Centralny Port Komunikacyjny inicjuje procedurę na System Obsługi Bagażu

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosił rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej projektowania, dostawy oraz uruchomienia Systemu Obsługi Bagażu (BHS) dla nowego lotniska. Proces ten, kluczowy dla efektywności operacyjnej portu, ma na celu zapewnienie, że bagaż pasażera dotrze na czas, zwłaszcza w przypadku przesiadek w Warszawie.

CPK zastosowało metodę dialogu konkurencyjnego, aby dokładnie przeanalizować koncepcje systemu BHS i dostosować specyfikację projektu do realnych wymagań lotniska. W pierwszym etapie procesu, który zakończy się 12 lutego, wykonawcy mogą zgłaszać chęć udziału w dialogu. Następnie, po ustaleniu warunków współpracy, CPK wybierze czterech potencjalnych wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Prezes CPK, Mikołaj Wild, podkreśla, że priorytetem jest stworzenie niezawodnego systemu, który zminimalizuje ryzyko zgubienia bagażu i usprawni transfer bagażu pasażerów przesiadających się.

Zakres zamówienia i inspiracje międzynarodowe

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu wykonawczego BHS, dostawę i montaż urządzeń, a także ich testowanie, obsługę i konserwację. CPK rozważa również opcję rozszerzenia umowy, w zależności od potrzeb, o dostawę urządzeń do prześwietlania bagażu rejestrowanego. W poszukiwaniu najlepszych praktyk CPK zainspirowało się rozwiązaniami z Portu Lotniczego Incheon w Seulu, gdzie zgubienie bagażu jest wyjątkowo rzadkie.

System BHS ma być rozwiązaniem dla ograniczeń infrastrukturalnych obecnego Lotniska Chopina, zbliżającego się do maksymalnej przepustowości. Planuje się, że CPK, dzięki nowemu systemowi, znacznie usprawni obsługę bagażu, redukując potrzebę zatrudnienia dużej liczby personelu technicznego i zwiększając przepustowość terminali.

CPK przy wyborze potencjalnych wykonawców dla BHS będzie kierować się określonymi kryteriami selekcji, opisanymi w dokumentacji przetargowej. Wśród warunków udziału w dialogu konkurencyjnym znajduje się doświadczenie w uruchamianiu systemów BHS na dużych portach lotniczych o przepustowości przekraczającej 30 milionów pasażerów rocznie. Dodatkowo, oczekuje się doświadczenia w realizacji projektów związanych z magazynowaniem bagażu wcześniej odprawionego (EBS).

Postęp prac i planowane inwestycje

W kontekście ogólnego postępu prac nad budową CPK, spółka regularnie przedstawia aktualizacje dotyczące różnych aspektów projektu. W lipcu CPK zaprezentowało koncepcyjny projekt terminala pasażerskiego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Prace nad projektem budowlanym mają zostać zakończone w II kwartale bieżącego roku. Również zaawansowane są prace nad projektowaniem płyty lotniska, w tym dróg startowych i postojowych dla samolotów.

CPK nawiązało współpracę z międzynarodowymi inwestorami branżowymi i finansowymi, takimi jak Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, co świadczy o solidności planu biznesowego i potencjale komercyjnym projektu. Spółka prowadzi również konsultacje rynkowe w ramach przygotowań do nadchodzących przetargów, w tym nadzoru inwestorskiego, który będzie największym tego typu zleceniem w Polsce.

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), rozbudowa CPK jest kluczowa dla zwiększenia przepustowości i obsługi rosnącego ruchu przesiadkowego przez LOT. Scenariusz Strategiczny IATA przewiduje, że CPK do 2040 roku może obsłużyć około 40 milionów pasażerów rocznie, co stanowi dwukrotność obecnej przepustowości Lotniska Chopina.

Rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości polskiej infrastruktury lotniczej. Jako nowoczesny hub komunikacyjny, CPK ma potencjał nie tylko do obsługi rosnącego ruchu lotniczego, ale również jako kluczowy element w rozwoju regionalnego i krajowego transportu. Nowy port ma za zadanie uzupełnić i rozszerzyć możliwości obecnie działającego Lotniska Chopina, które zbliża się do swoich operacyjnych granic przepustowości.

Wyzwania i oczekiwania dotyczące Systemu BHS

System Obsługi Bagażu, jako istotny element całego projektu, ma spełniać wysokie standardy niezawodności i efektywności. Wyzwaniem dla CPK oraz wybranych wykonawców będzie zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który nie tylko zapewni sprawne przetwarzanie bagażu, ale również będzie elastyczny i zdolny do adaptacji do przyszłych technologii i rosnących wymagań operacyjnych lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie w najważniejszej fazie rozwoju, gdzie każdy aspekt, od infrastruktury po systemy obsługi bagażu, odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu przyszłości lotnictwa w Polsce. Współpraca z doświadczonymi partnerami międzynarodowymi i skupienie na nowoczesnych rozwiązaniach są gwarancją, że CPK stanie się nowym standardem w branży lotniczej, oferującym pasażerom wysokiej jakości usługi i sprawną obsługę.

Scroll to Top