Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Sztabina na DK8

Sztabin, niewielka miejscowość w województwie podlaskim, wkrótce doświadczy znaczącej zmiany w swojej infrastrukturze drogowej. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w dniu 11 września 2023 r. podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, której celem jest budowa obwodnicy Sztabina. Ten projekt jest częścią ambitnego krajowego Programu Budowy 100 Obwodnic, zaplanowanego na lata 2020-2030. Inwestycja ta, oprócz poprawy warunków życia mieszkańców, jest również krokiem w kierunku realizacji szerszych planów infrastrukturalnych Polski.

Planowana obwodnica Sztabina, o długości około 4,23 kilometra, rozpocznie się rondem przed istniejącym mostem, około kilometra przed miejscowością, i ominie ją od prawej strony dla kierujących się od Białegostoku. Koniec trasy również zaznaczy rondo, tworząc spójną i efektywną trasę omijającą centrum Sztabina. Trasa ta ma przebiegać w kierunku północno-zachodnim, nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8.

Szczególnym elementem projektu jest estakada o długości 665 metrów, która przewidziana jest do przekroczenia doliny Biebrzy oraz drogi gminnej nr 167633B. Dodatkowo, w projekcie przewidziane są trzy obiekty inżynieryjne: przejście dla zwierząt oraz dwa obiekty poprzeczne, w tym wiadukt w ciągu drogi powiatowej i przejazd pieszo-rowerowy. Wartość kontraktu na realizację tych prac wynosi 135 milionów złotych brutto.

W pierwszej fazie budowy, obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu oraz obustronne pobocza bitumiczne. Szerokość całkowita nawierzchni jezdni wyniesie 10 metrów, co zapewni odpowiednią przepustowość oraz bezpieczeństwo. Projekt przewiduje, że obwodnica będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia do 11,5 ton na oś i zaprojektowana na prędkość do 100 km/h. Kategoria ruchu, określona jako KR6, wskazuje na jej znaczenie w regionalnej sieci drogowej.

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest zmniejszenie intensywności ruchu tranzytowego w centrum Sztabina, który obecnie odbywa się głównie drogą krajową nr 8. Generalny Pomiar Ruchu, przeprowadzony w latach 2020-2021, wykazał, że przez Sztabin codziennie przejeżdża ponad 13 tysięcy pojazdów, w tym niemal 4 tysiące ciężarówek. Ta nowa infrastruktura drogowa z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zmniejszając hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz poprawiając bezpieczeństwo.

Wójt Gminy Sztabin, Jarosław Karp podkreślił długoletnie oczekiwanie mieszkańców na tę inwestycję, która była wielokrotnie odkładana. Wyraził on również wdzięczność za konkretne działania w kierunku realizacji tego projektu.

Obwodnica Sztabina jest również elementem szerszego planu rozbudowy sieci drogowej Polski. Stanowi fragment planowanej drogi ekspresowej S8 między Knyszynem a Raczkami, włącznie z odcinkiem Białystok – Augustów – Suwałki. Rada Ministrów dnia 5 września, uzupełniła Program Budowy Dróg Krajowych o ten odcinek. Wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski wskazał na długotrwały proces przygotowania trasy ekspresowej, podkreślając jednocześnie znaczenie obecnej inwestycji dla poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa.

Program Budowy 100 Obwodnic został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa drogowego, ale także zmniejszenie zatłoczenia w miastach, poprawę jakości powietrza, obniżenie poziomu hałasu oraz ogólną poprawę przepustowości sieci drogowej w kraju. Wybór lokalizacji obwodnic odbywał się z uwzględnieniem wielu czynników, w tym natężenia ruchu i stanu bezpieczeństwa. W województwie podlaskim, poza Sztabinem, planowane są obwodnice w Augustowie, Białobrzegach, Suchowoli i Zambrowie. Kolejny ZRID ma być wydany na obwodnicę Suchowoli, co pokazuje długofalowy zasięg i znaczenie programu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/program-budowy-100-obwodnic-wojewoda-wydal-zrid-na-obwodnice-sztabina

Scroll to Top