Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Lipska na DK79

W ramach strategicznego Programu Budowy 100 Obwodnic, województwo mazowieckie świętuje ważny etap w rozwoju infrastruktury drogowej. Wojewoda Mazowiecki, Tobiasz Bocheński, podjął kluczowe kroki, zatwierdzając projekt i wydając zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79, Zadanie II”. To nie tylko symbol postępu, ale i znaczący element rządowego programu, mający na celu usprawnienie komunikacji i poprawę jakości życia mieszkańców.

W dniu 3 lipca, w Starostwie Powiatowym w Lipsku, odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody, parlamentarzystów i lokalnych urzędników. Wojewoda Bocheński podpisał ZRID, co oznacza rygor natychmiastowej wykonalności projektu. Przyznał, że budowa obwodnicy jest nie tylko kluczowa dla Lipska, ale również dla całego województwa, jako pierwsza z dziewięciu planowanych obwodnic w regionie.

Projekt obwodnicy Lipska

Obwodnica, o długości 6,3 km, zostanie poprowadzona w układzie północ-południe, na zachód od Lipska. Zaplanowano, że początek trasy będzie się znajdować około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a jej koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Projekt przewiduje budowę jednej jezdni, rond, infrastruktury pieszo-rowerowej, mostów drogowych i ekranów akustycznych. Szczególny nacisk położono na ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców.

Wojewoda Bocheński podkreślił, że projekt wpisuje się w założenia rządzenia zrównoważonym rozwojem. Zaznaczył, że w przeszłości niektóre rządy skupiały się tylko na dużych miastach, pomijając mniejsze ośrodki jak Radom czy Lipsko. Dzięki obecnym działaniom, mieszkańcy tych regionów mają lepszy dostęp do środków rządowych i infrastruktury, co przekłada się na poprawę jakości ich życia.

Obwodnica Lipska stanowi ważny element Programu Budowy 100 Obwodnic, opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Program ten zakłada budowę około 830 km nowych dróg w całym kraju, koncentrując się na poprawie bezpieczeństwa, zmniejszeniu zanieczyszczenia i hałasu, oraz usprawnieniu ruchu drogowego w mniejszych miastach. Projekt ten jest realizowany przez GDDKiA.

Udział lokalnych działaczy

W uroczystości podpisania ZRID wzięli udział znaczący politycy i urzędnicy, w tym Posłowie na Sejm RP, Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, oraz starostowie Lipski i Radomski. Ich obecność podkreśla wagę projektu dla regionu.

Podpisanie ZRID na budowę obwodnicy Lipska jest ważnym krokiem w kierunku poprawy infrastruktury drogowej Polski. Stanowi to nie tylko ułatwienie dla kierowców, ale także znaczący postęp w realizacji rządowego programu, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców w mniejszych ośrodkach miejskich.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/podpisanie-zrid-na-obwodnice-lipska-w-ramach-programu-budowy-100-obwodnic

Scroll to Top