PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Rok Archiwum: Polskie Drogi Nr 9/2012

← Powrót do Archiwum Gazety

Pierwsze przetargi z nowej perspektywy już w 2013 roku
Sytuacja firm na rynku drogowym jest – delikatnie mówiąc – nie najlepsza. Przedsiębiorcy z niecierpliwością wyczekują nowych przetargów. Nieustannie skarżą się też na brak zrozumienia i partnerskiego dialogu pomiędzy nimi, a największym inwestorem-Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. O to na co mogą liczyć firmy drogowe w najbliższym czasie, kiedy pojawią się nowe przetargi i warunki kontraktowe, a także o wolę partnerskiej współpracy zapytaliśmy Lecha Witeckiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zmiany w Prawie zamówień publicznych mogą pogrążyć firmy
Nie słabną kontrowersje wokół uchwalonej 14 września br. nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W opinii przedstawicieli organizacji branżowych wprowadzone poprawki są krzywdzące dla firm drogowych, a co gorsza, niekonstytucyjne. Mowa o art. 24, który po zmianach daje zamawiającemu nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargów w drodze arbitralnych decyzji. Szczególny sprzeciw przedstawicieli branży budzi możliwość wykluczenia oferenta, który w poprzednich trzech latach zapłacił karę umowną w wysokości powyżej 5 proc. wysokości kontraktu.

Rażąco niska cena w kontekście umów o roboty budowlane
W dobie ostatnich spektakularnych upadłości firm-gigantów z branży budowlanej oraz niewypłacalności sporej grupy generalnych wykonawców nowo budowanych autostrad wydaje się istotne pochylenie nad definicją rażąco niskiej ceny w budownictwie. Wielu bowiem fachowców upatruje problemy branży właśnie w wybieraniu do realizacji przedmiotu zamówienia ofert z najniższą ceną. Czy tak musi być? Wykonawcy twierdzą, że nie, choć trzeba przyznać, że wielu z nich, aby mieć zabezpieczony portfel zleceń zaniża ceny w sposób znaczny, zaś zamawiający w większości przypadków tak konstruują SIWZ, że w zasadzie nie pozostawiają złudzeń co będzie decydowało o wyborze oferty.

Czy stać nas na ograniczenie nakładów na drogownictwo?
Branża drogowa dysponuje poważnymi atutami dającymi podstawę do stosowania wobec niej daleko idących preferencji przy dokonywaniu podziału środków budżetowych. Nie możemy więc przechodzić do porządku dziennego nad propozycją zmniejszenia wydatków na drogi o połowę, gdyż jest to szkodliwe nie tylko dla drogownictwa, ale i dla całej gospodarki.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Katarzyną Lodzińską, dyrektorem generalnym ECM GROUP Polska S.A.

Najlepsze modernizacje 2011 roku nagrodzone
Pod koniec sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki XVI Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2011”. Tytuł ten przyznano w 13 kategoriach, w tym za drogi i obiekty mostowe. Swoje nagrody za najlepsze modernizacje wręczyli również m.in. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek Powiatów Polskich oraz internauci.

Powstanie wojewódzki łącznik autostrady A4 z drogą ekspresową S5
Za kilka lat w okolicach aglomeracji wrocławskiej powstanie nowa trasa ułatwiająca komunikację pomiędzy sąsiednimi miejscowościami oraz kierująca ruch bezpośrednio z autostrady A4 na drogę ekspresową S5 w kierunku Poznania. Trasa będzie miała swój początek na dwóch węzłach autostrady A4 w Kostomłotach i Kątach Wrocławskich. Ma liczyć ponad 70 km. Inwestycję zrealizuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Przygotowania do zimy
Zimowe utrzymanie dróg – stan, problematyka oraz standardy to temat konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A. Miejscem obrad wrześniowej konferencji była Białka Tatrzańska.

Przełom w meteorologii drogowej – norma PN-EN 15518-3:2011 – aspekty praktyczne i ekonomiczne
Do najistotniejszych cech normy PN-EN 15518 „Wyposażenie techniczne w zimowym utrzymaniu dróg – Systemy pogodowej informacji drogowej” można zaliczyć ujednolicenie stosowanej terminologii oraz podział parametrów na te, które stacje dostarczać muszą (parametry podstawowe) i te, które mogą być dostarczane (parametry pomocnicze). Prawdziwym przełomem jest jednak formalny rozdział parametru temperatury zamarzania na mierzoną i obliczaną.

Badania podróży jako podstawa podejmowania decyzji w sektorze transportu
Badania podróży mają na celu odpowiedź na pytanie: w jakim celu przemieszczamy się lub chcemy przemieszczać oraz jak najlepiej zaspokoić nasze potrzeby w tej sferze. Są więc znacznie bardziej rozbudowane niż pomiary ruchu. Uzyskiwana przy ich pomocy wiedza jest wykorzystywana m.in. do planowania infrastruktury, czy transportu miejskiego.

Nowoczesna stabilizacja gruntów
Wzrost inwestycji infrastrukturalnych w ostatnich latach, a w szczególności ożywienie budownictwa drogowego to jeden z bezpośrednich czynników rozwoju oferty produktów i technologii budowlanych. Aktualne wymogi branży sprawiają, że na rynku pojawiają się nowoczesne produkty, m.in. do hydraulicznej stabilizacji gruntów. Właściwa stabilizacja gruntów podłoża to podstawa trwałej konstrukcji drogi, szczególnie na dominujących w Polsce gruntach sklasyfikowanych jako te o nośności G2-G4.

Przejęli drogi od powiatu i zaoszczędzili 20 lat
Jeszcze trzy lata temu kondycja większości dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Majdan Królewski była katastrofalna. Dziury, spękania czy koleiny były na porządku dziennym. Ta sytuacja trwałaby jeszcze latami, gdyby nie determinacja władz gminy, które zdecydowały się na podjęcie niekonwencjonalnego rozwiązania – przejęcia w zarząd dróg od powiatu kolbuszowskiego i przebudowaniu ich. Takie działanie pozwoliło na uzyskanie pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Będzie pół na pół w „schetynówkach”?
Będą zmiany zasad dofinansowania projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – zapowiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Maksymalne dofinansowanie z budżetu państwa ma wzrosnąć do 50 proc. Zmiany mają objąć także projekty składane w tym roku.

Przejścia dla zwierząt i mosty krajobrazowe przy drogach w Polsce – stosowane rozwiązania i podstawowe problemy
Informacje dotyczące lokalizacji, parametrów i cech przejść dla zwierząt zawarte w raportach z ocen oddziaływania na środowisko są często zbyt ogólne dla jednoznacznej transpozycji do szczegółowej dokumentacji projektowej. Powoduje to konieczność interpretacji przez projektantów nieprecyzyjnych zapisów dotyczących obiektów przeznaczonych dla fauny. Projektanci często nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie specyfiki obiektów ekologicznych, dlatego w większości przypadków przejścia dla zwierząt projektowane są podobnie jak inne obiekty inżynierskie – z uwagą poświęconą jedynie warunkom technicznym.

Potężna dawka wiedzy i nowoczesnych rozwiązań – Targi Infrastruktura 2012
Różnorodność i aktualność – to najlepsze słowa charakteryzujące zbliżającą się jubileuszową, dziesiątą edycję Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura. W programie można znaleźć bowiem wiele interesujących pozycji obejmujących tematykę inwestycji, projektów, eksploatacji i bezpieczeństwa ruchu. Nie zabraknie też nowości – pokazów EuroMasz oraz specjalnie wydzielonej oferty z sektora kolejowego. Targi będą się odbywały od 23 do 25 października w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Mistrzowie strzelania wśród drogowców
Jesień to tradycyjnie już czas, kiedy drogowcy spotykają się na strzelnicy, by w atmosferze sportowej rywalizacji powalczyć o tytuł Mistrza Polski Drogowców w strzelaniu. Przedstawiamy wyniki tegorocznych zawodów.