infrastruktury. Nacisk kładziony jest na materiały wysokiej jakości oraz innowacyjne rozwiązania, które zapewnią długowieczność i niezawodność drogi.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu poprzez ułatwienie dostępu do głównych arterii komunikacyjnych. Przyśpieszy to transport towarów, co będzie miało pozytywny wpływ na lokalne przedsiębiorstwa, a także przyciągnie nowe inwestycje. Poprawa infrastruktury drogowej jest również ważnym elementem w promowaniu turystyki, ponieważ ułatwi podróżowanie do atrakcji turystycznych w regionie.

Długoterminowa perspektywa

Projekt OMT jest częścią szerszej strategii rozwoju infrastruktury drogowej na Pomorzu i w Polsce. Jego realizacja stanowi ważny element w długoterminowej perspektywie rozwoju kraju, odpowiadając na rosnące potrzeby komunikacyjne i ekonomiczne. W kontekście zwiększonej mobilności i globalizacji, inwestycje takie jak Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej są niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Rozbudowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to inwestycja o znaczeniu regionalnym i narodowym, przynosząca korzyści zarówno w zakresie komunikacji, jak i środowiska. Dzięki starannie zaplanowanej realizacji i finansowaniu, projekt ten stanowi istotny krok w kierunku modernizacji infrastruktury drogowej Polski, odzwierciedlając rosnące ambicje i potrzeby kraju w zakresie transportu i mobilności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/zielone-swiatlo-dla-budowy-kolejnej-czesci-obwodnicy-metropolii-trojmiejskiej

Scroll to Top