Decyzja ZRID na budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór” – węzeł „Łukowisko”

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Wojewody Mazowieckiego, Tobiasza Bocheńskiego, odbyło się istotne wydarzenie związane z rozwojem infrastruktury drogowej Polski. Kluczowym punktem spotkania było zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) kolejnego etapu autostrady A2, łączącej Warszawę z Kukurykami. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz i instytucji podkreślali znaczenie tego przedsięwzięcia dla rozwoju regionu i kraju.

Autostrada A2, będąca częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, ma kluczowe znaczenie zarówno dla lokalnej, jak i międzynarodowej komunikacji. Trasa ta, przewidziana do przebiegu od granicy z Niemcami w Świecku, przez Poznań, Łódź, Warszawę, aż po granicę z Białorusią w Kukurykach, ma stanowić żyłę komunikacyjną łączącą Europę Środkową z Wschodnią. Projekt ten, realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ma nie tylko skrócić czas podróży, ale także przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Szczegóły decyzji Wojewody

Decyzja Wojewody Mazowieckiego, Tobiasza Bocheńskiego, obejmuje zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór” wraz z węzłem „Łukowisko”, będącym częścią VII odcinka drogi. Zezwolenie to nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza przyspieszenie procesu budowlanego. W wydarzeniu udział wzięli również Poseł na Sejm RP, Krzysztof Tchórzewski, I Wicewojewoda Lubelski, Robert Gmitruczuk, oraz Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie, Jarosław Wąsowski.

Planowane prace na tym odcinku obejmują nie tylko budowę samej autostrady A2, ale również węzła drogowego „Łukowisko” z drogą ekspresową S19. Projekt przewiduje także rozbudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, w tym budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę. W planach jest również wdrożenie urządzeń ochrony środowiska, co podkreśla ekologiczny aspekt inwestycji.

Wpływ na infrastrukturę drogową regionu i kraju

Projekt budowy autostrady A2 ma znaczący wpływ nie tylko na rozwój infrastruktury drogowej regionu, ale również na jego aspekty społeczno-gospodarcze. Umożliwia dostęp do dóbr kulturalnych i ekonomicznych, ułatwiając przemieszczanie się mieszkańców. Jak zaznacza Wojewoda Bocheński, inwestycja ta jest jedną z najistotniejszych w województwie mazowieckim, a jej realizacja ma przybliżyć standardy infrastrukturalne wschodniego Mazowsza do poziomu znanych z innych regionów Polski.

Inwestycja ta, położona w województwie mazowieckim i lubelskim, obejmuje tereny takie jak gminy Zbuczyn, Mordy, a także Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim. Jest to znaczące dla tych obszarów, ponieważ poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży zarówno dla mieszkańców, jak i uczestników ruchu drogowego. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości środowiska, co jest kluczowym aspektem w dzisiejszych projektach infrastrukturalnych.

Oprócz wpływu na bezpieczeństwo i komfort podróży, projekt ma również pozytywny wpływ na wymianę handlową. Autostrada A2 ułatwi transport i logistykę pomiędzy krajami leżącymi na szlaku Via Carpatia, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego zarówno regionu, jak i całego kraju. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej globalizacji i potrzeby szybszej, bezpieczniejszej oraz bardziej efektywnej komunikacji międzynarodowej.

Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że dzisiejsze podpisanie zezwolenia jest jednym z wielu kroków, które mają zostać podjęte w tym roku. Wcześniejsze zezwolenie, wydane 15 maja, dotyczyło odcinka obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór”. Budowa autostrady A2 jest projektem długofalowym, którego finalizacja połączy kluczowe punkty komunikacyjne Polski, tworząc jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Inwestycja ta, mająca znaczenie zarówno na skalę krajową, jak i europejską, stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury Polski. Budowa autostrady A2 jest symbolem postępu i innowacyjności, łącząc potrzeby dzisiejszego społeczeństwa z długofalową wizją rozwoju kraju i regionu. Jest to projekt, który nie tylko zmienia krajobraz drogowy, ale także otwiera nowe możliwości dla przyszłych pokoleń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejna-decyzja-wojewody-o-zrid-budowa-autostrady-a2-warszawa–kukuryki

Scroll to Top