Decyzja ZRID na budowę odcinka S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Wojewoda Podkarpacki oficjalnie ogłosił wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla strategicznego odcinka drogi ekspresowej S19. Segment ten, o długości ponad 10 kilometrów, łączy węzły Miejsce Piastowe i Dukla, stanowiąc istotny element szlaku Via Carpatia. Decyzja ta, posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności, otwiera drogę do szybkiego rozpoczęcia prac budowlanych.

Rozwój regionalny i infrastrukturalny

Rozpoczęcie budowy tego odcinka S19 jest wyrazem zaangażowania rządu w rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił znaczenie tej inwestycji dla dynamicznego rozwoju regionu oraz jej wpływ na poprawę spójności sieci drogowej w kraju. Projekt ten ma nie tylko usprawnić komunikację w regionie, ale także przyczynić się do wzrostu gospodarczego i społecznego.

Procedura odszkodowawcza

Ważnym aspektem decyzji ZRID jest rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Proces ten, prowadzony przez Wojewodę Podkarpackiego, obejmie szacowanie wartości nieruchomości przez niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych. Ustalona wartość posłuży jako podstawa do wypłaty odszkodowań właścicielom terenów.

Plan budowy i techniczne aspekty

Projektowany odcinek S19 będzie realizowany w ramach systemu „Projektuj i buduj”. Wykonawca, firma Strabag, odpowiedzialna jest za opracowanie dokumentacji technicznej oraz prowadzenie robót. Do kluczowych etapów budowy należą inwentaryzacja terenu, wytyczenie trasy, rozpoznania saperskie, badania środowiskowe, a także prace przygotowawcze, takie jak wycinka terenów zadrzewionych, usuwanie korzeni i prace archeologiczne. Następnie przystąpi się do robót ziemnych, budowy dróg technologicznych, objazdów tymczasowych oraz prac na obiektach mostowych.

Zakres prac i harmonogram

Nowy odcinek drogi ekspresowej S19, o długości 10,1 km, będzie miał dwujezdniowy przekrój z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W projekcie przewidziano także budowę węzła drogowego w rejonie Dukli oraz rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym m.in. budowę wodociągu i usuwanie kolizji z istniejącymi sieciami. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2025, a ich wartość wynosi blisko 479 milionów złotych.

Charakterystyka terenu i wyzwania geologiczne

Odcinek S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej, co stanowi wyzwanie dla projektantów i wykonawców. Region ten charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem, osuwiskami oraz obszarami predysponowanymi osuwiskowo. Dodatkowo, trasa przechodzi przez obszar górniczy Bóbrka-Równe I, co wymagało szczegółowego rozpoznania geologicznego już na etapie koncepcji programowej.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowników

Budowa drogi ekspresowej S19 przyniesie znaczące korzyści dla mieszkańców regionu oraz użytkowników drogi. Ruch tranzytowy zostanie przekierowany poza centra miejscowości, co zmniejszy uciążliwość związaną z hałasem, spalinami i wypadkami drogowymi. Nowa trasa nie tylko skróci czas przejazdu na osi północ-południe, ale także znacznie zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

Via Carpatia – Kluczowy korytarz transportowy

Projekt ten jest częścią szerszej inicjatywy Via Carpatia, kluczowego korytarza transportowego łączącego Europę Północną i Południową. Na terenie Polski, trasa Via Carpatia będzie miała około 700 km długości, przebiegając przez pięć województw. W województwie podkarpackim, S19 osiągnie docelowo długość około 169 km, z czego obecnie 81,8 km jest już oddane do użytku, a kolejne 72,9 km znajduje się w realizacji.

Rozpoczęcie budowy odcinka S19 Miejsce Piastowe – Dukla stanowi kolejny krok w realizacji rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla rozwoju infrastrukturalnego Polski oraz komfortu i bezpieczeństwa jej mieszkańców. Prace nad projektem, prowadzone z dbałością o środowisko i zastosowanie nowoczesnych technologii, mają na celu zapewnienie efektywnego i bezpiecznego połączenia na ważnej osi transportowej kraju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/zielone-swiatlo-dla-budowy-s19-miejsce-piastowe–dukla

Scroll to Top