Decyzja ZRID na budowę 2 węzłów w Myślenicach i Krzyszkowicach na DK7

Kraków/Myślenice: W ramach inicjatywy poprawy infrastruktury drogowej w Małopolsce, wojewoda Łukasz Kmita podpisał zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla dwóch kluczowych odcinków na drodze krajowej nr 7, znanej jako Zakopianka. Te długo oczekiwane projekty, dotyczące węzłów w Myślenicach i Krzyszkowicach, mają na celu znaczące podniesienie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na tym ważnym szlaku komunikacyjnym, łączącym Kraków z południem Polski.

Podpisanie decyzji i cele inwestycji

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, w obecności przedstawicieli lokalnych władz oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), oficjalnie podpisał w czwartek decyzje zezwalające na rozpoczęcie prac. Te decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, otwierają drogę do znaczącej modernizacji dwóch niebezpiecznych skrzyżowań na Zakopiance.

Głównym celem tych projektów jest skrócenie czasu przejazdu między Krakowem a Myślenicami oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu lokalnego i tranzytowego. Wojewoda Kmita podkreślił, że obie inwestycje są niezwykle ważne dla poprawy płynności ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, dzięki czemu skrzyżowania te przestaną być „skrzyżowaniami grozy”.

Szczegóły projektów i ich wpływ na lokalną społeczność

Projekt w Myślenicach obejmować będzie przekształcenie istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w bezkolizyjny węzeł drogowy. Zostaną dodane pasy włączania i wyłączania, a także zbudowane dwupasmowe łącznice. Planowane jest także wybudowanie kładki dla pieszych oraz przebudowa chodników, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Węzeł w Krzyszkowicach, z kolei, przewiduje budowę tunelu pod drogą krajową nr 7, co umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu. Projekt ten zakłada również stworzenie łącznic, jezdni dodatkowych, skrzyżowań, a także zatok autobusowych i ekranów akustycznych.

Burmistrz Myślenic, Jarosław Szlachetka, wyraził zadowolenie z podpisania decyzji, podkreślając znaczenie tych inwestycji dla lokalnej społeczności. Dodał, że opracowanie dokumentacji projektowej trwało ponad trzy lata, ale teraz mieszkańcy są coraz bliżej rozpoczęcia prac, które znacznie poprawią ich codzienne doświadczenia w korzystaniu z infrastruktury drogowej.

Postępy i plany przetargowe

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, Tomasz Pałasiński, poinformował o postępie w przygotowaniach do realizacji tych inwestycji. W przypadku węzła w Myślenicach, postępowanie przetargowe na wykonawcę jest w finalnej fazie, z oczekiwanym otwarciem złożonych ofert w najbliższym tygodniu. Również przygotowania do budowy węzła w Krzyszkowicach są już zaawansowane, co zapowiada sprawny start prac budowlanych.

Pałasiński przypomniał, że oba projekty są częścią szerszej inicjatywy modernizacji drogi krajowej nr 7, która obejmuje sześć dużych zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na tym odcinku.

Inwestycje te mają przynieść liczne korzyści, w tym zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, skrócenie czasu podróży oraz zniwelowanie problemu korków, szczególnie w godzinach szczytu. Dodatkowo, planowana modernizacja infrastruktury drogowej, w tym budowa kładek dla pieszych i przebudowa chodników, przyczyni się do zwiększenia komfortu życia lokalnych mieszkańców.

Podpisane decyzje ZRID stanowią przełom w długo oczekiwanej modernizacji dwóch kluczowych skrzyżowań na Zakopiance. Wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu na tej trasie znacząco wpłynie na życie mieszkańców Małopolski, a zakończenie prac przewidziane na koniec 2025 roku niesie ze sobą obietnicę nowej ery w komunikacji regionalnej.

Źródło: GDDKiA

Scroll to Top