Decyzja ZRID dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia na DK78

17 stycznia 2024 roku, Wojewoda Śląski oficjalnie zezwolił na dalszą realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi krajowej nr 78 (DK78). To ważny krok w rozbudowie strategicznej trasy, która połączy Kromołów z projektowanym rondem w Żerkowicach, będącym częścią obwodnicy Kroczyc. Ta 7-kilometrowa droga jest drugim etapem rozbudowy obwodnicy Poręby i Zawiercia, której pierwszy odcinek, o długości niemal 17 kilometrów, jest w trakcie budowy od marca 2022 roku. Prace rozpoczęły się w Siewierzu i będą kontynuowane aż do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Przetarg na budowę obwodnicy Kroczyc i długoterminowe plany dla DK78

W listopadzie 2023 roku ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Kroczyc, która jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie śląskim. Długość tej trasy wynosić będzie około 9,1 km, a obecnie trwają procedury związane z zapytaniami ofertowymi. Oczekiwany termin podpisania umowy to połowa 2024 roku, jeśli nie pojawią się nieprzewidziane komplikacje.

W szerszym kontekście, planowana jest rozbudowa całego odcinka DK78 do niemal 34 kilometrów, w tym prawie 24 kilometry obwodnicy Poręby i Zawiercia. Całość ma być ukończona do 2027 roku, z poszczególnymi etapami zakończonymi w latach 2025 (pierwszy odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia), 2026 (obwodnica Kroczyc) i 2027 (drugi odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia).

Projekt ten jest częścią rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Ponadto, budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia otrzyma dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na kwotę ponad 239 mln zł.

Specyfikacje techniczne i znaczenie nowej trasy dla regionu

Nowa trasa obwodnicy zostanie zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi, przystosowana do przenoszenia obciążeń do 11,5 tony na oś. Prace obejmą również budowę dróg obsługujących tereny przyległe oraz nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Istotne jest, że DK78 pełni kluczową rolę jako drogowe połączenie z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Projekt ten ma na celu nie tylko poprawę warunków życia lokalnych mieszkańców przez ograniczenie ruchu tranzytowego, ale również zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Dzięki nowemu przebiegowi obwodnicy czas przejazdu zostanie skrócony do około 16 minut, a trasa ominie 58 skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

Postępy w realizacji pierwszego odcinka obwodnicy

Pierwszy odcinek obwodnicy, o długości 16,7 km, jest realizowany w systemie „Projektuj i buduj”. Rozpoczęcie prac budowlanych miało miejsce w marcu 2022 roku, po wydaniu decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego. Pomimo pierwotnych planów zakończenia prac w kwietniu 2023 roku, termin ten został przesunięty na 25 kwietnia 2025 roku. Przyczyniły się do tego m.in. roszczenia wykonawcy związane z procedurą uzyskiwania ZRID oraz wydłużeniem czasu prowadzenia wycinki.

Planowanie drugiego odcinka obwodnicy i obwodnica Kroczyc

Prace nad drugim odcinkiem obwodnicy, od Kromołowa do Zawiercia, rozpoczęły się 21 stycznia 2020 r., kiedy to podpisano umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony we wrześniu 2022 r., a rok później rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Ten 7,5-kilometrowy odcinek będzie kontynuacją budowanego fragmentu obwodnicy, rozpoczynając się na węźle Kromołów i kończąc się rondem w Żerkowicach.

Obwodnica Kroczyc, ogłoszona w listopadzie 2023 r., będzie jednojezdniową drogą o długości około 9,1 km, biegnącą przez tereny głównie rolnicze. Jej realizacja jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania ciągu DK78 do większych obciążeń. Projekt ten obejmuje również budowę towarzyszącej infrastruktury drogowej, w tym dwóch rond.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-katowice/mamy-zrid-dla-drugiego-odcinka-obwodnicy-poreby-i-zawiercia

Scroll to Top