PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7/2012

← Powrót do Archiwum danego roku

Kilka uwag o problemach w procesach inwestycyjnych
Obecnie najważniejsze jest szybkie wprowadzenie do praktyki inwestycyjnej: przetargów w walucie krajowej, waloryzacji zmian w cenach podstawowych surowców, materiałów i energii według wskaźnika GUS, odejścia od najniższej ceny, jako jedynego kryterium wyłaniania wykonawcy – twierdzi w przytaczanym poniżej Raporcie o sytuacji w drogownictwie 2012 przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł Janusz Piechociński.

Wnioski z Raportu o firmach drogowych
Osobliwy kryzys branży – czy można go było przewidzieć?
Obecna sytuacja w budownictwie drogowym jest paradoksalna – od kilku lat mamy do czynienia z bardzo znaczącym wzrostem nakładów, a jednocześnie sytuacja firm drogowych uległa istotnemu pogorszeniu. Jednym słowem, wzrostowi rynku towarzyszy kryzys kondycji firm branży. Jest to zjawisko na tyle nietypowe, że warto zadać trzy pytania: po pierwsze, czy można było taką sytuację przewidzieć, po drugie, jakie były przyczyny wystąpienia tej osobliwości oraz, po trzecie, jakie będą skutki zaistniałej sytuacji.

Firmy drogowe ofiarami podwyżki cen paliw i asfaltu
Trwały wzrost cen paliw i przekroczenie magicznej sumy 6 zł za litr spowoduje dalszy spadek konsumpcji benzyny i oleju napędowego, a w konsekwencji załamanie rynku paliwowego w Polsce uważają eksperci z Polskiej Izby Paliw Płynnych. Pierwszymi ofiarami wzrostu cen produktów ropopochodnych są spółki budowlane. a w szczególności drogowe, gdyż kolejne podwyżki „czarnego złota” odbijają się nie tylko na cenach oleju napędowego, ale także na cenach ropopochodnego asfaltu.

GDDKiA zapłaci poszkodowanym podwykonawcom
Jest ustawa mająca rozwiązać problemy przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę przy budowie autostrad. Sejm uchwalił ją 28 czerwca br. Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych to tylko próba doraźnego rozwiązania problemów – twierdzą przedstawiciele branży drogowej. Tymczasem trzeba systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych i relacji między zamawiającym i wykonawcą.

Ludzie branży
Rozmowa z ANDRZEJEM PIWOWARSKIM, dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu, Zakładów Przemysłu Wapienniczego TRZUSKAWICA S.A.

Płatności dla konsorcjantów
W ostatnim czasie ujawniły się poważne słabości mechanizmów związanych z płatnościami na rzecz podwykonawców. Warto zwrócić uwagę, że podobne problemy dotyczą również konsorcjantów.

Na co zwracać uwagę w umowie leasingowej
Leasing, oprócz licznych zalet, jest umową, która zobowiązuje przedsiębiorcę do przestrzegania określonych warunków. Stąd, jeśli planujemy wybór tej formy finansowania, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z jej specyfiką. Poniżej prezentujemy 5 rad, które pomogą zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami podpisanego kontraktu.

Najlepsze obiekty komunikacyjne Podkarpacia
Nagradzając najlepsze obiekty komunikacyjne na Podkarpaciu, chcemy przypomnieć wszystkim, że za Wisłą też jest Polska – stwierdził Marian Sulencki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie.

Skąd biorą się problemy na budowach?
Jak w naszych realiach wygląda, a jak powinna wyglądać realizacja kontraktów drogowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC? Odpowiedzi na to pytanie szukano podczas debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Korozja na mostach wciąż niedoceniana, ale kosztowna
Problem korozji jest ważkim zagadnieniem dla sytuacji gospodarczej Polski. Jak pokazują analizy, brak skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów stalowych może generować straty sięgające 6, a nawet 8 proc. PKB rocznie. Warto więc powalczyć o zminimalizowanie tej sumy. Jak to robić skutecznie w odniesieniu do stalowych konstrukcji mostowych? Jakie są wady i zalety systemów stosowanych w Polsce? O tym, a także o wielu innych zagadnieniach z zakresu antykorozji rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polską Izbę Konstrukcji Stalowych, 8 maja br. w Kielcach.

Ocena stanu nawierzchni na placach parkingowych
Place parkingowe charakteryzują się relatywnie dużymi powierzchniami narażonymi na standardowe obciążenia drogowe, tj. od kół użytkowników oraz od warunków klimatycznych. Do tej pory brak było standardów dotyczących metod oceny stanu tych nawierzchni oraz sposobów diagnostyki. Metoda System Oceny Stanu Parkingów i Innych nawierzchni (SOSPI) ujednolica zasady oceny m.in. nawierzchni parkingowych.

O jakości i uniwersalności decydują szczegóły rozwiązań i wyposażenie
Dbałość o detale w rozwiązaniach oraz dążenie do rozwiązań całościowych (kompleksowych), a nie tylko fragmentarycznych (częściowych czy kompromisowych) pozwala kreować lepsze rozwiązania i poprawiać jakość życia użytkowników. (Artykuł jest 4. częścią cyklu nt. Uniwersalnego projektowania).

Marszałkowie województw upominają się o drogi samorządowe
Rząd powinien partycypować w kosztach odbudowy dróg samorządowych niszczonych podczas budowy autostrad i dróg ekspresowych. Powinien też – wspólnie z samorządami – podjąć działania w celu skomunikowania nowo budowanych dróg szybkiego ruchu z siecią dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – stwierdził Konwent Marszałków RP.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie
Wiele projektów, jeden cel
W powiatach, rzadziej niż na sieciach dróg wyższych kategorii odnosi się pojedyncze, spektakularne sukcesy. Sukces składa się tu raczej z wieloetapowego, konsekwentnego działania. Tak też jest w powiecie ostrzeszowskim – wiele źródeł finansowania plus planowanie zadań w taki sposób, by w efekcie uzyskać bezpieczniejszą sieć, bezkolizyjnie włączającą ruch w sieć dróg wyższej kategorii.

Jak rozwijać infrastrukturę, chroniąc środowisko
Urządzenia chroniące środowisko to kosztowny element infrastruktury drogowej, należy je więc stosować rozsądnie, na przykład montując niektóre urządzenia dopiero w czasie, kiedy wystąpią rzeczywiste potrzeby ich użycia.

Feber – uniwersalność wywrotek
Podczas gdy na rynku działają potentaci wytwarzając wielkoseryjne partie, mniejsi producenci znajdują zbyt produkując tzw. pojazdy niszowe.