Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Suchowoli na trasie DK8 Białystok-Augustów

W środę, 27 września 2023 r. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) na budowę obwodnicy Suchowoli w ramach drogi krajowej 8 na odcinku Białystok-Augustów. Ta długo oczekiwana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy przepływu ruchu w regionie oraz zmniejszenia obciążenia dla mniejszych miejscowości.

Projektowanej obwodnicy, o długości 15 km, przewiduje się realizację w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Termin oddania do użytku to środek 2025 roku. Budowa obwodnicy umożliwi kierowcom podróżującym na północ kraju, na przykład do Suwałk czy Litwy, ominięcie nie tylko Suchowoli, ale również innych miejscowości, takich jak Zagórze, Wysokie Skindzierz, Chodorówka Nowa, Poświętne, czy Krzywa.

Lokalizacja i parametry techniczne

Nowa obwodnica rozpocznie się w miejscowości Kumiała, a zakończy pomiędzy Głęboczyzną a Grymiaczkami. Zaplanowano, że każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m szerokości, a szerokość pobocza – 2,5 m. Inwestycję zaprojektowała i zrealizuje firma Budimex na zasadzie umowy „projektuj i buduj”, podpisanej w 2021 roku. Szacunkowa wartość projektu to około 250 mln złotych.

Znaczenie dla przyszłych planów infrastrukturalnych

Norbert Wyrwich, p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, podkreślił, że obwodnica Suchowoli została zaprojektowana z myślą o przyszłej rozbudowie do części trasy ekspresowej S8 Białystok-Augustów. Planuje się, że zarówno Białystok, jak i Augustów zostaną w przyszłości połączone z trasą S8, co zostało uwzględnione w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą przedłużenia do 2033 r.

Wojewoda Paszkowski podkreślił znaczenie tej inwestycji, która jest długo oczekiwana w regionie. Wydana decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwala na szybkie rozpoczęcie prac. W ramach projektu przewidziano budowę 5 mostów, 12 wiaduktów, oraz jednej estakady o długości ok. 145 m. Łącznie na obwodnicy znajdzie się 55 obiektów inżynierskich, z czego 45 będzie związanych z ochroną środowiska.

Norbert Wyrwich zaznaczył, że przy projektowaniu obwodnicy szczególną uwagę zwrócono na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Starano się równocześnie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i zapewnić bezpieczeństwo przemieszczania się dzikiej fauny.

Projekt obwodnicy Suchowoli jest jednym z pięciu planowanych w województwie podlaskim, w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przypomniał, że celem programu jest redukcja ciężkiego ruchu tranzytowego w mniejszych miejscowościach, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach tego samego programu planuje się budowę obwodnic Sztabina i Białobrzegów, oraz obwodnicy Zambrowa i Augustowa.

Reakcje lokalnych władz i perspektywy na przyszłość

Burmistrz Suchowoli, Michał Matyskiel, określił wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy jako historyczny moment. Podkreślił, że mieszkańcy regionu wreszcie będą mogli odetchnąć z ulgą, mając na uwadze spodziewaną poprawę warunków życia i bezpieczeństwa lokalnego ruchu.

Z wydaniem ZRID przez wojewodę, projekt obwodnicy Suchowoli nabiera realnych kształtów. Jest to znaczący krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w Polsce, szczególnie w województwie podlaskim. Realizacja tej inwestycji nie tylko usprawni ruch tranzytowy, ale również przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców dotkniętych przez intensywny ruch drogowy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/mozemy-zaczynac-budowe-obwodnicy-suchowoli

Scroll to Top