PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2014

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi fundamentem gospodarki

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to zawsze miały one dla nas znaczenie priorytetowe. Drogi stanowią przecież dla każdego miasta swoisty krwioobieg. Bez sieci dobrze poprowadzonych dróg trudno byłoby myśleć o innych inwestycjach, a także o sprowadzaniu do miasta prywatnego kapitału czy zapraszaniu turystów – mówi JACEK KRYWULT, prezydent Bielska-Białej.

Miasto to węzeł komunikacyjny

O licznych inwestycjach miejskich, w tym budowie pięciowlotowego ronda z dwoma tunelami i problemie długich i nawalnych deszczów – rozmawiamy z WOJCIECHEM WALUSIEM, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

System rozwijany od 101 lat – FIDIC

Prowadzenie każdej inwestycji polega na kontakcie dwóch stron: inwestora i wykonawcy. Jednak zamawiający często nie posiada wiedzy, od strony technicznej, jak mają zostać przeprowadzone prace. W tym celu powołuje inżyniera kontraktu, który w jego imieniu nadzoruje działania firmy wykonawczej. Stosunki między wykonawcą, inżynierem i zamawiającym reguluje FIDIC.

Systemy jakości w świetle Subklauzuli 4.9

Subklauzula 4.9 FIDIC (dla Czerwonej i Żółtej Książki) podaje „Wykonawca ustanowi  system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu. System winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w Kontrakcie” 1 . Ustanowienie wspomnianego systemu ma na celu wykazanie spełnienia zapisanych w dokumentacji Kontraktowej (SIWZ lub PFU) wymagań.

Wszystko co wykonawca i zamawiający powinien wiedzieć o roszczeniach

ROSZCZENIE – uprawnienie wierzyciela; wynikające ze stosunku zobowiązaniowego możność żądania od konkretnej osoby/podmiotu określonego zachowania się.

Teoretycznie pracujemy według FIDIC…

Wiele już napisano i powiedziano o przyczynach problemów z realizacją kontraktów na roboty drogowo – mostowe w szczególności te realizowane na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wielokrotnie też publicznie dawano wyraz zdziwieniu, że ta sama okoliczność, która w wielu krajach Unii Europejskiej pozwoliła na wykreowanie potentatów na skalę międzynarodową w szerokorozumianej branży budowlanej, w Polsce przyniosła niestety zupełnie przeciwny rezultat.

Malowanie ulic kwiatami w Rybniku

Mieszkańcy kojarzą zieleń w mieście z ładem i porządkiem otoczenia, a kolorystyka roślin dodaje ciekawego uroku w miejscach gdzie rosną.

Branża drogowa na wybojach

Od kilku lat, pomimo dużych nakładów na budowę dróg, sytuacja firm branży drogowej nie jest dobra – niskie rentowności i wysokie ryzyko zaowocowały szeregiem upadłości i gigantycznymi stratami branży jako całości.

Reklamy świetlne kradną uwagę kierowców

Badania wykazały negatywny wpływ reklam z diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców, a tym samym na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowe przepisy mają kompleksowo uregulować zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych. Reklamy nie powinny wyświetlać numerów telefonów, bo kierowcy mogliby chcieć je zapisać jadąc.

Dzieci do fotelików, młodzież do samochodów

Równo 20 lat temu, w 1994 r. firma Renault rozpoczęła działania związane z promowaniem bezpieczeństwa na drogach. Przez ten czas wydała na ten cel w Polsce ponad 10 mln zł i przeszkoliła ok. 1 mln uczniów. Po co koncerny motoryzacyjne angażują się w kosztowne akcje społeczne?

Największy projekt ITS w kraju

Rosnące obciążenie ruchem na sieci dróg krajowych wymaga zastosowania nowoczesnych metod zarządzania. Opóźnienia we wdrażaniu w Polsce ITS-ów kosztują, ponieważ nie są wykorzystywane możliwości upłynnienia ruchu. Dzięki ITS czas podróży można skrócić nawet o 48%, a zużycie paliwa na odcinkach zatłoczonych o 41%.

Zburzone mosty opowiadają historię

O mostach wydobywanych z dna Wisły rozmawiamy z prof. Barbarą Rymszą z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Drogi powiatowe działają 15 lat, co się zmieniło?

15 lat temu powiaty przejęły zarządzanie nad częścią sieci starych dróg wojewódzkich. W Bełchatowie 2-6 czerwca 2014 r. spotkali się zarządcy dróg powiatowych, w celu omówienia dotychczasowych doświadczeń, podsumowania dorobku i zaplanowania dalszych działań na powiatowych szlakach. Na drogach lokalnych zmieniło się wiele, ale pracy na przyszłe lata nie zabraknie.

Kryteria pozacenowe – dlaczego są pomijane?

Prawo zamówień publicznych dopuszcza stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru ofert. Jednak ponad 95% przetargów rozstrzyganych jest na podstawie najniższej ceny. Dlaczego zamawiający „boją” się innych kryteriów?

Duże firmy odzyskają zaległe roszczenia

Nie tylko mikro-, małe i średnie firmy podwykonawcze będą mogły dochodzić swoich roszczeń ze środków KFD. Uprawnienia te zyskały również duże firmy. Wynika to z przyjętej 30 maja br. przez Sejm nowelizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Pierwszy polski most kompozytowy – koncepcja techniczna i badania wstępne

Od ponad 20 lat dzięki zastosowaniu bardzo wytrzymałych i trwałych materiałów z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (FRP – ang. fibre reinforced polymers) stało się możliwe znaczące wydłużenie trwałości obiektów mostowych [1]. Kompozyty FRP, które powstają z połączenia włókien syntetycznych oraz polimerów, charakteryzują się zdecydowanie lepszymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi niż powszechnie stosowane w budownictwie mostowym materiały konstrukcyjne, jak beton i stal.

KAŻDE DZIECKO TO WIE

Wszystko na temat mostów – czyli co wiedzą Maja (lat 6) i Tosia (lat 3)

Przecisk hydrauliczny zbudowany z pasji

Pomysł rozpoczęcia działalności w branży budowlanej zrodził się z naszych pasji, a także codzienności, która uświadomiła nam, że na rynku potrzeba produktów polskich o wysokiej jakości, a zarazem zdecydowanie tańszych niż produkty z rynków zagranicznych.

Kompaktasfalt porowaty – jeśli nie spróbujemy to się nie dowiemy

Prawie 2,5-kilometrowy odcinek obwodnicy Gdowa został wybudowany z użyciem trzech innowacyjnych technologii: metodą kompaktasfalt, z użyciem mieszanki porowatej w dwóch warstwach: wiążącej i ścieralnej oraz dodatkowo modyfikowanej gumą. Jest to pierwsza tego typu nawierzchnia w Polsce.

Asfalty modyfikowane do cichych i bezpiecznych nawierzchni

Różnorodność i wszechstronność technologii asfaltowych pozwala na ich uniwersalne zastosowanie w zależności od wymogów postawionych inwestycji budowlanej.

PenBIT – inne podejście do uszczelniania nawierzchni

Od momentu wbudowywania na drodze mieszanki mineralno-asfaltowej nieustannie zachodzą procesy postrzegane, ogólnie rzecz biorąc, jako starzenie się nawierzchni. W zależności od obciążenia fizycznego oraz chemicznego, procesy starzeniowe zachodzą z różną intensywnością i dotyczą wszystkich warstw konstrukcyjnych.

SZEF GOTUJE

GRECKA SAKIEWKA

gotuje: Bartek Czerwiński, szef kuchni: Hotelu Mazurkas