Decyzja ZRID na rozbudowę DK61 Legionowo – Zegrze

Rozpoczęcie rozbudowy drogi krajowej DK61 na odcinku Legionowo – Zegrze, długości około 4,5 km, stało się możliwe po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Ta kluczowa inwestycja, z niecierpliwością oczekiwana przez mieszkańców aglomeracji warszawskiej, wreszcie wchodzi w fazę realizacji.

Podstawowe informacje o projekcie

1. Opis i znaczenie projektu

Projekt rozbudowy DK61, kluczowego szlaku komunikacyjnego pomiędzy Legionowem a rondem w Zegrzu, stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby transportowe regionu. Wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel, podkreślił, że rząd przez tę inwestycję realizuje długoletnie oczekiwania lokalnej społeczności.

2. Etapy prac i przygotowania

W pierwszym etapie realizacji projektu, przed przystąpieniem do właściwych prac budowlanych, przeprowadzone zostaną niezbędne prace przygotowawcze. Obejmują one rozpoznanie saperskie, inwentaryzację terenu, wytyczenie geodezyjne, budowę dróg technologicznych i zaplecza wykonawczego, a także wycinkę na terenach zadrzewionych. Następnie rozpoczną się roboty ziemne, w tym odhumusowanie terenu.

3. Kwestie odszkodowawcze

Wydanie decyzji ZRID inicjuje również proces wypłaty odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości, których grunty zostaną wykorzystane w projekcie. Procedury te prowadzone są przez Wojewodę Mazowieckiego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej urzędu.

W ramach rozbudowy DK61 Legionowo – Zegrze zakończono już przebudowę wiaduktu kolejowego w Wieliszewie. Stary obiekt został rozebrany, a na jego miejscu wybudowano nowy, modernizując również tory i sieci sterowania ruchem kolejowym oraz teletechniczne. Prace te zakończyły się w październiku 2022 roku, co umożliwiło przywrócenie ruchu pociągów.

Wykonawca i warunki umowy

Projekt realizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) i TORPOL. Umowa, o wartości niemal 195 mln zł, zawarta została w grudniu 2020 roku i jest przeprowadzana w formule „Projektuj i buduj”. Zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2024 roku. Warto zaznaczyć, że czas realizacji nie obejmuje przerw zimowych (16 grudnia – 15 marca).

Obecnie trwają roszczenia wykonawcy dotyczące ewentualnego wydłużenia terminu realizacji lub dodatkowych środków finansowych, głównie z powodu długotrwałego procesu uzyskiwania decyzji ZRID. Możliwość przesunięcia terminu istnieje w sytuacji, gdy wykonawca udowodni, że napotkane okoliczności, na które nie miał wpływu, uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, które w uzasadnionych przypadkach są naliczane i wyegzekwowane.

Do tej pory udało się rozbudować ponad 17,5 kilometra drogi DK61, zwiększając bezpieczeństwo na tym szlaku. Ostatni, trzeci odcinek przejścia przez Legionowo został udostępniony kierowcom w lipcu 2021 roku. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi 24,5 km drogi, w tym nad obwodnicą Pułtuska, która właśnie weszła w fazę robót budowlanych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/ruszamy-z-rozbudowa-dk61-legionowo–zegrze

Scroll to Top