Decyzja ZRID na rozbudowę DW224 w Kobysewie

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich oficjalnie podpisał zezwolenie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 w Kobysewie, zapowiadając istotny krok w dążeniu województwa do poprawy lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Projekt rozbudowy, który obejmuje odcinek drogi o długości około 400 metrów, jest kolejnym przykładem dynamicznego rozwoju sieci drogowej na Pomorzu.

„W ciągu ostatnich lat Pomorze stało się liderem w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Dzisiaj, wydając Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla drogi wojewódzkiej nr 224, potwierdzamy nasze zaangażowanie w dalsze usprawnianie komunikacji w regionie,” powiedział wojewoda Drelich.

Zakres planowanej inwestycji

Zaplanowana inwestycja jest wszechstronna i obejmuje szereg kluczowych aspektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi. W jej ramach przewidziano:

 • Przebudowę nawierzchni jezdni i poboczy, co znacząco poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo.
 • Modernizację skrzyżowania, w tym budowę lewoskrętu do ulicy Sosnowej, co usprawni przepływ ruchu w tym newralgicznym punkcie.
 • Rozdzielenie przeciwnych kierunków jazdy za pomocą wysp rozdzielających, co jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.
 • Budowę zatoki autobusowej, która przyczyni się do płynniejszego funkcjonowania komunikacji miejskiej.
 • Wykonanie nowego chodnika, co zwiększy komfort i bezpieczeństwo pieszych.
 • Przebudowę istniejących zjazdów, co poprawi dostępność i funkcjonalność przyległych terenów.
 • Instalację nowoczesnego oświetlenia drogowego, co poprawi widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
 • Rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej, co przyczyni się do lepszego odprowadzania wód opadowych i zapobiegnie powstawaniu zastoisk.

Znaczenie decyzji ZRID

Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) jest niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z modernizacją i rozbudową dróg krajowych i wojewódzkich. Jest to decyzja administracyjna wydawana przez wojewodę, która umożliwia:

 • Podział i scalenie nieruchomości zgodnie z wymogami projektu.
 • Przeniesienie własności nieruchomości na Skarb Państwa lub odpowiednią jednostkę samorządową.
 • Udzielenie pozwolenia na budowę.

Wpływ projektu na społeczność lokalną i ruch drogowy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w Kobysewie ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla wszystkich użytkowników drogi. Projekt ten znacząco przyczyni się do poprawy przepustowości i bezpieczeństwa drogowego, a także do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu.

„Poprzez modernizację infrastruktury drogowej reagujemy na rosnące potrzeby społeczności lokalnej oraz wszystkich osób korzystających z naszych dróg. To inwestycja, która przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom, ułatwiając dostępność i mobilność,” podkreślił wojewoda Drelich.

Województwo Pomorskie, będące liderem w rozwoju infrastruktury drogowej, kontynuuje swoje długofalowe zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych i efektywnych dróg. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 jest częścią szerszego planu rozwoju infrastruktury, który obejmuje również inne kluczowe projekty w regionie. Te działania mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców, a także dla wsparcia rozwoju gospodarczego Pomorza.

Oczekiwane korzyści z realizacji projektu

Realizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 przyniesie szereg korzyści, w tym:

 • Znaczącą poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
 • Lepszą organizację ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia korków i opóźnień.
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może przyciągnąć nowe inwestycje.
 • Poprawę dostępności lokalnych usług i przedsiębiorstw.
 • Zwiększenie efektywności transportu publicznego dzięki nowej zatoce autobusowej.

Decyzja o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 224 w Kobysewie jest kolejnym krokiem na drodze do modernizacji infrastruktury drogowej Pomorza. Inwestycja ta, będąca odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej i użytkowników dróg, stanowi ważny element w długoterminowej strategii rozwoju regionu. Realizacja tego projektu nie tylko poprawi warunki drogowe, ale również przyczyni się do wzrostu gospodarczego i społecznego Pomorza.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6816-wojewoda-wydal-decyzje-zrid-dla-drogi-wojewodzkiej-224

Scroll to Top