Decyzja ZRID na realizację węzła Żukowo – Gdańsk Południe na skrzyżowaniu dróg S6 i S7

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich ogłosił kluczowe postępy w projekcie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), zatwierdzając realizację węzła Żukowo – Gdańsk-Południe. Ta decyzja, podjęta w kontekście rozbudowy węzła Gdańsk Południe, zapowiedziana pod koniec stycznia, stanowi ważny krok w kierunku ukończenia tej ważnej infrastruktury drogowej.

Wojewoda Drelich, podczas konferencji prasowej w Borkowie, podkreślił znaczenie projektu OMT dla sieci dróg ekspresowych regionu. Zaznaczył, że inwestycja ta nie tylko usprawni ruch w aglomeracji trójmiejskiej, ale także przyniesie znaczące korzyści dla użytkowników dróg i środowiska.

Szczegóły projektu i wypowiedzi ekspertów

Na konferencji prasowej obecni byli także Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Karol Markowski, szef gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyskutowano o roli Pomorza jako lidera w realizacji projektów infrastrukturalnych, z naciskiem na ważność rozbudowy trasy S6. Poseł i rzecznik prasowy rządu, Piotr Müller, wskazał na gwarancje finansowe z 2020 roku jako klucz do kontynuacji prac.

Zakres projektu jest imponujący: trasa Żukowo – Gdańsk Południe, o długości około 16 km, obejmuje realizację obwodnicy Żukowa (7 km) oraz węzłów Żukowo i Lublewo. Dodatkowo, planowana jest rozbudowa węzła Gdańsk Południe, gdzie S6 Obwodnica Trójmiasta krzyżuje się z S7 Południową Obwodnicą Gdańska. Projekt przewiduje również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino.

Umowa z wykonawcą została podpisana 16 kwietnia 2021 roku, na kwotę 777 milionów złotych, z przewidywanym zakończeniem robót do końca 2025 roku.

Finansowanie i dalsze plany

Budowa Obwodnicy Metropolitalnej jest ambitnym przedsięwzięciem finansowym. Całkowita wartość zadania 1 wynosi ponad 1 miliard złotych, a zadania 2 – blisko 1,2 miliarda złotych. Środki na realizację pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Nowa trasa OMT, omijająca aglomerację trójmiejską od południa i zachodu, połączy kluczowe drogi regionu: S7 Południową Obwodnicę Gdańska, autostradę A1 oraz S6 Trasę Kaszubską. Projekt ten nie tylko zmieni sposób poruszania się po regionie, ale także przyczyni się do odciążenia zatłoczonych odcinków w Trójmieście.

Dodatkowo, inwestycja drogowa S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, obejmująca kilka etapów, również otrzymała ZRID w marcu 2023 roku. Łączny koszt tego przedsięwzięcia przekracza 2,6 miliarda złotych.

Znaczenie ZRID

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odgrywa kluczową rolę w procesie budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej. ZRID, wydawane przez wojewodę lub starostę w zależności od typu drogi, umożliwia m.in. podział i scalenie nieruchomości, przeniesienie własności na Skarb Państwa oraz udzielenie pozwolenia na budowę drogi. Strony objęte decyzją mają prawo do odwołania.

Podsumowanie i perspektywy przyszłościowe

Podsumowując, decyzja wojewody pomorskiego o zatwierdzeniu kolejnego etapu Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta jest znaczącym krokiem w kierunku usprawnienia infrastruktury drogowej Pomorza. Ten projekt nie tylko przyczyni się do zmniejszenia korków i poprawy przepływu ruchu w aglomeracji trójmiejskiej, ale także będzie miał pozytywny wpływ na środowisko przez zmniejszenie emisji spalin związanych z zatłoczonym ruchem miejskim.

Realizacja Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, wraz z rozbudową trasy S6, stanowi część szerszego planu rozwoju infrastruktury drogowej w regionie, który obejmuje również inne kluczowe projekty. Inwestycje te są dowodem na dynamiczny rozwój Pomorza w obszarze infrastruktury transportowej, a ich zakończenie przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i osobom podróżującym przez region.

W kontekście szerokich korzyści społecznych i gospodarczych, jakie przyniesie zrealizowanie tego ambitnego projektu, oczekuje się, że Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta stanie się ważnym elementem w kształtowaniu przyszłości regionu, sprzyjając jego rozwojowi i zwiększając jego atrakcyjność zarówno dla biznesu, jak i turystyki.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6447-wojewoda-wydal-pozwolenie-na-budowe-kolejnego-etapu-omt

Scroll to Top