Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Kolna na DW647

W dniu 7 listopada 2023 roku, w ważnym przełomie dla infrastruktury Podlasia, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – budowy obwodnicy miasta Kolno. Projekt ten stanowi istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców regionu.

Obwodnica, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 647, ma na celu odciążenie intensywnego ruchu, szczególnie w okresie wakacyjnym. Z uwagi na położenie Kolna na trasie do popularnych miejscowości wakacyjnych, jak Pisz czy Giżycko, miasto to często zmaga się z dużym natężeniem ruchu. Wojewoda Paszkowski podkreślił, że nowa obwodnica znacząco poprawi komfort życia mieszkańców Kolna, redukując hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Szczegóły projektu

Projekt obwodnicy Kolna obejmuje budowę jednojezdniowej drogi o długości około 5,5 km, w standardzie klasy GP i G. Zostaną również wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, a także trzy ronda i nowe skrzyżowania, które zwiększą płynność i bezpieczeństwo ruchu. Projekt przewiduje także budowę ścieżek pieszo-rowerowych, co jest ważnym krokiem w kierunku promowania zdrowych i ekologicznych form transportu.

Oprócz samej drogi, projekt uwzględnia budowę przepustów drogowych, dwóch obiektów mostowych nad rzeką Łabna oraz modernizację infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji powstaną nowe sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne, co zwiększy funkcjonalność i bezpieczeństwo obszaru.

Koszt realizacji obwodnicy wynosi 95 milionów złotych, z czego aż 54 miliony złotych pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja ta wpisuje się w szerszy kontekst działań rządowych, mających na celu rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury, planowane są również dalsze rozbudowy sieci drogowej w regionie. W czerwcu tego roku ogłoszono plany budowy fragmentu zachodniej obwodnicy Kolna, która zostanie połączona z obecnie projektowaną drogą. Ta dodatkowa sekcja, o długości około 2 km, ma się złączyć z drogą wojewódzką nr 647. Dodatkowo, ministerstwo zapowiada rozbudowę drogi krajowej nr 63 od miejscowości Wincenta do Kolna, co jeszcze bardziej zwiększy dostępność i mobilność w regionie.

Wpływ na rozwój regionalny

Budowa obwodnicy Kolna nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców miasta, ale również wygeneruje impuls do rozwoju gospodarczego całego regionu. Lepsza infrastruktura drogowa przyczynia się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może skutkować powstaniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem turystyki.

Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnej społeczności, która od dawna wskazywała na potrzebę rozwiązania problemu natężenia ruchu w Kolnie. Mieszkańcy oczekują, że nowa obwodnica przyczyni się nie tylko do poprawy warunków drogowych, ale także do podniesienia ogólnej jakości życia w mieście.

Budowa obwodnicy Kolna to znaczący krok naprzód dla regionu podlaskiego. Projekt ten, realizowany przy wsparciu zarówno lokalnych, jak i centralnych władz, pokazuje, jak inwestycje infrastrukturalne mogą skutecznie łączyć aspekty poprawy jakości życia mieszkańców z rozwojem gospodarczym regionu. Oczekuje się, że zakończenie prac przyniesie długo oczekiwane zmiany w organizacji ruchu oraz w codziennym życiu mieszkańców Kolna i okolic.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wojewoda-podlaski-wydal-zezwolenie-na-budowe-obwodnicy-kolna

Scroll to Top