Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Żodynia na DK32

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Żodynia w ramach drogi krajowej nr 32 stanowi kluczowy krok w rozwoju infrastruktury drogowej Polski. Ta niezwykle oczekiwana inwestycja, realizowana przez firmę INFRAKOM Kościan, przyniesie mieszkańcom Żodynia i okolic znaczące korzyści w postaci bezpieczeństwa i redukcji hałasu. Podpisana 27 kwietnia 2021 roku umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy, z przewidywaną datą oddania do użytku w 2024 roku.

Projekt, finansowany kwotą blisko 33 mln zł, stanowi część ambitnego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, zainicjowanego przez polski rząd. W realizację projektu zaangażowane są liczne instytucje i osoby, w tym Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, wójt Jacek Kolesiński oraz dyrektor GDDKiA Patryk Kosicki, którzy wspólnie podpisali decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

Obwodnica Żodynia, o długości około 3,3 km, zostanie zbudowana jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Jej celem jest przede wszystkim odciążenie ruchu tranzytowego w miejscowości, który obecnie koncentruje się na drodze krajowej nr 32, tworzącej ważne połączenie między drogami ekspresowymi S3 i S5. Nowa inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu, zarówno dla ruchu regionalnego, jak i dalekobieżnego, szczególnie na trasie między Poznaniem a Zieloną Górą.

Informacje te zostały przekazane przez rzeczniczkę prasową GDDKiA, Alicję Cieślak, która podkreśliła znaczenie projektu dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenia układu komunikacyjnego i zwiększenia przepustowości dróg.

Dodatkowo, obwodnica Żodynia jest jedną z kilku inwestycji w województwie wielkopolskim, realizowanych w ramach wspomnianego programu rządowego. Pozostałe projekty obejmują trasy w Gostyniu, Koźminie Wielkopolskim, Kaliszu, Strykowie, Grzymiszewie, Kamionnej oraz Krotoszynie, Zdunie i Cieszkowej. W sumie, w ramach programu, powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ponad 800 km, co znacznie przyczyni się do rozbudowy i modernizacji polskiej infrastruktury drogowej.

Znaczącym aspektem tej inwestycji jest nabywanie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których realizowane są prace budowlane. Decyzja ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) zatwierdza m.in. podziały nieruchomości oraz określa działki, które przejdą na własność Skarbu Państwa. Proces ten będzie obejmował uzyskanie opinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który określi wartość nieruchomości w ramach operatu szacunkowego. Finalizacją tego etapu będzie wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania.

Jak podkreśla rzecznik prasowy Alina Cieślak, wszystkie działania są prowadzone z należytą starannością, aby zapewnić sprawiedliwość i przejrzystość procesu nabywania nieruchomości oraz ustalania odszkodowań. Ważne jest, by interesy wszystkich stron – zarówno mieszkańców, jak i władz – były równomiernie reprezentowane i respektowane.

Dzięki realizacji projektu obwodnicy Żodynia, mieszkańcy miejscowości i okolicznych terenów będą mogli cieszyć się lepszą jakością życia, mniejszym hałasem i większym bezpieczeństwem. Również kierowcy zyskają dzięki nowej trasie, która umożliwi płynniejszy i bezpieczniejszy przejazd, redukując jednocześnie obciążenie na istniejących drogach.

To kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej Polski, który wpisuje się w szerszy kontekst modernizacji i rozwoju sieci dróg w całym kraju. Realizacja takich projektów jak obwodnica Żodynia jest dowodem na dynamiczny rozwój Polski i jej infrastruktury, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia obywateli i rozwój gospodarczy kraju.

Budowa obwodnicy Żodynia stanowi znaczący postęp w kontekście rozbudowy polskiej infrastruktury drogowej. Projekt ten, będący częścią szeroko zakrojonego planu rządu na lata 2020-2030, nie tylko ułatwi życie mieszkańców Żodynia, ale także przyczyni się do rozwoju regionalnego i krajowego transportu. Znaczenie tej inwestycji wykracza poza samą miejscowość, wpisując się w plany modernizacji i rozwoju całej sieci drogowej Polski.

Prace nad obwodnicą to nie tylko kwestia techniczna, ale również społeczna i ekonomiczna. Staranny proces nabywania nieruchomości, ustalania odszkodowań oraz troska o interesy lokalnej społeczności są kluczowe dla realizacji tego projektu. Dążenie do harmonii pomiędzy potrzebami mieszkańców, ochroną środowiska oraz celami rozwojowymi stanowi ważny element tej inwestycji.

Warto podkreślić, że obwodnica Żodynia jest tylko jednym z wielu projektów w ramach rządowego programu budowy obwodnic, który obejmuje łącznie 100 tras o długości ponad 800 km. Te inwestycje stanowią istotny element wizji dynamicznie rozwijającego się kraju, gdzie nowoczesna infrastruktura drogowa jest kluczowym czynnikiem poprawy jakości życia obywateli i efektywności gospodarczej.

Oczekiwane ukończenie obwodnicy w 2024 roku będzie nie tylko odzwierciedleniem umiejętności technicznych i organizacyjnych zaangażowanych firm i instytucji, ale również świadectwem skuteczności współpracy między różnymi organami administracji publicznej. Ta inwestycja to krok naprzód nie tylko dla Żodynia, ale dla całego kraju, świadczący o zobowiązaniu Polski do ciągłego rozwoju i modernizacji swojej infrastruktury.

Przedstawiliśmy jedną z wielu inicjatyw, które kształtują przyszłość polskich dróg i transportu, pokazując, że Polska nie tylko nadąża za współczesnymi trendami w dziedzinie infrastruktury, ale także aktywnie uczestniczy w ich kształtowaniu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-poznan/obwodnica-zodynia—rozpoczynamy-budowe

Scroll to Top