Decyzja ZRID na rozbudowę DK48 na odcinku Dęblin – Moszczanka

W województwie lubelskim zaplanowano znaczącą inwestycję drogową, mającą na celu rozbudowę i modernizację drogi krajowej numer 48 na odcinku między Dęblinem, a Moszczanką. Decyzję o zezwoleniu na realizację tego projektu wydał wojewoda lubelski, otwierając tym samym drogę do znacznej poprawy infrastruktury drogowej w regionie.

Droga krajowa nr 48, łącząca Dęblin z Moszczanką, jest jedną z kluczowych tras w powiecie ryckim. Charakteryzująca się wysokim natężeniem ruchu, biegnie na północny-wschód od Dęblina, tworząc istotne połączenie z drogą ekspresową S17, która prowadzi z Warszawy do Lublina. Obecnie droga ta nie spełnia jednak wymogów związanych z rosnącym ruchem pojazdów oraz bezpieczeństwem użytkowników.

Przewidziana rozbudowa na odcinku o długości 8 kilometrów obejmie kluczowe zmiany, które mają na celu dostosowanie trasy do parametrów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Planowane prace to między innymi wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej, co umożliwi przenoszenie obciążenia przez pojazdy o nacisku do 11,5 tony na oś.

Również skrzyżowania na tym odcinku zostaną przebudowane, co znacznie poprawi płynność ruchu. Szczególnie istotnym elementem projektu jest budowa ronda na połączeniu DK48 z DW801 w Dęblinie, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz efektywności ruchu drogowego.

Finansowanie i dalsze plany

Projekt rozbudowy DK48 zostanie zrealizowany ze środków budżetu państwa, w tradycyjnym systemie finansowania. Aktualnie trwa etap przygotowań do ogłoszenia przetargu na wykonawcę prac. Zgodnie z planem, umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w drugiej połowie 2024 roku, a prace rozpoczną się w następnym roku.

Oprócz podstawowych prac związanych z rozbudową i wzmocnieniem drogi, planowana jest również przebudowa przejazdów kolejowych. Szczególną uwagę zwraca się na zlikwidowanie nieczynnego toru kolejowego w okolicy skrzyżowania ul. 15 P.P. Wilków z ul. Staszica. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w tym rejonie.

W ramach projektu zostaną również zmodernizowane zatoki autobusowe, chodniki oraz zjazdy. Modernizacja infrastruktury miejskiej obejmie także sieć wodociągową i kanalizacyjną. Te działania są kluczowe dla zapewnienia wyższego komfortu i bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych.

Jednym z najważniejszych aspektów tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. W tym celu na odcinku zamiejskim droga zostanie poszerzona z 7 do 9 metrów. Ponadto, powstaną nowe przejścia dla pieszych, wyposażone w azyle oraz doświetlone, co znacznie poprawi widoczność i bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo, planowane są alejki pieszo-rowerowe, które będą służyć mieszkańcom jako bezpieczne i wygodne ścieżki komunikacyjne.

Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin-Moszczanka stanowi znaczący krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w regionie lubelskim. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i skupieniu się na bezpieczeństwie użytkowników, projekt ten ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę warunków jazdy oraz życia mieszkańców. Realizacja tej inwestycji drogowej przyczyni się nie tylko do poprawy płynności ruchu, ale także zwiększy atrakcyjność regionu pod względem komunikacyjnym i gospodarczym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-lublin/rozbudujemy-dk48-miedzy-deblinem-a-moszczanka

Scroll to Top