Decyzja ZRID na budowę odcinka autostrady A2 Malinowiec – Łukowisko

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński ogłosił ważną decyzję dotyczącą rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce wschodniej. Chodzi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla około 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2, który rozciąga się od miejscowości Malinowiec do węzła Łukowisko. Ten odcinek, będący kluczowym segmentem autostrady A2, jest drugim z kolei, który uzyskał ZRID w powiecie bialskim.

Projekt ten, mający ogromne znaczenie dla województwa mazowieckiego, został przedstawiony podczas spotkania w Siedlcach. Inwestycja ta obejmie nie tylko budowę autostrady, ale również urządzenia związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wojewoda Bocheński podkreślił, że ta inwestycja drogowa jest jedną z najważniejszych dla regionu, zapewniając lepszy dostęp do dóbr kulturalnych, społecznych oraz gospodarczych. Szczególny nacisk położono na łatwość przemieszczania się, co jest kluczowe dla rozwoju wschodniego Mazowsza.

Realizacja tego odcinka autostrady umożliwi rozpoczęcie prac terenowych i procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), reprezentowana przez rzeczniczkę Małgorzatę Tarnowską, szczegółowo opisała zakres prac. Obejmują one budowę 18 km dwujezdniowej autostrady A2, z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod ewentualną przyszłą rozbudowę o trzeci pas. Znaczącym elementem projektu będzie węzeł Łukowisko, który powstanie na skrzyżowaniu z obecną DK19, przyszłą drogą ekspresową S19. Planowane są również drogi równoległe do autostrady, służące obsłudze przyległych terenów.

Wykonawcą tej części inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa w formule „Projektuj i buduj” została podpisana 1 kwietnia 2021 r. na kwotę prawie 530 mln zł. Planowany termin ukończenia prac to II połowa 2024 r., choć możliwe są zmiany terminu z uwagi na procedury związane z uzyskiwaniem decyzji ZRID.

GDDKiA podkreśla postęp prac na innych odcinkach A2 w regionie. W kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Obecnie na odcinku Swory – Biała Podlaska trwają intensywne roboty ziemne, w tym nasypy i wykopy, a także prace przy budowie obiektów inżynierskich. Na odcinku od węzła Siedlce Południe do Malinowca rozpoczęły się prace w maju, umożliwiając uzyskanie ZRID. Dla odcinka od węzła Łukowisko do rejonu m. Swory trwa postępowanie administracyjne.

Rozbudowa autostrady A2 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Decyzje ZRID i postępy w realizacji inwestycji są sygnałem, że wschodnia część Mazowsza zbliża się do wyższych standardów komunikacyjnych, znanych z innych regionów kraju. Wciąż czekamy na kolejne kroki, które przyniosą dalszy rozwój i ulepszenia w infrastrukturze drogowej Polski.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/zielone-swiatlo-dla-trzeciego-odcinka-a2

Scroll to Top