PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 12/2012

← Powrót do Archiwum danego roku

Będą przetargi i kolejne 400 km nowych dróg
W ciągu jedenastu miesięcy 2012 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała 18,5 mld zł, a wydatki za cały rok mogą przekroczyć 22,6 mld zł. Do 10 grudnia br. udało się oddać do ruchu 656,72 km dróg krajowych, w tym 294 km autostrad i 329,72 km dróg ekspresowych. Takie dane wynikają z podsumowania roku dokonanego przez GDDKiA.

Manifest BCC dla ratowania branży budowlanej
Firmy zrzeszone w Business Centre Club domagają się od premiera i ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej stanowczych działań, które uratują branżę budowlaną. Najpilniejsze problemy do rozwiązania zawarto w manifeście okrągłego stołu budownictwa BCC. Opracowali go prezesi firm tej branży i szerokie grono ekspertów.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa ze Stanisławą Grzelską, Wiceprezes Zarządu ViaCon.

Wykluczenia wykonawców są niezgodne z prawem unijnym, ale obowiązują
Trybunał Sprawiedliwości podzielił zastrzeżenia co do zgodności art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z prawem Unii Europejskiej. Jednak mimo wyroku, przepis ten nadal obowiązuje. Polski ustawodawca, ze względu na ryzyko wypłaty odszkodowań za szkody wynikające ze stosowania tego przepisu, powinien jak najszybciej podjąć prace w celu jego usunięcia, albo zasadniczej zmiany jego treści. Zanim to nastąpi, biorąc pod uwagę daleko idące skutki wynikające ze stosowania tego przepisu, istotne jest ustalenie, kiedy faktycznie zachodzą przesłanki do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wkrótce kolejne rozszerzenia sieci dróg płatnych
System ViaToll zarobił już więcej niż kosztowała jego budowa. Na konto Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu e-myta wpłynęło blisko 1,3 mld zł. W pierwszym kwartale 2013 r. sieć dróg płatnych dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony powiększy się o kolejne 300 km.

Nowe kilometry drogi ekspresowej S8
Na drogowej mapie Polski przybyło nowych kilometrów drogi ekspresowej S8 Wrocław-Warszawa. Pod koniec października kierowcom udostępniono przebudowany, ponad 80-kilometrowy odcinek prowadzący z Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z woj. mazowieckim, a w listopadzie nowy odcinek z Wrocławia do Sycowa. Na kolejne odcinki w województwie wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim poczekamy do 2014 roku.

Projektowanie systemów rozsączających
Jak oszacować prawdopodobieństwo opadów deszczu
Próba odpowiedzi na pytanie jaki opad deszczu należy przyjąć do obliczeń nie jest prosta, bo nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć wielkości deszczu i jego intensywności za rok lub 10 lat. Jednak inżynierowie dysponują dziś wieloma metodami, które pozwalają w pewnym stopniu tę niewiadomą przewidzieć.

Skąd się biorą błędy w projektach?
Projektowanie dróg nie jest łatwe, zważywszy, jak wiele czynników należy uwzględnić, począwszy od warunków geotechnicznych, na warunkach bezpieczeństwa ruchu skończywszy. Powoduje to, że przygotowanie inwestycji jest procesem czasochłonnym, rozciągniętym często na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy. O błąd projektanta więc nietrudno. Jakie błędy najczęściej są popełniane? Jakie są ich przyczyny oraz jak im zapobiegać?

Podstawowe zasady stosowania taśm dylatacyjnych w nawierzchniach asfaltowych
Żeby uniknąć spękań powstających w nawierzchniach w miejscach szwa środkowego należy użyć taśmy dylatacyjnej, zachowując przy tym określone wymagania, które taśma ta powinna spełniać.

Spękania w nawierzchniach z betonu cementowego spowodowane reakcjami alkaliów z kwasem krzemowym
Występowanie spękań w nawierzchniach z betonu cementowego w części może być spowodowane zachodzącymi w betonie reakcjami alkaliów z kwasem krzemowym. Swój udział mogą mieć tu jednak także inne czynniki.

Nowatorskie urządzenie do badania powierzchni
Katedra Technologii i Organizacji Procesów Budowlanych i Materiałowych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej pracuje nad urządzeniem do pomiaru falistości i mikroprofilu powierzchni. Niedawno powstał trzeci prototyp RK-3. Pracę zrealizowano pod kierunkiem profesora Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Jarosława Rajczyka.

Kłopotliwe zarządzanie przystankami
Jak na jednym słupku wyznaczającym przystanek komunikacyjny umieścić 30 rozkładów jazdy? Jak spełnić wymóg dwucyfrowej numeracji przystanków, podczas gdy ich liczba w ciągu drogi przekracza tę, którą można zapisać dwiema cyframi? To niektóre praktyczne problemy, które wynikają z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy.

Konwent Dyrektorów ZDP Województwa Mazowieckiego
Droga jest dla pojazdów, byle nie za ciężkich
O trudnych do pogodzenia racjach zarządców dróg szczebla powiatowego z interesami przewoźników rozmawiano podczas XI Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Mazowieckiego, który odbył się 30 listopada na terenie gminy Teresin w powiecie sochaczewskim. Wśród omawianych tematów znalazły się również ochrona i odtwarzanie alei przydrożnych oraz odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Milowy krok w kierunku 2+1
Ze statystyk policyjnych wynika, że droga jednojezdniowa dwukierunkowa z utwardzonym szerokim poboczem niesie za sobą bardzo dużą pokusę dla kierowcy, do wyprzedzania „na trzeciego”. To skutkuje dużą liczbą wypadków drogowych, zwłaszcza zderzeń czołowych o bardzo tragicznych skutkach. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce w najbliższych latach zmienić na niektórych odcinkach dróg przekrój 1+1 na dużo bezpieczniejszy 2+1. Właśnie zakończyły się prace nad instrukcją wdrożenia tego przekroju, a jej wejście w życie to kwestia najbliższych tygodni.

Mniej czarnych odcinków na polskich drogach
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej już po raz piąty opracowali mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Wyniki badań wykazują znaczącą redukcję długości „odcinków czarnych” oraz wzrost długości „odcinków zielonych”.