Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Opatowa i dróg w ciągu DK74

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wydał decyzję o zezwoleniu na realizację dwóch istotnych inwestycji drogowych (ZRID) : obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz łącznika północnego w ciągu DK74. Te kluczowe projekty, będące częścią rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, zyskały zielone światło, otwierając nowy rozdział w rozwoju infrastruktury regionu.

Obwodnica Opatowa

Obwodnica Opatowa, projektowana i budowana od 2021 roku w systemie „Projektuj i buduj”, stanowi kamień węgielny planu rozwoju regionalnych dróg. Ta dwujezdniowa droga, o długości 5,1 km w ciągu DK9 klasy GP i 6,7 km jako część drogi ekspresowej S74, przewidziana jest do oddania do użytku w I połowie 2025 roku. Przebiegając przez gminy Opatów, Lipnik, i Sadowie, obwodnica będzie biec po południowo-zachodniej stronie Opatowa, znacząco poprawiając przepustowość ruchu i bezpieczeństwo. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi około 461 mln zł.

Jako dopełnienie sieci drogowej, łącznik północny w ciągu DK74, będący trzykilometrową jednojezdniową drogą, umożliwi kierowcom omijanie centrum miasta na trasach Kielce-Lublin oraz Radom-Ostrowiec Świętokrzyski-Annopol-Kraśnik. Projekt ten łączy węzeł na DK9 w ramach obwodnicy Opatowa z DK74 w okolicy Adamowa. Koszt tej części inwestycji to 57,5 mln zł.

Rozbudowa drogi ekspresowej S74

W planach rozwojowych regionu znajduje się także 110-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74. Do 2027 roku przewidziane jest oddanie do użytku tego strategicznego odcinka, który połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, ułatwiając komunikację również z województwem lubelskim. Ta inwestycja, o znaczeniu ponadregionalnym, przyczyni się do rozwoju gospodarki i turystyki, zwiększając bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Projekt obwodnicy Opatowa obejmuje dwa nowe węzły drogowe. Pierwszy z nich powstanie na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej nowym przebiegiem oraz planowanym łącznikiem północnym do DK74. Drugi węzeł zaplanowano w Marcinkowicach, na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9. Ponadto, inwestycja przewiduje budowę czterech estakad, dwóch mostów z przejściami dla zwierząt, sześciu wiaduktów, kładki dla pieszych, oraz przepustów ekologicznych.

Projekt ten przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowników. Planowane są urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Te innowacyjne rozwiązania mają na celu minimalizację wpływu inwestycji na otoczenie i poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

Przetargi na kolejne odcinki S74

Równolegle ruszyły przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie trzech kolejnych odcinków S74 o łącznej długości około 76 km. Te odcinki to granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów, Cedzyna – Łagów z obwodnicą Łagowa oraz Łagów – Jałowęsy – początek obwodnicy Opatowa. Oczekuje się, że te inwestycje znacząco wpłyną na rozwój regionu, umożliwiając płynniejszy przepływ ruchu oraz zwiększając bezpieczeństwo na drogach.

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, Krzysztof Strzelczyk, podkreślił znaczenie tych inwestycji: „W ten sposób zapinamy całą drogę S74 w świętokrzyskim do realizacji od granicy województwa łódzkiego do obwodnicy Opatowa. To pozwoli uruchomić kolejne ponad 70 km drogi, tworząc 110 km ekspresowej trasy w naszym regionie”.

Wizja przyszłości

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 oraz na odcinku S74. Przewidywane zakończenie prac jest zaplanowane na I połowę 2025 roku. Dodatkowo, w październiku 2022 roku złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S74 Opatów – Nisko.

Realizacja tych inwestycji to rozwój infrastruktury, ale także impuls dla gospodarki, turystyki i poprawy jakości życia mieszkańców. Umożliwi to płynniejsze połączenia między ważnymi miastami i regionami Polski, stanowiąc ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-kielce/moze-ruszac-budowa-obwodnicy-opatowa-i-lacznika-polnocnego

Scroll to Top