PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 1/2014

← Powrót do Archiwum danego roku

Najważniejsza jest trwałość  obiektów
To czy nasza gospodarka w najbliższych latach będzie bardziej innowacyjna zależy w dużej mierze od przedsiębiorców – od ich chęci podejmowania ryzyka badań, otwartości na współpracę z instytutami badawczymi oraz gotowości do inwestowania w innowacje. Do tego jednak potrzebna jest im zachęta, na przykład w postaci możliwości kompensowania wydatków na badania, czy szansy na zysk z rzetelnie realizowanych kontraktów – zwraca uwagę prof. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Na co pieniądze z Unii
Rząd przyjął projekt Umowy Partnerstwa. To najważniejszy dokument, który określa w jaki sposób będą wykorzystywane fundusze Unii Europejskiej w nowej perspektywie. Łącznie z nim na początku stycznia br. Rada Ministrów przyjęła także projekty krajowych programów operacyjnych. Teraz czas na formalne negocjacje dokumentów z Unią Europejską.

Podsumowanie zamówień publicznych w branży
W 2013 roku w całej Polsce rozstrzygnięto prawie 13 tysięcy przetargów z branży drogowo-mostowej. Blisko tysiąc projektów w tej branży otrzymało dotacje UE.

Ludzie branży
W naszej branży nie ma dróg na skróty
Rozmowa z Cezarym Saganowskim, Prezesem Zarządu firmy Egis Poland Sp. z o.o.

Wspomnienie
Wojciech Malusi 1950-2014

Przeprawa mostowa przez Brdę, w ciągu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy
Zanim ostateczny projekt Trasy Uniwersyteckiej, w tym przeprawy mostowej w Bydgoszczy uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wykonano kilka koncepcji obiektów o wysokim kunszcie inżynierskim. Celem było pozyskanie dokumentacji projektowej dla obiektu o nietypowej architekturze. Zamierzenie to zostało osiągnięte.

Odstąpienie od umowy na roboty budowlane
Odstąpienie od umowy przez zamawiającego kształtuje między stronami nowy stan prawny w ten sposób, że umowa łącząca strony przestaje je wiązać. Czy wywołuje ono skutki ex tunc (z mocą wsteczną) czy ex nunc (od danego momentu)?

Opłata od skargi na orzeczenie KIO zgodna z Konstytucją
Artykuł 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał nie badał jednak kwoty 5 mln zł będącej górną granicą wysokości opłaty.

Można wykluczyć, nie można zatrzymać wadium
Konsekwencją nieuzupełnienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej nie może być zatrzymanie wadium. Wskazuje na to autonomiczny charakter prawny tych dokumentów.

Nawierzchnie na 50 lat
Wydłużenie żywotności nawierzchni asfaltowych z 20 do 50 lat zakłada koncepcja nawierzchni długowiecznej.

Działanie prawa Lewis-Mogridge’a w Warszawie
Na miejskich ulicach działa prawo Lewis-Mogridge’a. Opisuje ono zależność pomiędzy budową dróg a natężeniem ruchu drogowego. Zgodnie z nim ruch powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić nową, zwiększoną przepustowość. Potocznie wyrażamy to stwierdzeniem, że im szersze mamy drogi, tym większe są na nich korki.

Jednakowe chodniki w całym centrum Łodzi
W centrum Łodzi chodniki będą miały jednolity wzór. Przy każdym remoncie dróg dla pieszych w tzw. strefie wielkomiejskiej wykorzystywane materiały będą miały te same parametry, a ich montaż będzie się odbywał według wspólnych standardów. To rozwiązanie zainspirowane przykładami miast niemieckich.

Łatwa stabilizacja dróg gruntowych
Utrzymanie dróg nieutwardzonych to spore wyzwanie dla zarządców dróg lokalnych. Płynny, polimerowy stabilizator gleby może być alternatywą dla corocznej odbudowy tych tras.

Dzielnice bez soli
Mieszkańcy nie chcą posypywania dróg solą. Przybywa miejsc, w których władze przychylają się do ich woli.

Schetynówki czekają na więcej
Samorządy, które znalazły się na listach rankingowych wojewodów, ale nie zakwalifikowały się na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach naboru prowadzonego jesienią 2013 r. mają szansę otrzymać pieniądze.

Nowy przewodniczący lubelskiego Konwentu Dyrektorów ZDP
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych województwa lubelskiego wybrał nowego przewodniczącego. Został nim Grzegorz Jaworski – dyrektor ZDP w Lubartowie.

Sposoby na pijanych kierowców
Rząd zaproponował narzędzia, które mają zniechęcać do wsiadania za kierownicę pod wpływem alkoholu. Eksperci zwracają uwagę, że potrzebne są narzędzia adresowane nie tylko do kierowców, ale do całego społeczeństwa.

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia Żmigród stał się miejscem ważnej debaty o problemach i zjawiskach wynikających z intensywnego rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Zorganizowana 11 – 12 grudnia 2013 r. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej przyciągnęła 120 specjalistów z branży – ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm budowlanych i jednostek administracyjnych – żywo zainteresowanych omawianą problematyką.