Decyzja ZRID na budowę odcinka S19 Kuźnica – Sokółka Północ

We wtorek, 27 grudnia 2022 r., wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podjął kluczowy krok w rozwoju infrastruktury regionu, wydając zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S19 Kuźnica – Sokółka Północ. Ta strategiczna decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia prac nad prawie 16-kilometrowym segmentem drogi, który łączy przejście graniczne w Kuźnicy z węzłem drogowym Sokółka Północ, obejmując także węzeł w jego strukturze.

Projektowany odcinek S19 obejmuje 15,8 km dwujezdniowej drogi, z których początkowe 5,25 km osiągnie standard drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Pozostałe 10,5 km trasy zostanie zrealizowane w standardzie drogi ekspresowej, zapewniając zwiększoną przepustowość i bezpieczeństwo. Cała droga zostanie przystosowana do ciężkiego ruchu, z nośnością 11,5 tony na oś, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie transportowe w regionie.

Innowacyjne rozwiązania na granicy

Wojewoda podlaski szczególnie podkreślił znaczenie pierwszego ZRID na S19 dla regionu. „To pierwszy podpisywany ZRID na S19. W każdym kierunku przewidziano dwa pasy ruchu. Wyjątkiem będzie odcinek przy samym przejściu, gdzie zaplanowano sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe),” wyjaśnił Paszkowski. Dodatkowo, na 600-metrowym odcinku drogi w pobliżu przejścia granicznego, nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, co jest odpowiedzią na specyficzne potrzeby tego obszaru.

Kluczowym elementem projektu jest budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). MOP Popławce, zlokalizowany na kierunku wjazdowym do Polski, oraz MOP Wojnowce, na kierunku wyjazdowym, zostaną wyposażone w innowacyjny System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych. MOP Wojnowce zaoferuje imponujące 827 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, 40 dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym, 210 dla aut osobowych oraz 10 dla autobusów. Te nowoczesne rozwiązania umożliwią kierowcom wygodne oczekiwanie na odprawę graniczną.

Zwiększenie dostępności regionu

Wojewoda Paszkowski wyraził nadzieję na długoterminowe korzyści wynikające z inwestycji. „Liczymy na to, że po ustaniu kryzysu migracyjnego i uruchomieniu znowu przejścia granicznego w Kuźnicy, nowa droga w wysokim standardzie będzie często użytkowana,” zaznaczył. Planowany rozwój infrastruktury ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale także zwiększenie atrakcyjności Podlasia jako regionu dobrze skomunikowanego i dostępnego.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły komunikacyjne: węzeł Kuźnica i węzeł Sokółka Północ. Pierwszy z nich, węzeł Kuźnica, połączy istniejącą obecnie DK nr 19 (docelowo drogę wojewódzką) z drogą ekspresową S19. Węzeł Sokółka Północ umożliwi natomiast połączenie istniejącej DK 19 z nowym odcinkiem S19. Projekt przewiduje także budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz jednego wiaduktu kolejowego.

Początek prac i budżet projektu

ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że GDDKiA Oddział w Białymstoku może niezwłocznie przekazać plac budowy wykonawcy. Zastępca dyrektora białostockiego Oddziału GDDKiA Tomasz Wróblewski podkreślił, że „jeśli pogoda będzie sprzyjać, roboty budowlane mogą rozpocząć się wcześniej niż 15 marca 2023 r.” Kontrakt z wykonawcą opiewa na ponad 526 mln zł, a całość projektu ma zostać ukończona pod koniec 2024 roku.

Projekt „Projektuj i buduj” zapowiada nową erę dla infrastruktury drogowej w Podlasiu, znacząco wpływając na mobilność, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy regionu.

Inwestycja drogowa S19 Kuźnica – Sokółka Północ to krok w stronę przyszłości, gdzie nowoczesna infrastruktura drogowa staje się fundamentem rozwoju regionalnego. Zaprojektowana z myślą o zwiększonym ruchu i bezpieczeństwie, ta droga ma być gotowa do obsługi ciężkich pojazdów i intensywnego przepływu na granicy Polski i Białorusi. Jej zakończenie przewidziane jest na koniec 2024 roku, co symbolizuje znaczący postęp w realizacji długo oczekiwanej sieci dróg ekspresowych w Polsce.

Znaczenie dla lokalnej społeczności i gospodarki

Projekt ma duże znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących między Polską a Białorusią, ale także dla lokalnych mieszkańców. Poprawa infrastruktury drogowej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może skutkować zwiększeniem miejsc pracy i rozwojem lokalnej gospodarki. Dodatkowo, nowe drogi będą promować turystykę w regionie, oferując lepszy dostęp do atrakcji Podlasia.

W procesie planowania i budowy S19 szczególną uwagę poświęcono kwestiom ekologicznym i trwałości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów, takich jak beton cementowy i nawierzchnie bitumiczne, ma na celu zapewnienie długotrwałej wytrzymałości drogi przy jednoczesnym minimalizowaniu jej wpływu na środowisko. Projekt ten stanowi przykład, jak nowoczesna infrastruktura drogowa może łączyć funkcjonalność z odpowiedzialnością środowiskową.

Wyzwanie i szansa

Realizacja projektu S19 Kuźnica – Sokółka Północ nie jest pozbawiona wyzwań, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków pogodowych i potencjalnych przeszkód budowlanych. Niemniej jednak, ten ambitny projekt jest postrzegany jako szansa na przekształcenie infrastruktury transportowej w Podlasiu, co ma strategiczne znaczenie dla całego kraju.

W związku z tym, wojewoda podlaski i zespół GDDKiA wyrażają pełne zaangażowanie w terminową realizację projektu, mając na względzie zarówno potrzeby kierowców, jak i mieszkańców regionu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wojewoda-wydal-zrid-na-odcinek-s19-kuznica—sokolka-polnoc

Scroll to Top