Rozpoczęcie budowy tunelu CPK w Łodzi

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) otrzymał kluczowe pozwolenie na realizację ambitnego projektu budowy tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Decyzja ta dotyczy strategicznego segmentu inwestycji, jakim jest drążenie ponad 4-kilometrowego odcinka pod centrum miasta, przeznaczonego dla Kolei Dużych Prędkości. Jest to nie tylko technologiczny, ale i logistyczny kamień milowy dla całego przedsięwzięcia, które już teraz wpływa na urbanistyczną przemianę Łodzi.

Zatwierdzenie projektu przez Wojewodę Łódzkiego otwiera nowy rozdział w przygotowaniach do budowy tunelu. Jak podkreśla Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK, otrzymanie pozwolenia na budowę jest fundamentalne dla rozpoczęcia prac przy tunelu, będącego jednym z najbardziej wymagających elementów linii kolejowej Y. Projekt ten reprezentuje zaawansowaną fuzję inżynieryjną i technologiczną, mającą na celu transformację infrastrukturalną Łodzi.

W ramach przygotowań, od września minionego roku, trwają prace nad wzmacnianiem fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), realizowane przez firmę Keller Polska. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 93 mln zł netto. Oprócz wzmacniania fundamentów, projekt obejmuje budowę infrastruktury podziemnej, przebudowę systemów ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych, a także rozbudowę sieci elektroenergetycznej. Nad całością prac nadzór sprawuje DTŚ jako inżynier kontraktu.

W kontekście tunelu, szczególną uwagę przykuwa komora startowa, która powstanie w rejonie Retkinia, na południowym zachodzie od stacji Łódź Kaliska. Rozpoczęcie prac w tym obszarze jest planowane na najbliższe tygodnie. Z kolei realizacja komory wydobywczej dla automatycznej tarczy drążącej (TBM) ruszy po zakończeniu wzmacniania fundamentów ŁDK, z lokalizacją przy dworcu Łódź Fabryczna.

„Dzięki zastosowanym technologiom, prace przy tunelu postępują zgodnie z harmonogramem i minimalizują uciążliwości dla mieszkańców,” zaznacza Wild. Podziemna konstrukcja tunelu, o długości ponad 4 km i średnicy około 14 m, będzie największym tego typu obiektem w Polsce, realizowanym z użyciem nowoczesnej metody TBM.

Projekt CPK nie ogranicza się tylko do budowy tunelu. Jest częścią większej inicjatywy, obejmującej rozbudowę szybkich połączeń kolejowych do Warszawy, Wrocławia i Poznania, poszerzenie autostrady A2, oraz budowę nowego lotniska. Łódź i całe województwo łódzkie staną się głównymi beneficjentami tej inwestycji, która znacząco wpłynie na rozwój regionu.

Oczekuje się, że inwestycje CPK przyczynią się do skrócenia czasu podróży z Łodzi do największych miast w Polsce, zdecydowanie zwiększając mobilność mieszkańców. Zgodnie z raportem prof. Przemysława Śleszyńskiego, roczne oszczędności czasowo-pieniężne dla województwa łódzkiego wyniosą około 177 mln zł.

Ten projekt jest zatem nie tylko przełomem w dziedzinie inżynierii i technologii, ale także ważnym impulsem dla gospodarczego i społecznego rozwoju regionu łódzkiego.

Scroll to Top