Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Rogoźna

Wojewoda wielkopolski, Agata Sobczyk, wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą rozwoju infrastruktury drogowej w regionie Wielkopolski. Dotyczy ona budowy obwodnicy Rogoźna – projektu, który będzie miał istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki lokalnej. Decyzja została przekazana wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego, Wojciechowi Jankowiakowi, przy obecności II wicewojewody wielkopolskiego, Jarosława Maciejewskiego. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt zakłada stworzenie ponad 7 kilometrów nowej trasy obwodnicy, co zdecydowanie ułatwi komunikację w regionie. Inicjatywa ta przewiduje również konstrukcję dwóch rond, które połączą nową drogę z istniejącą drogą wojewódzką nr 241, drogą krajową nr 11 oraz drogą powiatową nr 1352P. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi, wiaduktu nad linią kolejową oraz mostu nad rzeką Wełną. To jednak nie koniec – przewidziano również budowę przepustów na rzekach Rudka i Strugą Sokołowska, a także dodatkowe jezdnie, by jeszcze bardziej poprawić płynność ruchu.

Wojewoda wielkopolska, Agata Sobczyk, podkreśla wielowymiarowe korzyści płynące z realizacji projektu. Budowa obwodnic to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, ale również ważny impuls dla rozwoju lokalnego. Umożliwia ona stworzenie lepszych warunków dla istniejących oraz potencjalnych inwestorów, co przekłada się na wzrost gospodarczy całego województwa.

Dofinansowanie udzielone przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości blisko 49 milionów złotych stanowi ważny element wsparcia dla realizacji tego ambitnego projektu. Wartość ta, w połączeniu z zabezpieczonymi środkami w budżecie województwa wielkopolskiego, osiągającymi kwotę 180 milionów złotych, zapewnia solidną podstawę finansową dla budowy obwodnicy Rogoźna. Takie zdecydowane działanie władz regionalnych i wsparcie na szczeblu rządowym świadczy o zrozumieniu znaczenia inwestycji drogowych dla zrównoważonego rozwoju regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców.

W świetle powyższych faktów projekt budowy obwodnicy Rogoźna przedstawia się jako istotny krok w kierunku rozwoju infrastrukturalnego Wielkopolski. Nie tylko zwiększy bezpieczeństwo drogowe i zmniejszy natężenie ruchu w centrum Rogoźna, ale także stworzy lepsze warunki dla rozwoju biznesu, zarówno dla lokalnych przedsiębiorstw, jak i dla nowych inwestorów rozważających lokalizację swojej działalności w tym dynamicznie rozwijającym się regionie.

Realizacja tego projektu to również odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej, która od dawna wskazywała na konieczność poprawy infrastruktury drogowej. Budowa obwodnicy przyczyni się do odciążenia ruchu w centrum miasta, co z kolei przełoży się na zwiększenie komfortu i jakości życia mieszkańców. Ponadto, inwestycja ta ma potencjał do przyczynienia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin dzięki płynniejszemu przepływowi ruchu.

Decyzja o budowie obwodnicy Rogoźna, podjęta przez wojewodę wielkopolskiego, Agatę Sobczyk, w porozumieniu z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem i II wicewojewodą Jarosławem Maciejewskim, jest wyrazem zaangażowania władz w rozwój infrastrukturalny i ekonomiczny regionu. Projekt ten, wsparty solidnym finansowaniem, ma szansę stać się kamieniem milowym w dążeniu do poprawy jakości życia Wielkopolan oraz wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Realizacja budowy obwodnicy Rogoźna, dzięki współpracy samorządów i wsparciu rządowemu, stanowi przykład skutecznego podejścia do planowania i realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy regionów Polski.

Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/jest-zgoda-na-budowe-obwodnicy-rogozna

Scroll to Top