Decyzja ZRID na rozbudowę DW221 na odcinku Gdańsk – Nowa Karczma

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał kluczową decyzję Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dotyczącą przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 221 na odcinku łączącym Gdańsk z Nową Karczmą. Projekt ten, obejmujący ponad 12 kilometrów, stanowi kolejny ważny krok w dynamicznej transformacji sieci komunikacyjnej Pomorza. Rozbudowa tej trasy jest nie tylko odpowiedzią na rosnące potrzeby infrastrukturalne regionu, ale również ważnym elementem w planach dalszego rozwoju lokalnej gospodarki i poprawy dostępności transportowej.

Droga wojewódzka 221 odgrywa strategiczną rolę w sieci komunikacyjnej Pomorza, zapewniając ważne połączenie między Gdańskiem a Nową Karczmą. W ostatnich latach Pomorze świadkiem jest intensywnej rozbudowy swojej infrastruktury drogowej, co w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu mobilności mieszkańców oraz efektywności transportu towarów. Wojewoda Drelich, komentując decyzję ZRID, podkreślił znaczenie tej inwestycji dla regionu, zaznaczając, że droga wojewódzka 221 jest kluczową arterią dla tej części województwa.

Znaczenie decyzji ZRID

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez wojewodę dla dróg krajowych i wojewódzkich, a w przypadku dróg powiatowych i gminnych – przez starostę. Wniosek o wydanie decyzji ZRID składa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub odpowiedni zarządca drogi w przypadku dróg lokalnych. Decyzja ZRID umożliwia podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora, przeniesienie własności nieruchomości na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządową, a także udzielenie pozwolenia na budowę drogi.

Przypomnieć należy, że to nie pierwsza taka decyzja w kontekście drogi wojewódzkiej 221. Wcześniej, 26 września, wojewoda wydał decyzję ZRID dotyczącą rozbudowy odcinka Jankowo – Kolbudy, który mierzy nieco ponad 8 km. Te kolejne kroki w rozwoju infrastruktury drogowej na Pomorzu są dowodem na systematyczne działania mające na celu poprawę jakości sieci drogowej w regionie.

Korzyści i wyzwania projektu

Realizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej 221 niesie za sobą szereg korzyści, w tym usprawnienie przepływu ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, a także pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę poprzez lepszą dostępność komunikacyjną. Jednakże, takie przedsięwzięcia wiążą się również z wyzwaniami, takimi jak konieczność zarządzania przestrzenią, minimalizacja wpływu na środowisko oraz zapewnienie płynności ruchu w trakcie trwania prac budowlanych. Władze województwa podkreślają, że wszelkie działania będą prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów, aby zminimalizować potencjalne niedogodności dla mieszkańców i użytkowników drogi.

Plany i perspektywy przyszłościowe

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 221 jest częścią szerszego planu rozwoju infrastruktury drogowej w województwie pomorskim. W planach znajdują się dalsze inwestycje, mające na celu nie tylko poprawę istniejących dróg, ale i budowę nowych tras, co ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności regionu dla inwestorów, turystów oraz samych mieszkańców. Wojewoda Drelich podkreśla, że te działania są kluczowe dla zapewnienia długoterminowego rozwoju i dobrobytu Pomorza.

Decyzja ZRID wydana przez wojewodę pomorskiego jest ważnym krokiem w kierunku realizacji ambitnych planów rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Inwestycje te nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby, ale również kształtują przyszłość Pomorza jako dynamicznie rozwijającego się regionu. Oczekuje się, że prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej 221 przyczynią się do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego, a także do poprawy jakości życia mieszkańców.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6829-wojewoda-wydal-kolejna-decyzje-zrid-dla-drogi-wojewodzkiej-221

Scroll to Top