Decyzja ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S6 Słupsk – Bożepole Wielkie

Słupsk to miasto na Pomorzu, które stoi u progu znaczącej zmiany w swojej infrastrukturze drogowej. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał zezwolenie na realizację kluczowego projektu drogowego – budowy końca Obwodnicy Słupska, z węzłem Bobrowniki. Jest to część szerszego planu rozwoju komunikacyjnego, który ma na celu poprawę mobilności oraz dostępności regionu Pomorza i północnej Polski.

Projekt, obejmujący budowę 16,12 km trasy, będzie realizowany na terenie gmin Słupsk i Damnica, z założonym budżetem wynoszącym 549 mln zł. Ten kolejny etap drogi ekspresowej S6, łączący Słupsk z Bożepolem Wielkim, wpisuje się w rządowy Program Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja obejmie nie tylko samą drogę, ale również infrastrukturę towarzyszącą, w tym dwa węzły drogowe – Budy i Bobrowniki, Miejsce Obsługi Podróżnych w Paprzycach, Obwód Utrzymania Drogowego oraz 24 obiekty inżynierskie, takie jak estakady, przejścia dla zwierząt i wiadukty.

Budowa tej części drogi ekspresowej S6 stanowi ważny krok w kierunku realizacji bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem, przebiegającego równolegle do wybrzeża Bałtyku. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju handlowego i ekonomicznego regionu, zwiększając możliwości transportowe oraz dostępność do lokalnych oraz międzynarodowych rynków.

Zakres robót i infrastruktura dodatkowa

Projekt zakłada szeroki zakres robót, w tym budowę Obwodów Utrzymania Drogowego z potrzebnymi budynkami administracyjno-socjalnymi. Znaczną część prac stanowi przygotowanie laboratorium drogowego, montaż oraz demontaż po zakończeniu użytkowania. Niezwykle ważna jest także przebudowa istniejących dróg w celu eliminacji kolizji z nową drogą ekspresową oraz budowa dróg innych niż droga ekspresowa, by przywrócić naruszone połączenia drogowe.

Infrastruktura dodatkowa obejmuje budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, co jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę promowania zdrowszych form transportu. Projekt uwzględnia również urządzenia ochrony środowiska, takie jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej.

Dzięki realizacji tego projektu spodziewany jest wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu. Budowa drogi ekspresowej S6 ma na celu nie tylko skrócenie czasu przejazdu, ale również odciążenie lokalnego układu dróg i ulic, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych. Dodatkowo, zmniejszy to uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców okolicznych obszarów.

Co to jest ZRID?

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), które otrzymał projekt, jest podstawą dla rozpoczęcia prac. Jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez wojewodę w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich. W przypadku tej inwestycji, wniosek o wydanie decyzji ZRID złożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co podkreśla znaczenie projektu dla krajowej infrastruktury transportowej.

Projekt Obwodnicy Słupska, z węzłem Bobrowniki, jest zatem nie tylko inwestycją infrastrukturalną, ale również ważnym elementem strategii rozwoju regionu, mającym na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych możliwości komunikacyjnych i handlowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/zrid-na-budowe-ostatniego-odcinka-s6-ze-slupska-do-bozepola-wielkiego

Scroll to Top