Decyzja ZRID na rozbudowę DK25 łączącej Człuchów z granicami województwa

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich oficjalnie zatwierdził ambitny projekt rozbudowy drogi krajowej nr 25, który łączy Człuchów z granicami województwa. Jest to znaczący krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej regionu, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

Szczegóły projektu

Całkowity koszt inwestycji wynosi 92 099 955,47 zł i obejmuje szereg istotnych ulepszeń na odcinku drogi o długości około 10 km. Projekt zakłada podniesienie nośności nawierzchni jezdni do 115 kN/oś oraz rozbudowę istniejących skrzyżowań, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu DK25 z drogą wojewódzką DW 212. Ponadto, planowane są prace przy innych drogach publicznych w tym rejonie.

Dodatkowe elementy projektu obejmują budowę nowych jezdni, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników w rejonie skrzyżowań i na obszarach zabudowanych, a także azyle i przejścia dla pieszych. Przewidziano również przebudowę zjazdów, budowę rowów krytych pod zjazdami, oraz instalację elementów uspokojenia ruchu drogowego. Projekt uwzględnia także budowę urządzeń bezpieczeństwa, nowe oznakowanie drogi, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, ekrany akustyczne oraz kanał technologiczny.

Ważnym aspektem rozbudowy jest przebudowa obiektów inżynierskich oraz przejazdu kolejowo-drogowego przez czynną jednotorową linię kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyń w miejscowości Wierzchowo Dworzec. Przejazd kolejowy, będący częścią projektu, zostanie zmodernizowany z uwzględnieniem nowych standardów bezpieczeństwa.

Procedura ZRID

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydane przez wojewodę, jest decyzją administracyjną niezbędną do rozpoczęcia prac przy rozbudowie dróg krajowych i wojewódzkich. W przypadku DK 25, wniosek o wydanie ZRID złożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zezwolenie to umożliwia podział i scalenie nieruchomości, przeniesienie własności na Skarb Państwa lub odpowiednią jednostkę samorządową oraz udzielenie pozwolenia na budowę.

Decyzję o rozbudowie DK 25 z entuzjazmem przyjęli Karol Markowski, dyrektor oddziału gdańskiego GDDKiA, oraz Waldemar Chejmanowski, jego zastępca ds. inwestycji. Obydwaj podkreślają, że rozbudowa tej trasy jest kluczowa dla rozwoju regionalnego transportu oraz gospodarki.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich zwraca uwagę na znaczenie inwestycji dla poprawy warunków życia mieszkańców regionu. Podkreśla, że bez rozwiniętej infrastruktury drogowej nie osiągnięto by znaczącego wzrostu gospodarczego. Rozbudowa DK 25 jest więc nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale również inwestycją w przyszłość regionu.

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 stanowi ważny element strategii rozwoju infrastruktury drogowej województwa pomorskiego. Projekt ten ma na celu nie tylko usprawnienie transportu, ale również przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Inwestycja ta jest wyrazem długofalowego planowania i dążenia do realizacji celów rozwojowych regionu.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6628-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-25-wojewoda-wydal-zezwolenie-na-budowe

Scroll to Top