Decyzja ZRID na budowę odcinka drogi S6: Skórowo – Leśnice

Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, nadał zielone światło dla kolejnego kluczowego segmentu rozbudowy sieci dróg ekspresowych w regionie. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy odcinka S6 między Skórowem a Leśnicami. Ta decyzja oznacza ważny krok naprzód w długoterminowym projekcie połączenia Słupska z Bożepolem Wielkim, poprawiając infrastrukturę drogową i dostępność regionu.

Nowy segment drogi S6 rozciągnie się na długości 10,880 km. Szacunkowy koszt inwestycji to 441 978 427,17 zł, a zakończenie prac planowane jest na rok 2025. Jest to kontynuacja wcześniejszych prac na odcinku Bobrowniki – Skórowo, gdzie ZRID został podpisany w czerwcu bieżącego roku.

Decyzję wojewody przyjął z zadowoleniem Karol Markowski, dyrektor oddziału gdańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podkreślając znaczenie tej inwestycji dla rozwoju infrastruktury transportowej w regionie.

Przegląd poszczególnych zadań

1. Odcinek Słupsk – Bożepole Wielkie: Całościowy wgląd

Projekt drogi ekspresowej S6, który łączy Słupsk z Bożepolem Wielkim, jest podzielony na kilka kluczowych zadań, każde z własnym harmonogramem i budżetem. Oto szczegółowy przegląd:

  • Zadanie 1: Budowa drugiej jezdni obwodnicy Słupska. Koszt: 190 498 742,92 zł. Długość: 9,510 km. Realizacja: 2023-2025.
  • Zadanie 2: Odcinek od końca obwodnicy Słupska do węzła Bobrowniki. Koszt: 716 147 054,32 zł. Długość: 16,119 km. Czeka na ZRID.
  • Zadanie 3: Odcinek węzeł Bobrowniki – węzeł Skórowo. Koszt: 374 837 157,81 zł. Długość: 13,152 km. ZRID podpisany 23.06.2023.
  • Zadanie 4: Odcinek węzeł Skórowo – węzeł Leśnice (obecnie omawiany). Koszt: 441 978 427,17 zł. Długość: 10,880 km.
  • Zadanie 5: Odcinek węzeł Leśnice – węzeł Bożepole Wielkie. Koszt: 964 534 367,24 zł. Długość: 22,106 km. W budowie.

Łączny koszt budowy odcinka Słupsk – Bożepole Wielkie wynosi 2 687 995 749,46 zł.

2. Obwodnica metropolii trójmiejskiej: Rozbudowa i nowe odcinki

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej jest równie istotnym elementem rozwoju infrastruktury drogowej w regionie. Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa S6 Chwaszczyno – Gdańsk Południe (łącząca się z S7) ma być oddana do użytku w 2025 roku. Inwestycja ta, o wartości ponad 2 mld zł, obejmuje również obwodnicę Żukowa.

Projekt podzielony jest na dwa odcinki realizacyjne:

  • Zadanie 1: Odcinek węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła). Długość: 16,179 km. Realizacja: 2022-2025.
  • Zadanie 2: Odcinek węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa. Długość: 22,353 km. Realizacja: 2023-2025.

W ramach tych odcinków powstaną m.in. dwanaście wiaduktów, trzy mosty, cztery estakady oraz kładka dla pieszych. Przewidziano również sześć przejść dla zwierząt, co podkreśla dbałość o ekologię i bezpieczeństwo fauny.

Co to jest ZRID?

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest kluczowym elementem procesu budowlanego, będąc decyzją administracyjną wydawaną przez wojewodę dla dróg krajowych i wojewódzkich. W przypadku dróg powiatowych i gminnych, decyzję taką wydaje starosta. ZRID, wydawane na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub odpowiedniego zarządcy drogi w przypadku dróg lokalnych, umożliwia:

  • Podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora.
  • Przeniesienie własności nieruchomości na Skarb Państwa lub odpowiednią jednostkę samorządową.
  • Udzielenie pozwolenia na budowę drogi.

Prawo do odwołania

Ważnym elementem procesu jest to, że każdej ze stron, objętej decyzją o ZRID, przysługuje prawo do odwołania. Ta procedura zapewnia zrównoważoną ochronę interesów zarówno inwestorów, jak i osób potencjalnie dotkniętych przez inwestycję.

Wpływ na region i społeczność

Inwestycje te mają znaczący wpływ na rozwój regionalny, oferując nowe możliwości gospodarcze i poprawiając dostępność obszarów. Rozbudowa sieci drogowej jest kluczowa dla zwiększenia przepustowości ruchu, zmniejszenia czasu podróży, a także poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nowym inwestycjom, region Pomorza zyskuje na atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów, stając się ważnym węzłem komunikacyjnym w północnej Polsce.

Projektowanie nowych odcinków drogowych uwzględnia również aspekty ekologiczne. Przykładem są przejścia dla zwierząt, które mają na celu ochronę fauny i zapobieganie kolizjom na trasie. To świadczy o holistycznym podejściu do planowania infrastrukturalnego, gdzie równowaga między rozwojem a ochroną środowiska jest kluczowa.

Przyszłość Pomorza kształtowana przez infrastrukturę

Projekt rozbudowy sieci drogowej w województwie pomorskim, w tym kluczowa droga ekspresowa S6, ma na celu nie tylko poprawę obecnych warunków drogowych, ale również kształtowanie przyszłości regionu. Inwestycje te, realizowane z rozwagą i dbałością o detale, mają stanowić fundament dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego Pomorza.

Zarządzanie funduszami na te kompleksowe projekty jest przykładem efektywnego wykorzystania środków publicznych. Przejrzystość finansowa i odpowiedzialne planowanie budżetowe są kluczowe dla zapewnienia, że każda złotówka jest inwestowana z myślą o maksymalnym pożytku dla społeczności i regionu.

Stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie drogowym przyczynia się do zwiększenia trwałości infrastruktury oraz minimalizacji jej wpływu na środowisko. Nowe metody budowlane i materiały są nie tylko ekonomiczniejsze, ale także bardziej ekologiczne.

Ten projekt drogowy, będący częścią szerszej strategii rozwoju infrastrukturalnego Polski, podkreśla znaczenie długoterminowego myślenia i planowania w kontekście rozwoju kraju. Poprzez te inwestycje, Pomorze staje się nie tylko lepiej skomunikowaną częścią Polski, ale także bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i inwestycji.

Nowe inwestycje drogowe w województwie pomorskim są ważnym krokiem w kierunku lepszej przyszłości dla regionu. Oferując poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa, oraz stwarzając nowe możliwości ekonomiczne, projekty te rysują obraz dynamicznie rozwijającego się Pomorza, gotowego na wyzwania przyszłości.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6668-s6-wojewoda-podpisal-zezwolenie-na-budowe-odcinka-skorowo-lesnice

Scroll to Top