PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Rok Archiwum: Polskie Drogi Nr 4/2014

← Powrót do Archiwum Gazety

Nowy Jork nad Bałtykiem
Wtedy, gdy po raz pierwszy pojawił się pomysł, by w Gdyni powstał port, w 1920 roku, na okładce amerykańskiej wersji National Geographic pojawiło się zdjęcie pokazujące ówczesną Gdynię z sarkastycznym podpisem: Tu gdzie Polacy chcą mieć swój port. Okazało się, że wbrew tym pokpiwaniom udało się i po 15 latach powstał w tym miejscu największy port na Bałtyku. Można powiedzieć, że budowano go w iście amerykańskim stylu. Gdyby oceniać ostatnie 15 lat w rozwoju miasta, zmiany, choć innego rodzaju, są równie imponujące. Między innymi o nich rozmawiamy z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni.

Ruch kontrolowany w całym Trójmieście
Koncepcja Tristara, czyli inteligentnego systemu sterowania ruchem w Trójmieście zrodziła się ponad 10 lat temu na Politechnice Gdańskiej. Obecnie system jest w końcowej fazie realizacji. Z końcem maja rozpoczną się oficjalne odbiory. Liderem projektu jest Gdynia i to właśnie z perspektywy tego miasta pokazujemy Tristar.

Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej
Na początku przyszłego roku zakończy się budowa Inteligentnych systemów transportowych w Bydgoszczy. To projekt, którego celem jest skrócenie czasu przejazdu przez miasto zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami. System ITS ma także wspierać zarządzanie miejscami parkingowymi oraz podawać informacje istotne dla podróżujących po Bydgoszczy.

Komunikacja zbiorowa nawet 10 procent szybciej
Wiosną przyszłego roku ruszy system zarządzania ruchem w Białymstoku. O tym co dzięki niemu zyska miasto i jego mieszkańcy mówi Urszula Mirończuk, rzecznik prasowy prezydenta miasta Białegostoku.

We Wrocławiu ITS już działa. Teraz będzie rozszerzany
O tym co z zakresu ITS wykonano w stolicy Dolnego Śląska rozmawiamy z Błażejem Trzcinowiczem, odpowiedzialnym za wdrożenie wrocławskiego ITS.

Województwo małopolskie troszczy się o kierowców
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce ma stanowić rozszerzenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego. Projekt zakłada budowę systemu ITS składającego się z sieci specjalistycznych urządzeń, m.in.: stacji monitorowania natężenia ruchu, stacji ostrzegania monitorujących warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacji monitoringu wizyjnego czy tablic informacji drogowej. Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł.

Zwinny system pozyskiwania wartościowych danych o ruchu drogowym
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/EU wskazuje na potrzebę zwiększania m.in. efektywności (w tym energetycznej), mobilności, optymalizacji planowania podróży i innych elementów istotnych z punktu widzenia działań priorytetowych UE w obszarze funkcjonowania systemów transportowych.

Wyświetlacze czasu na skrzyżowaniach nielegalne?
Obowiązujące przepisy nie dopuszczają stosowania w sygnalizacji świetlnej na drogach liczników odmierzających czas pozostały do zmiany nadawanego sygnału – twierdzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zdaniem resortu, nie ma też uzasadnienia, by taką możliwość wprowadzać.

Pierwszy kwartał w zamówieniach publicznych
W pierwszym kwartale tego roku rozstrzygnięto łącznie 2027 przetargów z branży drogowo-mostowej. Dotacje UE otrzymało 105 projektów drogowo-mostowych. Do publicznej wiadomości podano 164 ogłoszenia o inwestycjach planowanych przez inwestorów.

Są sygnały poprawy w branży budowlanej
Rok 2014 prawdopodobnie będzie przełomowy dla branży budowlanej. Według firmy badawczej PMR zakończy się jednocyfrowym wzrostem.

Izba Drogownictwa działa już 20 lat
Dwadzieścia lat temu powstała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Założycielskie Walne Zgromadzenie Izby odbyło się 12 maja 1994 roku w Krakowie.

Nadmierne ryzyko wykonawcy – konsekwencje dla inwestora
Obciążanie wykonawców odpowiedzialnością za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu, może skutkować uznaniem wydatków inwestora za niekwalifikowalne. Takie postępowanie naraża także zamawiającego na zarzut ograniczania konkurencji, a co za tym idzie na 25-proc. korektę finansową – przestrzega Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Plan jest prosty: kontrakty, kontrakty i jeszcze sto razy kontrakty
O tym w jakiej kondycji jest branża i gdzie są obszary wymagające zmiany mówi Jaroslav Hrabě – Prezes Zarządu Tebodin.

Opłata od skargi na orzeczenie KIO jest niekonstytucyjna
Kwota 5 mln zł, jako maksymalna stawka pobierana od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jest arbitralna i wygórowana – uznał Trybunał Konstytucyjny. Stanowiący o niej art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z Konstytucją.

Kto wypłaca odszkodowanie za działkę pod drogę?
Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za sfinansowanie wywłaszczenia działki wydzielonej pod drogę publiczną w niektórych przypadkach może być kłopotliwe. Chodzi zwłaszcza o nieruchomości przeznaczone pod drogi krajowe przejmowane na własność Skarbu Państwa. Czy za taką nieruchomość powinien zapłacić zarządca przyszłej drogi – GDDKiA lub prezydent miasta na prawach powiatu – czy starosta w ramach zadania zleconego?

Casus Alpine
Od połowy ubiegłego roku na żadnym kontrakcie drogowym w Polsce nie ma już firmy Alpine Bau. Upadłość tego koncernu została ogłoszona w Austrii. Zanim to nastąpiło casus Alpine był przedmiotem rozmów o warunkach realizowania kontraktach w Polsce.

Asfalt w Babilonie, czyli krótka historia lepiszcza
Asfalt jako materiał wiążący zalicza się do jednego z najstarszych materiałów budowlanych. Od początku był źródłem inspiracji dla budowniczych wszystkich epok.

Zastosowanie asfaltów do produkcji mieszanki typu asfalt lany

Doświadczenia ze stosowaniem asfaltów twardolanych w polskim drogownictwie w latach 70.
Pierwsze nawierzchnie z asfaltu twardolanego.

Nowe podejście do projektowania i wykonywania warstw z asfaltów twardo lanych

Historia asfaltu lanego

Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji i nawierzchni obiektów mostowych.
Raport końcowy (fragmenty)
Celem projektu badawczego jest opracowanie rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i nawierzchni mostowych, trwałych i odpornych na działanie ruchu samochodowego i środowisko.

Szczelne nawierzchnie zmniejszające hałas
PMA (Porous Mastic Asphalt) I MA (Gussasphalt)
Mieszanki mineralno-asfaltowe obejmują szereg różnego typu rozwiązań. To samo dotyczy ich zastosowań. Odpowiednio zaprojektowane mieszanki mineralno-asfaltowe łączą aktualnie odpowiednie właściwości technologiczne ukierunkowane na długą żywotność z możliwie najlepszymi właściwościami użytkowymi nawierzchni.

Lastriko z asfaltu lanego na moście w Cardiff
Asfalt lany to nie tylko zwykła mieszanka, to źródło nieograniczonych możliwości. Cezary M. Bednarski Architekt Studio Bednarski Ltd, z dumą powiedział: My użyliśmy, jako pierwsi w Wielkiej Brytanii, „lastriko asfaltowe” na naszym bezkrawężnikowym moście w Cardiff.

Błędy w specyfikacjach
O najczęstszych błędach w specyfikacjach dotyczących asfaltu lanego mówią technologowie.

Nowoczesne technologie w branży
Na polskim rynku produktów budowlanych możemy zauważyć znaczne ożywienie. Firmy, aby pozyskać nowych klientów stawiają na dynamiczny rozwój nowych technologii. Przyjrzyjmy się niektórym propozycjom.

Największy most przez Wisłok w Rzeszowie o konstrukcji podwieszonej
Już za rok Rzeszów ma szanse dołączyć do grupy nielicznych miast w Polsce, które mają w swoich granicach najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną spośród konstrukcji mostowych – most podwieszony. Nowy most nad Wisłokiem oraz sąsiadującym z rzeką zbiornikiem bezpieczeństwa Elektrociepłowni Rzeszów będzie położony w ciągu wewnętrznej obwodnicy północnej miasta, która ma odciążyć jego centrum od ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód.

Największy most

W ostatnim numerze zadaliśmy pytanie:
Beton czy asfalt? Teraz wyraźnie odpowiadamy – ASFALT!

Podczas jazdy na rowerze po nawierzchni z kostki betonowej potrzebujemy więcej energii o 30-40 procent. Jest to związane z tym, że kostka betonowa stawia wyższe niż asfalt opory toczenia. Ergo, zużywając tyle samo energii rowerzysta na nawierzchni asfaltowej dojedzie dalej lub nie będzie tak zmęczony jak po jeździe na ścieżce zbudowanej z kostki betonowej.

Etyka i rzetelność w biznesie a sukces firmy
Etyka to jeden z kluczowych elementów, które usprawniają zarządzanie i budują wartość firmy. Obecnie bardzo ważne jest określenie systemu wartości i zasad postępowania zarówno z zewnętrznym otoczeniem firmy: partnerami, kontrahentami lub konkurencją, jak również z pracownikami. Rzetelność podmiotu w dużej mierze przekłada się na jego sukces i rozwój.

Najlepsi z najlepszych
Znamy firmy i produkty wyróżnione na targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA, TRAFFIC-EXPO-TIL.

Maszyny ze Stalowej Woli
W Stalowej Woli powstają maszyny budowlane, które są znane na całym świecie. Sprzedano je już do 108 krajów – od Stanów Zjednoczonych po Gujanę Francuską. Opowiada o nich Lesław Hołysz, generalny dyrektor ds. sprzedaży, marketingu i usług technicznych firmy Dressta.

Laureaci konkursu
Znamy laureatów prestiżowej nagrody Złotego Medalu MTP targów INTERMASZ!

Każde dziecko to wie
O tym co można robić przy pomocy koparki mówią Iga lat 4 i Pola lat 6

SKN DROGOWIEC kończy 18 lat!
Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC jest jednym z najbardziej aktywnych i prężnie działających Kół na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Trudno w to uwierzyć – w tym roku skończy18 lat.

Auto z napędem wodorowym
Międzywydziałowe Koło naukowe „Eco CarPG” to grupa zrzeszająca ambitnych studentów pięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej: Mechanicznego, Elektroniki i Automatyki, Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki stosowanej, Oceanotechniki i Okrętownictwa. Główny cel jaki sobie obrali to zbudowanie pojazdu elektrycznego zasilanego ogniwem wodorowym.

Profesor Wojciech Radomski doktorem honoris causa
Politechnika Świętokrzyska przyznała tytuł doktora honoris causa profesorowi Wojciechowi Radomskiemu. Uroczystość nadania zaszczytnego tytułu odbyła się 10 kwietnia br.

Jak opłaca się parkowanie? Bardzo!
Jak osiągnąć sukces? Czy jest na to jakiś przepis?

Ekrany akustyczne – przedstawienie problemu okiem młodego inżyniera
Hałas drogowy jest hałasem zmiennym w czasie i jest superpozycją tła akustycznego oraz dźwięków emitowanych przez pojedyncze pojazdy, poruszające się po drodze z różną częstotliwością, natężeniem i prędkością. Źródłami hałasu są silnik pojazdu oraz koła toczące się po nawierzchni. Przy prędkościach pojazdów osobowych większych od 40-50 km/h oraz prędkościach pojazdów ciężarowych większych od 60-70 km/h główną składową całkowitego hałasu pojazdu jest jednak hałas powstający na styku opona-nawierzchnia [1].

Notatka o wynikach kontroli „Budowa ekranów akustycznych w ramach inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich nr 728 i nr 786”

Stanowisko RDOŚ

Wyjaśnienie Świętokrzyskiego ZDW

Komentarz eksperta do notatki NIKw sprawie ekranów

Gdańsk czuwa nad bezpieczeństwem ruchu drogowego
Od 2009 roku kontynent europejski jest najbardziej bezpieczny na świecie pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego stwierdzili uczestnicy jubileuszowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2014.