Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Pułtuska na DK57 i DK61

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Pułtuska. Ten kluczowy projekt dotyczy około 20-kilometrowego nowego przebiegu dróg krajowych nr 57 i 61, które będą omijać miasto Pułtusk. Decyzja ta otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych i procedur odszkodowawczych dla dotkniętych właścicieli nieruchomości.

Szczegóły inwestycji

Zgodnie z planem, prace budowlane rozpoczną się po przekazaniu terenu wykonawcy. Projekt obejmuje budowę około 16,8 km nowego, dwujezdniowego odcinka drogi w ciągu DK61, który ominie Pułtusk od strony zachodniej. Dodatkowo, powstanie blisko 3 km jednojezdniowej DK57, która będzie omijać miejscowości Kleszewo oraz Przemiarowo. W ramach inwestycji przewidziano również konstrukcję czterech węzłów drogowych: Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ i Lipa, a także budowę dróg równoległych i urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą tej strategicznej inwestycji została firma Strabag. Umowa na realizację projektu, o wartości niemal 442 mln zł, została zawarta w czerwcu 2021 roku. Projekt realizowany jest w formule „Projektuj i buduj”, a jego zakończenie planowane jest na I kwartał 2025 roku. Warto zaznaczyć, że harmonogram prac uwzględnia przerwy zimowe trwające od 16 grudnia do 15 marca każdego roku.

Wydanie decyzji ZRID umożliwia nie tylko rozpoczęcie prac budowlanych, ale także inicjowanie procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wykorzystane w ramach projektu. Procesy te będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego, który będzie odpowiadał za wypłatę należnych środków finansowych dotkniętym osobom.

Cele i korzyści inwestycji

Głównym celem budowy obwodnicy jest znaczące zmniejszenie ruchu tranzytowego w Pułtusku, który obecnie odbywa się przez centrum miasta drogami krajowymi nr 57 i 61. Dzięki realizacji projektu, oczekuje się poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenia lokalnego układu komunikacyjnego oraz zwiększenia przepustowości ruchu w Pułtusku i sąsiednich miejscowościach. Projekt przewiduje również wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja ta nie tylko ułatwi życie mieszkańcom Pułtuska, ale również poprawi warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 57 i 61 są popularnymi trasami dla mieszkańców stolicy i Mazowsza, prowadzącymi na Warmię i Mazury. Projekt wpisuje się w szeroko zakrojoną inicjatywę modernizacji tych dróg, obejmującą również przebudowę odcinka z Legionowa do Zegrza.

Obwodnica Pułtuska jest jednym z elementów Rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, obejmującego całą Polskę. W województwie mazowieckim planowanych jest dziewięć takich inwestycji. Wszystkie projekty obwodnic są w różnych fazach realizacji, mając na celu poprawę infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Inwestycja w budowę obwodnicy Pułtuska to krok milowy w poprawie infrastruktury drogowej regionu. Prace, które mają ruszyć w najbliższym czasie, przyniosą długo oczekiwane korzyści zarówno dla mieszkańców Pułtuska, jak i podróżujących przez Mazowsze. Projekt ten symbolizuje dążenie do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia poprzez modernizację sieci drogowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/zielone-swiatlo-dla-budowy-obwodnicy-pultuska

Scroll to Top