Decyzja ZRID na budowę odcinek autostrady A2 Warszawa – Kukuryki: Obwodnica Siedlec – węzeł „Cicibór”

W ostatnich dniach odbył się znaczący krok w rozwoju infrastruktury drogowej Polski. Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która dotyczy budowy autostrady A2 na odcinku obwodnicy Siedlec do węzła „Cicibór”. Ta decyzja, podpisana 16 sierpnia, zamyka proces administracyjny dla tego segmentu drogi, stanowiąc istotny postęp w realizacji projektu autostrady A2 Warszawa – Kukuryki.

Zatwierdzony odcinek VIII autostrady A2, o długości ponad 12,5 km, leży na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego. Wojewoda podkreśla, że inwestycja ta jest nie tylko ważna dla regionu, ale ma kluczowe znaczenie dla całego kraju. Poprawi ona bezpieczeństwo i usprawni komunikację między wschodnimi a zachodnimi województwami Polski, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych między regionami.

Przebieg inwestycji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest inwestorem tej kluczowej inwestycji. W ramach realizacji inwestycji przewidziano między innymi budowę jezdni autostrady wraz z rowami drogowymi, przebudowę istniejących dróg, oraz budowę dodatkowych jezdni w pasie drogowym autostrady, w tym oświetlenia oraz zjazdów publicznych i indywidualnych.

Warto zaznaczyć, że decyzja Wojewody Mazowieckiego jest kulminacyjnym punktem wieloletnich starań w rozbudowie autostrady A2. Już w 2021 roku, Wojewoda zatwierdził projekt budowalny i wydał zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na odcinku od węzła Ryczołek do Groszki. W następnym roku, kolejne zezwolenie zostało wydane na odcinek od węzła „Ryczołek” do Siedlec. W tym roku, oprócz obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór”, zatwierdzono również odcinki z węzłami „Borki” i „Łukowisko”.

Wpływ na region i kraj

Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla rozwoju infrastrukturalnego Polski. Łączy ona wschodnią ścianę z zachodnią, umożliwiając szybszy i bezpieczniejszy transport na tej kluczowej trasie. Poza aspektami komunikacyjnymi, projekt ten ma również znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, otwierając nowe możliwości dla biznesu i turystyki. Wojewoda Mazowiecki podkreśla, że taka inwestycja jest wyczekiwana przez społeczeństwo i ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla autostrady A2 Warszawa – Kukuryki jest kamieniem milowym w rozwoju infrastruktury drogowej Polski. Zrealizowanie tego projektu nie tylko poprawi komunikację i bezpieczeństwo, ale również stanie się impulsem do dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Odcinek obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór” to ostatni etap w realizacji autostrady A2 na terenie województwa mazowieckiego, zwiastując nową erę w podróżowaniu i transporcie w Polsce.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/decyzja-wojewody-o-zrid-dla-autostrady-a2-warszawa—kukuryki

Scroll to Top