PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 11/2012

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi w ministerstwie gospodarki? Czemu nie?
O przyczynach obecnej sytuacji w branży drogowej, trudnym dialogu między inwestorem i wykonawcą, a także o tym dlaczego drogi mogłyby skorzystać gdyby nie było ministerstwa transportu mówi Wojciech Malusi, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Partnerstwo czy rywalizacja?
To zamawiający wygenerował patologię polegającą na akceptowaniu skrajnie niskich cen. Gdyby wdrożono skuteczny mechanizm eliminowania ofert zawierających rażąco niską cenę, ta praktyka, która pociągnęła za sobą wiele problemów, nie utrwaliłaby się – mówią wykonawcy. Branża nie była przygotowana na kontrole jakości. Wdrożenie najprostszych metod kontroli ujawniło nieprawidłowości i dało początek narzekaniom – odpiera atak druga strona. Czy konflikt jest na stałe wpisany w relacje zamawiającego z wykonawcą?

Imponująca drogowa końcówka listopada
Ostatni tydzień listopada br. obfitował w otwarcia nowych dróg. W ciągu zaledwie czterech dni oddano do ruchu ponad 100 kilometrów tras szybkiego ruchu. Łącznie w ciągu ostatnich 11 miesięcy kierowcy zyskali około 650 km nowoczesnych dróg krajowych.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Jarosławem Królakiem, prezesem ECOTEC POLSKA Sp. z o.o.

Płatności dla podwykonawców w projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Przygotowywana kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych ma zabezpieczyć wypłacanie należności podwykonawcom. Przyjęto w niej m.in. zasadę, że warunkiem wypłaty przez zamawiającego wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy jest przedstawienie zaświadczenia, które potwierdza, że zostały uregulowane zobowiązania finansowe wobec podwykonawcy. Byłoby to idealne rozwiązanie, jednak pod pewnym warunkiem: że wykonawca w normalnych warunkach dysponuje środkami niezbędnymi do uregulowania faktury podwykonawcy przed uzyskaniem zapłaty od zamawiającego.

Nowatorskie rozwiązania w eksploatacji dróg
Budowa drogi jest tylko krótkim etapem jej życia. Niezwykle ważna i decydująca o bezpieczeństwie użytkowników jest eksploatacja. Często dobre zarządzanie siecią drogową wystarczy, aby uniknąć kosztownego rozbudowywania drogi. W nowoczesnych gospodarkach coraz większy nacisk kładzie się na diagnozowanie, poprawę przepustowości, wzmacnianie wyposażenia dróg oraz bezpieczeństwo. To właśnie problematyce eksploatacji dróg poświęcona była konferencja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zorganizowana podczas tegorocznych targów Infrastruktura w Warszawie. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawował miesięcznik „Polskie Drogi”.

Projektowanie systemów rozsączających
Systemy zagospodarowania wody deszczowej są w Polsce coraz bardziej popularne i coraz częściej stosowane. Tematyka ta jest i była już w dużym stopniu opisywana na łamach literatury fachowej. Niniejszy artykuł koncentruje się na tematyce projektowej dotyczącej doboru systemów rozsączających i metodyki stosowanej w Polsce przy dobieraniu tego systemu.

Diodowe oświetlenie coraz bardziej popularne
Technologia LED coraz śmielej wkracza na drogi i ulice w Polsce. Nic dziwnego, bowiem zastosowanie tej technologii w oświetleniu ulic i dróg może przynosić oszczędności. Ogromną zaletą tego typu rozwiązania jest bowiem zmniejszony pobór energii. Posiada ono trzykrotnie większą trwałość niż tradycyjne źródła światła, dzięki czemu – jak zapewniają producenci LED – skumulowane oszczędności energii mogą sięgnąć nawet 70 procent. Nie bez znaczenia jest też fakt, że białe światło – poprzez zwiększoną widoczność – poprawia bezpieczeństwo podróżujących i pozytywnie wpływa na komfort jazdy.

Inteligentne Systemy Transportowe w polskich miastach
Inteligentne Systemy Transportowe ITS pozwalają na skuteczne i efektywne zarządzanie ruchem drogowym przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych. Systemy te z powodzeniem funkcjonują w europejskich miastach jak Londyn, Sztokholm czy Mediolan. Coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się także  w polskich miastach.

Od stref płatnego parkowania nie uciekniemy
Pobieranie opłat za parkowanie samochodów w centrum polskich miast, przy obecnym nasyceniu rynku pojazdami, jest nieuniknione. Pozwala ono na kształtowanie zachowań komunikacyjnych w obszarze miejskim i wymuszanie rotacji pojazdów parkujących. Dodatkowo, jak pokazuje przykład chociażby Warszawy, na terenie objętym opłatami, liczba nieprawidłowo parkujących samochodów jest dużo mniejsza niż tam, gdzie opłaty nie ma.

NIK przyjrzała się miejskim inwestycjom drogowym w miastach
Najwyższa Izba Kontroli odnotowała duże tempo inwestycji drogowych realizowanych przez największe polskie miasta w latach 2008-2011. Niestety, w ocenie kontrolerów, większość zadań była realizowana z opóźnieniem, a samorządy nie umiały w pełni wykorzystać własnych środków, zdarzało się nawet, że traciły dofinansowanie unijne. Wśród uwag NIK odnotowuje także sytuacje, w których nie naliczono kar umownych za opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Zrewitalizowane ulice Płońska
W Święto Niepodległości, 11 listopada 2012 r. oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Płocką w Płońsku. To efekt przedsięwzięcia, które zrealizowały wspólnie powiat płoński oraz miasto Płońsk.

Zmienione zasady dofinansowania dróg lokalnych
Trwa uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2013 r. w ramach Narodowego program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 27 listopada br. Rada Ministrów zmieniła uchwałę ustanawiającą ten wieloletni program oraz wprowadziła zmiany do rozporządzenia z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Piesi – gatunek zagrożony, ale niechroniony
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 32 ustęp 1 stanowi: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. To ważne zapisy, które nie tylko wzniośle brzmią, ale są bez dyskusji słuszne i potrzebne. Mają one wiele odniesień i powinny mieć zastosowanie w wielu aspektach życia społecznego, także w zarządzaniu bezpieczeństwem ludzi w ruchu drogowym. Właśnie w tym ostatnim aspekcie równość wobec prawa zdaje się nie działać.

Terex liczy na rynek maszyn kompaktowych
Firma Terex Construction, jeden z największych na świecie producentów maszyn budowlanych, pomimo kryzysu w budownictwie, sprzeda w tym roku na polskim rynku około 350 maszyn. W opinii Marcusa Rosenkranza, dyrektora sprzedaży Terex Construction na Europę Środkowo-Wschodnią, nasz kraj jest wciąż, z punktu widzenia jego przedsiębiorstwa, najważniejszym rynkiem jeżeli chodzi o rozwój w Europie.

Gdańsk stawia na inwestycje komunikacyjne
Gdańsk jako miasto inwestycji transportowych – to temat 76. Seminarium Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu. Patronat nad spotkaniem sprawował prezydent Gdańska – Paweł Adamowicz. Miejscem spotkania, które odbyło się na początku listopada był Straszyn.

Forum zachodniopomorskich drogowców
Już po raz dwunasty drogowcy z województwa zachodniopomorskiego spotkali się na dorocznym Forum Drogownictwa swojego regionu. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Koszalinie, natomiast gospodarzem wrześniowej konferencji było Borne Sulinowo. Honorowymi gośćmi spotkania byli przedstawiciele władz lokalnych na tym terenie: Krzysztof Lis, starosta szczecinecki oraz Bogdan Korwal, zastępca burmistrza Bornego Sulinowa.

Trzy dni merytorycznych dyskusji
Jubileuszowe X Targi Infrastruktura w Warszawie za nami. Tegoroczna edycja, pomimo kryzysu w branży budowlanej, zgromadziła około 100 wystawców. Tradycyjnie już stołecznej imprezie towarzyszyły liczne konferencje i seminaria, w trakcie których podejmowano najbardziej aktualne tematy nurtujące branżę. Tym razem na plan pierwszy wysunęła się próba wznowienia tak potrzebnego dialogu pomiędzy inwestorem a wykonawcami inwestycji drogowych.

Orły Polskiego Budownictwa
Poznaliśmy laureatów VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali „Polska przedsiębiorczość 2012”, 17 listopada br.

Praktycznie o przejściach dla zwierząt
Sposób zagospodarowania terenu na mostach zielonych i krajobrazowych może decydować o skuteczności wybudowanego górnego przejścia dla zwierząt – istotnie wpłynąć na fakt korzystania z niego przez zwierzynę. Problem budowy górnych przejść dla zwierząt od kilku lat jest w Polsce bardzo aktualny. 7 listopada br. w Poznaniu firma Dendros zorganizowała warsztaty pt: „Górne przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej”.