PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 3/2014

← Powrót do Archiwum danego roku

Jestem spokojny o rozwój tego miasta
Z czym kojarzy ci się Częstochowa? Na to pytanie większość z nas z pewnością odpowie: z Jasną Górą. – Jako miasto pielgrzymów już jesteśmy znani. Teraz powinniśmy zadbać o rozwój Częstochowy jako ośrodka przemysłowo-akademickiego – mówi w rozmowie z „Polskimi Drogami” Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy.

Jasne, że Częstochowa
Częstochowa leży na malowniczej, kryjącej skarby natury i kultury Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej. Miasto roztacza się nad rzeką Wartą, u zbiegu Małopolski, Śląska i Wielkopolski. Jego najbardziej znane miejsce – zlokalizowany niemal w centrum ćwierćmilionowej aglomeracji słynny Klasztor Jasnogórski – każdego roku odwiedza go 3,5 miliona pielgrzymów z ok. 80 krajów świata. W okolice Częstochowy, nie tylko w sezonie letnim, ściągają rzesze amatorów turystyki pieszej, wycieczek rowerowych i jazdy konnej, a także miłośników wspinaczki, eksploracji jaskiń i lotniarstwa.

Bilfinger szybszy niż harmonogram
Jedna z największych inwestycji drogowych w Częstochowie to budowa dwupoziomowego skrzyżowania DK1 z aleją Jana Pawła II. Obecnie jest już w 60 procentach zrealizowana. Węzeł będzie przejezdny w połowie września tego roku.

W najbliższych latach najważniejszy będzie ITS
O bieżącym zarządzaniu drogami i planach na przyszłość mówi Mariusz Sikora – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w rozmowie z Elżbietą Pałys i Lilianą Chołuj.

Sto procent nowoczesnych lamp
Żadna rtęć już u nas nie świeci – mówią pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Miasto ma w stu procentach zmodernizowane oświetlenie.

Milion za rezygnację z ubezpieczenia
Częstochowski zarząd dróg nie ma polisy OC komunikacyjnego. Dzięki temu oszczędza przynajmniej milion złotych rocznie.

Technologia LED
Niesprawdzona, zbyt krótko stosowana, bardzo droga? – marketing. To są MITY. Lęk przed nowym i przed zmianą nakazuje nam kwestionować jakość i zasadność zmiany.

Jak się bronić przed skorzystaniem z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Celem wniosku o zabezpieczenie jest uchronienie wykonawcy przed niepowetowanymi stratami wiążącymi się z nieuzasadnioną realizacją przez zamawiającego wierzytelności wynikających z udzielonej mu na zlecenie wykonawcy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Masakra – jak mówią młodzi
Z moich obowiązków zawodowych wynika m.in. konieczność analizy kolejnych tzw. SST (dla niewtajemniczonych – Szczegółowych Specyfikacji Technicznych), które w założeniach mają regulować i szczegółowo opisywać wykonywanie poszczególnych operacji i zabiegów podczas realizacji budowy. Podczas tej analizy, po raz kolejny zdziwienie moje było pełne, przeradzając się w wesołość, a poprzez wściekłość w głęboką zadumę. W mojej praktyce tropię dla własnej satysfakcji absurdy przepisów, które skutecznie utrudniają mi życie zawodowe. Tym razem okazało się, że to nie przepisy a ich nieznajomość i pełna beztroska staną się przyczyną moich utrapień.

Siłą branży kruszyw są „firmy-pnioki”
O ludziach lub firmach rzetelnych, niezawodnych na Śląsku mówi się „pnioki”. Tak, zdaniem Aleksandra Kabzińskiego można określić większość firm w branży kruszywowej. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Kruszyw w rozmowie z „Polskimi Drogami” mówi między innymi o tym, co jest ważne dla stabilnego rozwoju branży kruszywowej oraz na jakie zapotrzebowanie rynku szykują się producenci.

DSS – układ jeszcze w tym roku?
Upadłość DSS to jeden z pierwszych głośnych upadków firm zaangażowanych w realizację kontraktów drogowych. Obecnie w DSS trwają prace nad układem z wierzycielami. Być może dojdzie do niego jeszcze w tym roku, choć sędzia komisarz ponownie złożył wniosek o zmianę postępowania na likwidacyjne.

Trzy dni Światła
Pokaz nowych technologii i rozwiązań był motywem przewodnim tegorocznych XXII Targów Sprzętu Oświetleniowego Światło. Swoją ofertę zaprezentowało około 400 firm.

Budowa dróg to okazja do poprawy oświetlenia
Rzeszów otrzymał tytuł Najlepiej oświetlonej gminy i miasta 2013 roku. Jury doceniło konsekwencję w modernizowaniu oświetlenia drogowego.  O tym co zrobiono w tym zakresie, mówi Tadeusz Ferenc – prezydent Rzeszowa.

Dobrą drogą do filharmonii
O historii miasta zapisanej w bryle dobrze oświetlonego budynku mówi Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa.

Efekt odbicia światła
O iluminacji elewacji budynku hotelowo-biurowego przy ulicy Łąkowej w Łodzi, za który Grupa TOYA oraz Film Hotel otrzymały pierwszą nagrodę w konkursie „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2013 roku” mówi Jacek Jaśkiewicz, dyrektor ds. inwestycji Grupy TOYA.

Białe światło to lepsza widoczność
O sposobie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów mówi Michał Zaleski – prezydent Torunia.

Wykorzystujemy możliwości jakie daje technika
O zarządzaniu oświetleniem na terenach rekreacyjnych w mieście mówi Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna.

Oświetlenie podkreśla charakter ulicy
Rozmowa z Bogdanem Olesińskim – burmistrzem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Mieliśmy szczęście, że mieliśmy pecha
O drodze jaką pokonała gmina, by zyskać efektywne i kompletne oświetlenie mówi Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy Terespol.

Duży efekt, mała kwota
Rozmowa z Michałem Hypkim – burmistrzem Kalisza Pomorskiego.

Światło „bez energii”
Rosną koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwiększa się świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne. Pojawia się pytanie w jaki sposób unowocześnić system oświetlenia drogowego, zmniejszyć koszty i negatywne oddziaływanie na otoczenie?

Świet(l)na Łódź
Prawie 4,5 mln zł na modernizację oświetlenia drogowego zamierza wydać Łódź. Wymiana 1800 opraw będzie przeprowadzona z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach akcji „Sowa”.

Polimerowy stabilizator gleby
Zarządcy dróg lokalnych borykają się z problemem utrzymania dróg nieutwardzonych (polnych i leśnych). Obecnie na naszym krajowym rynku dostępny jest nowy produkto szybkim działaniu – polimerowy utwardzacz do gruntu.

Drugie życie asfaltu
Doświadczenia z pracą z granulatorem destruktu BENNINGHOVEN
Granulatory firmy Benninghoven to specjalistyczne instalacje do recyklingu. Zostały stworzone, aby sprostać wymogom przemysłu asfaltowego. Zapewniają wysoką jakość produktu końcowego, bez niepotrzebnego udziału frakcji pyłowej, co pozwala zredukować koszty eksploatacji, a także zmniejszyć zużycie urządzenia oraz wytwórni.

Sposób na sfinansowanie dróg w nowej perspektywie UE
W rozpoczętym właśnie okresie programowania środków unijnych 2014-2020 na wsparcie finansowe mogą liczyć przede wszystkim duże projekty, łączące działania wielu samorządów. Niektóre jednostki dostrzegły w tym szansę na modernizację dróg. Przykładem jest powiat sieradzki. W jaki sposób drogi wplotą się w projekty finansowane z Unii?

Schetynówki” obcięte o 200 milionów
Rząd zdecydował o zmniejszeniu o 200 mln zł planowanych wydatków na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pieniądze te będą przekazane na świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dobra ścieżka – droga do sukcesu
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dla rowerów to jedno z najprostszych zadań. Czy aby na pewno?

Opinia w sprawie typowych nawierzchni dróg dla rowerów
O ile większość samorządów dużych miast, o największym doświadczeniu w budowie i utrzymaniu infrastruktury rowerowej, przyjęła już lokalne regulaminy projektowania, nakazujące stosowanie nawierzchni asfaltowych na drogach dla rowerów, to w mniejszych miejscowościach wciąż często projektowane i realizowane są drogi dla rowerów z kostki betonowej. Opinia niniejsza ma na celu syntetyczne przedstawienie i usystematyzowanie doświadczeń w zakresie nawierzchni dróg dla rowerów i argumentacji powtarzającej się w dyskusjach w tej sprawie.

Asfalt nie tylko czarny – ścieżki rowerowe w Trójmieście
W czasie gdy inni budują ścieżki rowerowe, Gdańsk już je likwiduje – w tym roku zamierza to zrobić z siedmioma kilometrami istniejących tras. Wbrew pozorom to decyzja sprzyjająca rowerzystom. Wśród rozwiązań wyróżniających lidera polityki rowerowej są m.in. ścieżki z barwionego – czerwonego – asfaltu. Ten standard, za sprawą wspólnie realizowanego projektu, zafunkcjonował w całym Trójmieście.

Beton czy asfalt?
Infrastruktura rowerowa to ważna część każdego miasta. Chodzi o to, aby komfortowo się jeździło, ale czy tylko? Duże znaczenie ma przecież także bezpieczeństwo jej użytkowania oraz estetyka samej drogi. Nikt nie chce jeździć po ścieżce składającej się z dziur i wybojów oraz niedającej się odróżnić od chodnika. Dlatego ścieżka rowerowa powinna być wykonywana nie z kostki, lecz z nawierzchni mineralno-asfaltowej.

Konieczność prowadzenia spójnej polityki rowerowej na przykładzie systemu roweru publicznego w Krakowie
Racjonalny rozwój miast jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z danymi opracowanymi przez GHO1), w latach 90. ubiegłego wieku mniej niż 40 proc. populacji mieszkało w miastach, podczas gdy w 2010 r., ponad połowa mieszkańców ziemi zamieszkiwała tereny zurbanizowane. Prognozy przedstawione przez GHO zakładają, że w 2030 r. mieszkańcy miast będą stanowić 60 proc. populacji; zakładają stałą rosnącą tendencę – w 2050 r. przewidywana liczba mieszkańców terenów zurbanizowanych przekroczy 50 proc. ludności ziemi.

Widać zmiany
Jakie są bariery dla ruchu rowerowego? Czy są to: niskie nakłady na infrastrukturę i jej wadliwie projektowanie, czy też brak świadomości potencjału komunikacji rowerowej wśród władz samorządowych i państwowych a może niska kultura współdzielenia przestrzeni ulicznej przez kierowców, rowerzystów i pieszych? Na ten temat rozmawiamy z Cezarym Grochowskim przedstawicielem Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej oraz Stowarzyszenia Miasta dla rowerów.

Pomyśl o przyszłości
Poziom życia w danym mieście, jest bezpośrednio związany z zadowoleniem mieszkańców. Jednym z wyznaczników tego standardu jest rozwój m.in. infrastruktury rowerowej.

Rower jaki jest każdy widzi
Pierwsze historycznie udokumentowane wydarzenie związane z rowerem pochodzi z początku XIX wieku. W 1817 roku Badeński inspektor lasów – baron Karl von Drais, aby ułatwić sobie podróżowanie po leśnych ścieżkach skonstruował dwukołowy pojazd napędzany przez odpychanie się nogami od podłoża. Nazywany „maszyną do biegania”, a od nazwiska konstruktora – drezyną.

Jakie mogą być skutki dopuszczenia do ruchu samochodów z kierownicą po prawej stronie

Pieniądze za mandaty trzeba zwrócić
Radiowa Trójka wyemitowała krótki program, w którym przyjrzała się konsekwencjom wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2014 roku. Sędziowie uznali wezwania alternatywne (tzw. quizy A, B, C, D) dotyczące fotoradarów i mandatów za złe parkowanie za bezprawne.

Rzeszów miastem inwestycji
Efektywne wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju infrastruktury drogowej było tematem jubileuszowego seminarium Klubu Inżynierii Ruchu w Rzeszowie. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent miasta – Tadeusz Ferenc.

Daj młodemu człowiekowi mapę do Nieba, a odda Ci ją jutro…  poprawioną.
W siedzibie TPA w Pruszkowie 4 marca 2014 roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli komisji konkursowej i studentów zaangażowanych w konkurs „Przyszłość dróg zależy od Ciebie – nie myśl szablonowo”.