Decyzja ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między Babicą, a Jawornikiem

29 sierpnia 2023 roku w Rzeszowie Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła istotny krok w rozwoju infrastruktury drogowej regionu. W ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla kluczowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Babicą, a Jawornikiem.

Kluczowe aspekty inwestycji

Odcinek S19 Babica – Jawornik o długości niemal 12 km, stanowi istotną część projektu o wartości przekraczającej 1 mld 200 mln zł. Wojewoda Leniart podkreśliła znaczenie tej inwestycji zarówno dla województwa, jak i dla całego kraju. Z uwagi na skomplikowaną realizację techniczną, projekt obejmuje m.in. budowę estakad na wysokich podporach, w tym największą o długości około 1,1 km i filarach o wysokości około 80 metrów, a także konstrukcję pięciu wiaduktów.

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”, z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor jako wykonawcą. Podpisana umowa ZRID umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych w najbliższych dniach, z planowanym zakończeniem w 2026 roku. Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA, wraz z posłem Andrzejem Szlachtą i dyrektorem Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Markiem Bajdakiem, zaznaczyli ważność projektu dla rozwoju regionu.

Zakres prac

Inwestycja obejmuje budowę 11,6 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i pasem awaryjnym. W ramach projektu powstanie również węzeł Żarnowa – Strzyżów i Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik. Dodatkowo, przewidziano budowę tymczasowego łącznika z drogą krajową nr 19 w Jaworniku, który ostatecznie zostanie przekształcony w drogę gminną.

Charakterystyka terenu

Odcinek S19 Babica – Jawornik przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej, co stanowiło wyzwanie podczas prac projektowych. W ramach rozpoznania geologicznego wykonano liczne badania, wiercenia, sondowania oraz monitoring osuwisk. Wyniki badań wpłynęły na decyzje projektowe, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Via Carpatia

Projekt S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który łączy Europę Północną z Południową. Droga ekspresowa S19, o docelowej długości około 700 km w Polsce, przebiega przez pięć województw, w tym podkarpackie. Stan realizacji tego projektu w województwie podkarpackim obejmuje odcinki oddane do użytku, w realizacji, oraz te w przygotowaniu.

Wpływ na region i infrastrukturę

Realizacja drogi S19 Babica – Jawornik przyniesie liczne korzyści dla województwa podkarpackiego i całego kraju. Poprawi się dostępność komunikacyjna regionu, co z kolei stymuluje rozwój gospodarczy i turystyczny. Dodatkowo, inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynieryjnym i infrastrukturalnym.

Aspekty środowiskowe

Projekt S19 Babica – Jawornik uwzględnia również ochronę środowiska naturalnego. Zaplanowano budowę przejść dla zwierząt, w tym dwóch dla zwierząt średnich, po jednym dla dużych i małych, co ma na celu minimalizację negatywnego wpływu drogi na lokalną faunę. Ponadto, projekt obejmuje wdrożenie urządzeń BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) oraz ochrony środowiska, co podkreśla zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju.

Wyjątkowe wyzwania techniczne

Jednym z największych wyzwań technicznych, jakie stawia przed wykonawcą projekt S19, jest budowa na terenach o skomplikowanej budowie geologicznej. Projektanci i inżynierowie musieli dostosować plany konstrukcyjne, aby sprostać wyzwaniom związanym z niestabilnym podłożem i obszarami osuwiskowymi. Realizacja tak ambitnego projektu wymaga nie tylko zaawansowanej technologii, ale także innowacyjnego podejścia do inżynierii i budownictwa.

Spodziewane rezultaty i oczekiwania

Oczekuje się, że zakończenie projektu S19 Babica – Jawornik w 2026 roku znacząco poprawi komunikację w regionie, a także przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Podkarpacia jako miejsca inwestycji i turystyki. Długofalowe korzyści projektu, zarówno dla mieszkańców, jak i dla gospodarki regionu, są nie do przecenienia.

Decyzja wojewody podkarpackiego o wydaniu ZRID dla drogi S19 Babica – Jawornik otwiera nowy rozdział w rozwoju infrastruktury drogowej Polski. Ta ambitna inwestycja nie tylko ułatwi podróże między północą a południem Europy, ale także przyczyni się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w regionie. Projekt ten, będący częścią szerszego planu Via Carpatia, jest dowodem na to, że Polska kontynuuje swoje dążenie do bycia nowoczesnym, dobrze skomunikowanym krajem w samym sercu Europy.

Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/zrid-dla-s19-babica-jawornik-wydany

Scroll to Top