Decyzja ZRID na budowę odcinka autostrady A2 Siedlce – Malinowiec

Ważne informacje napłynęły dotyczące rozwoju autostrady A2, szczególnie odcinka Siedlce Południe – Malinowiec. Po ponad dwóch latach oczekiwań, projekt ten otrzymał zielone światło, otwierając drogę dla wykonawcy, firmy Strabag, do rozpoczęcia prac budowlanych. Ten krok jest znaczącym postępem w rozwoju infrastruktury drogowej Polski, zwłaszcza w kontekście przyszłych planów rozbudowy.

Szczegóły kontraktu i planów budowy

Kontrakt na budowę 19-kilometrowego odcinka dwujezdniowej autostrady A2, podpisany 1 kwietnia 2021 roku, obejmuje nie tylko dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale również przewiduje możliwość dodania trzeciego pasa w przyszłości. Ważnym elementem jest także budowa węzła Siedlce Wschód (Borki), który zapewni lepszą komunikację i dostępność regionu.

W związku z długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), istnieje oczekiwanie, że Strabag będzie wnioskować o wydłużenie terminu realizacji prac. Początkowo, zgodnie z umową, zakończenie projektu przewidziane było na koniec 2024 roku. Jednakże, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpatruje obecnie roszczenia wykonawcy, które mogą wpłynąć na ostateczny termin oddania odcinka do użytku oraz ewentualne korekty finansowe związane z opóźnieniami.

Postęp prac na innych odcinkach autostrady A2

Projekt autostrady A2 obejmuje również inne kluczowe odcinki, łączące Siedlce z Białą Podlaską. Odcinek Swory – Biała Podlaska również otrzymał już decyzję ZRID. Na tym etapie, Strabag kontynuuje intensywne prace, w tym budowę nasypów, wykopy, zbrojenia, betonowanie, czy montaż murów oporowych, z zaawansowaniem przekraczającym 35%.

Dwa inne odcinki – między Malinowcem, a Swory (realizowane przez Intercor) – nadal oczekują na decyzję ZRID z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z planowanym terminem wydania decyzji na przełom II i III kwartału 2023 roku. Podobnie jak w przypadku odcinka Strabaga, spodziewane są wnioski o aneks do umowy, z uwagi na umowny termin zakończenia prac ustalony na koniec 2024 roku.

Dalsze prace na autostradzie A2 obejmują także odcinek między obwodnicą Mińska Mazowieckiego a Siedlcami, podzielony na trzy realizacyjne etapy. Dwa z tych etapów, Kałuszyn – Groszki (wykonawca Intercor) oraz Siedlce Zachód (Gręzów) – Siedlce Południe (Swoboda) (realizowane przez Polaqua), mają ukończenie planowane na jesień bieżącego roku. Obecne zaawansowanie prac wynosi odpowiednio 33% oraz około 47%. Obaj wykonawcy zgłosili roszczenia związane z opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń na realizację, które mogą wpłynąć na planowane terminy zakończenia.

Ostatni etap, Groszki – Siedlce Zachód (Gręzów), realizowany przez Stecol Corporation, uzyskał ZRID w grudniu 2022 roku, a jego zaawansowanie to obecnie 3,5%. Ta część projektu wciąż znajduje się we wczesnej fazie realizacji, co sugeruje możliwość kolejnych przesunięć terminów.

Przyszłość autostrady A2

W planach jest również projektowanie ostatniego fragmentu autostrady A2 na odcinku Biała Podlaska – granica z Białorusią. Ten odcinek ma być realizowany w systemie tradycyjnym, co oznacza kolejny ważny etap w rozwoju sieci drogowej Polski, zwiększając jej połączenia międzynarodowe oraz poprawiając infrastrukturę transportową w regionie.

Choć projekt autostrady A2 napotyka na pewne wyzwania, zwłaszcza w kontekście procedur administracyjnych i negocjacji z wykonawcami, jego postęp jest wyraźny i zwiastuje znaczące ulepszenia w infrastrukturze drogowej kraju. Te inwestycje nie tylko usprawnią podróże i transport w regionie, ale także staną się kluczowym elementem rozwoju gospodarczego Polski.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/mamy-decyzje-zrid-na-drugi-odcinek-a2-pomiedzy-siedlcami-i-biala-podlaska

Scroll to Top