Konsultacje CPK – Kształtowanie przyszłości kolei dużych prędkości w Polsce

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zainicjował serię konsultacji taborowych z przewoźnikami kolejowymi. Celem tych spotkań jest dokładne określenie parametrów funkcjonalnych dla nowo planowanych pociągów Kolei Dużych Prędkości (KDP). Jest to krok w kierunku realizacji ambitnego projektu CPK, który zakłada powołanie spółki taborowej oraz zakup ponad 100 nowoczesnych elektrycznych składów zespolonych. Te składy mają być później udostępniane przewoźnikom w ramach innowacyjnego poolu taborowego.

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku przewozów kolejowych w Polsce, CPK prosi wszystkich zainteresowanych pasażerskich przewoźników kolejowych o zgłaszanie się do udziału w konsultacjach do 31 stycznia 2024 r. na adres email: [email protected]. Jest to unikalna okazja dla przewoźników, by włączyć swoje doświadczenie i wiedzę w proces tworzenia taboru, który będzie odpowiadał współczesnym wymaganiom i oczekiwaniom zarówno pasażerów, jak i branży.

Projekt ten nie tylko skupia się na innowacyjności i funkcjonalności, ale także na tworzeniu modelu biznesowego, który jest zgodny z europejskimi standardami. CPK planuje utworzenie tzw. poolu taborowego poprzez powołanie taborowej spółki zależnej. Taka forma organizacji jest już sprawdzonym modelem w innych krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, gdzie działają spółki taborowe typu ROSCO (Rolling Stock Operating Company).

W ramach tego procesu, przewoźnicy mają możliwość wniesienia swojego wkładu w kształtowanie wymagań funkcjonalnych nowego taboru. Ta współpraca ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala na dopasowanie taboru do rzeczywistych potrzeb rynku, zapewniając zarówno wysoki standard usług, jak i komfort podróżującym.

Inicjatywa ta opiera się na wcześniejszych działaniach CPK, w tym na tzw. uchwale taborowej przyjętej przez Radę Ministrów w październiku ubiegłego roku. Uchwała ta wyznacza kierunki rozwoju taboru pasażerskiego w kontekście realizacji programu CPK. Nowy tabor ma spełniać wysokie standardy techniczne i funkcjonalne, mające na celu nie tylko poprawę komfortu podróży, ale także podniesienie jakości połączeń kolejowych w Polsce.

Zbliżające się konsultacje są ważnym etapem w dialogu CPK z rynkiem kolejowym i mają na celu wypracowanie rekomendacji dla przyszłej spółki taborowej. Te rekomendacje będą dotyczyć kluczowych cech funkcjonalnych i technicznych nowych składów KDP, które zostaną uwzględnione w finalnych projektach taboru.

Warto również wspomnieć, że CPK podjęło już wcześniej podobne działania, organizując w grudniu ubiegłego roku konsultacje dotyczące rozwiązań taborowych dla pasażerów ze szczególnymi potrzebami. To pokazuje, że CPK dąży do inkluzji i dostępności swoich usług dla wszystkich grup społecznych.

Na koniec, należy podkreślić, że inicjatywa CPK dotycząca taboru KDP jest realizowana niezależnie od innego istotnego projektu – Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Szczegóły dotyczące procesu konsultacyjnego tego projektu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Ta dwutorowa strategia CPK podkreśla ich zaangażowanie w rozwój kompleksowych i zrównoważonych rozwiązań transportowych, które odpowiadają na bieżące i przyszłe potrzeby sektora kolejowego w Polsce.

W efekcie, konsultacje taborowe stanowią ważny krok w kierunku modernizacji polskiego transportu kolejowego. Zapewniają one nie tylko techniczną doskonałość nowego taboru, ale również odpowiadają na oczekiwania rynku i potrzeby pasażerów. Dzięki temu, CPK ma szansę stać się liderem w dziedzinie innowacji i jakości usług transportowych na poziomie europejskim.

Scroll to Top