Rok ważnych inwestycji drogowych w Zabrzu

Zakończył się kolejny rok intensywnych działań Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu, który odnotował znaczące sukcesy w dziedzinie infrastruktury drogowej. Łączna wartość zrealizowanych projektów w 2023 roku osiągnęła poziom 118,5 mln zł, co stanowi istotny wkład w poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Wśród ważnych osiągnięć wymienić należy:

  • Budowę przedłużenia alei Korfantego: Ten projekt stanowił ważny krok w rozwoju miejskiej siatki drogowej, zwiększając przepustowość i komfort podróżowania.
  • Rozbudowa skrzyżowania ulic Chopina, Tarnopolskiej i Kościuszki: Ta inwestycja znacznie poprawiła płynność ruchu w jednym z najbardziej ruchliwych punktów miasta.
  • Przebudowa obiektów inżynierskich: Dotyczyła to zarówno alei Korfantego, jak i ul. Hermisza, co zwiększyło bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury.
  • Nowe drogi w dzielnicy Pawłów: W tym budowa ul. Obrońców Westerplatte oraz ulicy Sudeckiej, co wpłynęło na lepszą dostępność tej części miasta.
  • Budowa miejsc postojowych: Na ulicach Staromiejskiej i Niepokólczyckiego powstało łącznie 82 nowe miejsca parkingowe, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tych obszarach.

Ważnym elementem był również udział w rozbudowie układu drogowego w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, przy współpracy z firmą IKEA.

Zaplanowane inwestycje w 2024 roku

Rozpoczęcie roku 2024 przynosi kontynuację tych działań. Już w styczniu planowane jest ukończenie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta. Aktualnie prace są na zaawansowanym etapie (95% ukończenia), z zakończeniem podpór, ustroju nośnego i dylatacji modułowych. Przed nami jeszcze roboty związane z chodnikami i wymiana barier drogowych. Warto zaznaczyć, że opóźnienia w tym projekcie wynikały z nieprzewidzianych problemów technicznych, wymagających dodatkowych uzgodnień z PKP PLK S.A.

W dalszej części roku planowana jest:

  • Przebudowa ulicy Chłopskiej i remont ulicy 11 listopada: Te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników tych dróg.
  • Nowe inwestycje: W tym sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Mikulczyckiej z ul. Gdańską, budowa ronda przy ulicach Witosa, Handlowej i Na Lesie oraz rozbudowa dróg lokalnych w Biskupicach.

Dodatkowo, przewidziana jest przebudowa kilku ulic (Mrozka, Hutnicza, Młyńska, Chrobrego) oraz mostów w ciągu ul. Jagiellońskiej i Trębackiej nad rzeką Bytomką. Planowane jest również stworzenie zabrzańskiej trasy rowerowej „Łączymy północ z południem”, co stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie alternatywnymi formami transportu.

Finansowanie i dalsze plany

Zarówno dotychczasowe, jak i planowane inwestycje są możliwe dzięki wsparciu finansowemu z różnych źródeł. Miasto Zabrze korzysta z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Dróg i innych. Ważne jest, aby zaznaczyć, że terminowe realizowanie inwestycji jest warunkiem utrzymania tych funduszy, co stanowi motywację do efektywnej i skoordynowanej pracy.

W 2023 roku rozpoczęto również prace nad „Budową obwodnicy Miasta Zabrze”, która ma przyczynić się do dalszej poprawy infrastruktury drogowej. Zakończenie tych prac jest zaplanowane na koniec bieżącego roku, co zapowiada kolejne znaczące zmiany w komunikacji miejskiej.

Rok 2024 zapowiada się jako kontynuacja dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej w Zabrzu. Realizacja tych ambitnych projektów, poprzez poprawę warunków komunikacyjnych, wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców i rozwój miasta. Zabrze, konsekwentnie inwestując w swoją infrastrukturę, staje się przykładem efektywnego wykorzystania funduszy i innowacyjnego podejścia do planowania miejskiego.

Scroll to Top