PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2014

← Powrót do Archiwum danego roku

TURYŚCI PRZYJEŻDŻAJĄ SAMOCHODAMI

O potrzebach komunikacyjnych Szklarskiej Poręby jako miasta żyjącego z turystyki – rozmawiamy z burmistrzem Grzegorzem Sokolińskim.

KOMUNIKACJA TO ROZWÓJ

O dostępnościkomunikacyjnej Augustowa – rozmawiamy z burmistrzem Kazimierzem Kożuchowskim.

ŚWINOUJŚCIE – KRAINA 44 WYSP

Ze względu na swoje położenie jest miastem specyficznym. Leży na 44 wyspach. Trzy z nich są zamieszkałe, pozostałe wolne od ingerencji przemysłu, stanowią enklawę przyrody i doskonałe miejsce wypoczynku dla miłośników turystyki wodnej. Świnoujście jest miastem turystycznym, ale też prężnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym – mówi prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.

NAJNIŻSZA CENA – PROBLEM POLSKIEGO DROGOWNICTWA

Od dłuższego czasu obserwujemy w polskim drogownictwie problem polegający na wyborze najlepszej oferty w kontraktach ogłaszanych przez administrację drogową. Dotyczy to zarówno kontraktów drogowych o wysokim znaczeniu – autostrad czy dróg szybkiego ruchu, jak i niższym – dróg powiatowych i gminnych. Wszystkie przetargi na kontrakty drogowe w Polsce opierają się na jedynym kryterium wyboru oferenta w postaci najtańszej oferty. Tak więc „najlepsza oferta” tożsama jest z „najtańszą ofertą”.

PRZETARGI NA PONAD 5 MLD ZŁ

Tylko w II kwartale tego roku firma SKANSKA S.A. wygrała 169 postępowań przetargowych na kwotę ponad 0,5 mld zł, a STRABAG Sp. z o.o. – zwyciężył w ponad 120 przetargach. Od 1 kwietnia do 30 czerwca rozstrzygnięto postępowania na łączną kwotę ponad 5 mld zł.

ZŁA INFRASTRUKTURA WSTRZYMUJE GOSPODARKĘ

Na środku linii kolejowej nr 201 rośnie drzewo a powinna być ona wykorzystywana do transportu kolejowego – ten prosty fakt ilustruje poziom wykorzystania kolej w Polsce do przewozu towarów. Krajowa sieć kolejowych przewozów towarowych jest silnie skorelowana z transportem morskim.

CO WYWOZIMY Z PORTÓW?

Asfalt lany, bitumen, kruszywa i cała masa innych towarów do rozbudowy infrastruktury – wyjeżdża każdego dnia z polskich portów.

NIE MA OBOWIĄZKU UZGADNIANIA SIECI UZBROJENIA TERENU

Sejm 5 czerwca br. przyjął nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W ustawie zlikwidowano obowiązek uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Natomiast prowadzona przez gminy ewidencja miejscowości, ulic i adresów, będzie mogła zawierać także dane adresowe np. parkingów, garaży, wejść do parków, ogrodów itd.

O ILE WZROŚNIE POPYT NA TRANSPORT DO 2030 R.?

Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Nowoczesna infrastruktura, w tym przede wszystkim połączenia kolejowe i drogowe pomiędzy głównymi miastami kraju oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy, sprzyjają rozprzestrzenianiu się wzrostu gospodarczego silnych ośrodków na te części Polski, które z uwagi na brak dobrej dostępności terytorialnej pozostają w stagnacji. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia konkurencyjność gospodarki.

ŻÓŁTY FOTOGRAFUJE, SZARY NIE 29KONTRAKTY DROGOWE

Od 28 czerwca 2014 r. tylko żółte fotoradary mogą fotografować kierowców, którzy przekroczyli prędkość. Tego dnia utraciły moc prawną przepisy dopuszczające 36-miesięczny okres przejściowy, dla fotoradarów oznakowanych „na szaro”. Inspekcja Transportu Drogowego ma 300 prawidłowo oznakowanych urządzeń, a drugie tyle posiadają straże miejskie.

FIDIC A DROGOWE

Na ostatnim XXX Seminarium Technicznym PSWNA w Miedzeszynie czołowym hasłem było  „PO PROSTU JAKOŚĆ”. Dobra jakość wykonania nawierzchni drogowych zgodnie z zamówieniem i projektem gwarantuje zamawiającemu i użytkownikom nawierzchni spełnienie oczekiwań zapisanych w dokumentacji przetargowej. Jakość wykonania robót budowlanych w znacznej mierze zależy od przygotowania dokumentacji przetargowej (w tym SIWZ lub PFU) przez zamawiającego.

KIEDY MOŻNA ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?

Zawarcie kontraktu między zamawiającym, a wykonawcą nie zawsze kończy się doprowadzeniem inwestycji do końca. Zdarzają się sytuacje, w których strony muszą odstąpić od zawartej wcześniej umowy. Przedstawiamy okoliczności, które mogą powodować konieczność zakończenia współpracy.

EKRANY TO NIE WSZYSTKO

W czasie boomu drogowego przed Euro 2012 w Polsce obowiązywały bardziej rygorystyczne normy hałasu niż w niektórych państwach UE np. Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Sprzyjało to wybudowaniu dużej liczby ekranów akustycznych przy drogach. Tym bardziej, że w polskim prawie budowa ekranów była preferowanym zabezpieczeniem przed hałasem.

PRZEBUDOWA MOSTU NARUTOWICZA W RZESZOWIE

Historia Mostu Narutowicza jest ściśle związana ze współczesną historią rozwoju miasta Rzeszowa. Na początku lat 80-tych XX w., w związku z szybkim rozwojem miasta w poprzedniej dekadzie, konieczna stała się budowa stałego połączenia pieszego centrum miasta z nowymi osiedlami oraz ośrodkiem uniwersyteckim, które powstały po przeciwnej (prawej) stronie Wisłoka. Wybudowana w 1982 r. kładka dla pieszych zastąpiła funkcjonujący  wówczas  prom.  Była  to  trzyprzęsłowa konstrukcja stalowa z belek B -6 (tzw. barzykówek) i prefabrykowanej płyty żelbetowej, podparta na dwóch  jednosłupowych filarach i przyczółkach zatopionych w nasypie.

OCZYSZCZANIE NAWIERZCHNI Z ASFALTU POROWATEGO

Celem artykułu jest zapoznanie polskich czytelników z możliwościami i skutecznością oczyszczania nawierzchni z asfaltem porowatym, jakich trudności można się spodziewać w związku z nienależytym utrzymaniem warstw drenażowych, o ile nie stworzone zostaną nowe rozwiązania w zakresie utrzymania urządzeń usuwających piasek i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z porów w nawierzchni.

RODZAJE DROGOWYCH CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

Jak ogólnie wiadomo, podstawą rozwoju gospodarki jest szeroko rozumiany transport. Wiąże się to bezpośrednio z intensywnym rozwojem krajowej infrastruktury komunikacyjnej. Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej bardzo często wiąże się z koniecznością wykonania dróg technologicznych.

SZEF GOTUJE – SYLWIA ŁAZARCZYK, DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU

POLĘDWICA Z JELENIA.

Lato to czas kiedy możemy być blisko natury i korzystać z jej walorów. Zapraszamy na smak dziczyzny – jelenia z jabłkiem, szynką i boczkiem.