PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7/2015

← Powrót do Archiwum danego roku

Witam serdecznie,

W tym miesiącu „pora na beton”. W związku z tym prezentujemy na łamach naszego cza- sopisma artykuły poruszające ww. tematykę. Osobiście polecam Państwu pracę naukową Katarzyny Synowiec z Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej Właściwości cementów popiołowo-żużlowych o nienormowym składzie zawierają- cych popiół lotny wapienny. Obecnie w drogownictwie kładzie się duży nacisk na działania ograniczające CO2, oszczędności surowców naturalnych, zmniejszenia nakładów energe- tycznych. Katarzyna Synowiec w swojej pracy nawiązuje do powyżej opisanego trendu opi- sując zastosowanie popiołów lotnych, szczegółowo rozważając jak zmienia się skład ce- mentu pod wpływem popiołów. Czy popiół lotny to dla branży drogowej przyszłość – oce- nę zostawiam Państwu.

Kolejnym ważnym tematem jakim zajęliśmy się w tym miesiącu są zamówienia publiczne. NIK w ostatnim czasie sporządził raport na podstawie skontrolowanych jednostkach pu- blicznych. Wynika z niego, że nie wszystkie jednostki (prawdę mówiąc zbyt wiele) korzysta- ją z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy  zawieraniu  umów. Niech Państwa uwadze nie umknie komentarz do raportu NIK-u napisany przez Janusza Niedzielę z Kancelarii Radców Prawnych „Centrum Zamówień Publicznych” Niedziela, Łyjak i Wspólnicy. Polecam.

Pozdrawiam

Stanisław Styk

Redaktor Naczelny

Właściwości cementów popiołowo – żużlowych o nienormowym składzie, zawierających popiół lotny wapienny

W pracy zaprezentowano wyniki badań właściwości  cementów   popiołowo-żużlowych o nienormowym składzie. Stosowano popiół lotny wapienny w postaci naturalnej (nieprzetworzonej)  i  aktywowany  przez  przemiał. Stwierdzono, że popiół lotny wapienny, obok granulowanego żużla wielkopiecowego, może być składnikiem cementów o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego (ok. 40%).  Cementy te, w porównaniu do cementu portlandzkiego CEM I, charakteryzują się niskim ciepłem hydratacji i opóźnionym początkiem czasu wiązania oraz niekorzystnym wpływem na konsystencję zapraw i jej utrzymanie w czasie. Wytwarzanie cementów popiołowo-żużlowych jest możliwe w klasie wytrzymałości 32,5  N gdy składnikiem jest popiół wapienny w stanie naturalnym oraz w klasach 32,5 N, 32,5  R oraz 42,5 N gdy stosowany jest popiół zmielony. Popiół poddany aktywacji przez przemiał charakteryzuje się wyższą aktywnością.

Beton wałowany

Technologia betonu wałowanego i wibrowałowanego (RCC – Roller Compacted Concrete) jest szeroko stosowana w wykonawstwie nawierzchni betonowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale także w krajach Europy Zachodniej, głównie do budowy nawierzchni dróg lokalnych (low spead roads), placów postojowych i manewrowych, do podbudów drogowych, a także w budowie nabrzeży portowych i lotnisk. W dalekowschodniej Azji stosowana jest także w wykonawstwie wielkich obiektów hydrotechnicznych.

Historia węzłów betoniarskich

Widok węzłów betoniarskich to dziś dla ludzi związanych z budownictwem widok codzienny. W przeciwieństwie jednak do betonu, który istnieje w różnych formach już od starożytności, historia węzłów betoniarskich jest znacznie krótsza i sięga zaledwie kilkudziesięciu lat wstecz.

Bazalt

Skały bazaltowe są jednym z najbardziej pożądanych materiałów budowlanych w Polsce. Znamy wiele wyrobów bazaltowych  począwszy od galanterii (kostki, krawężniki) a kończąc np. na kruszywach do mieszanek asfaltowych. Bazalt należy do jednych z najstarszych surowców skalnych. Jest skałą litą pochodzenia wulkanicz- nego – wylewną (skała magmowa) o strukturze bardzo drobnoziarnistej lub afanitowej, czasami porfirowej i barwie czarnej, szarej lub zielonej. W drobnoziarnistej masie skalnej często spotykane są różne formy skupienia oliwinu.

Ofensywa młodej geologii

Koło Młodych Geologów istnieje od 1953 r., co czyni go jedną z najstarszych studenckich organizacji naukowych na Uniwersytecie Warszawskim. Na jego bogatą tradycję składają się liczne publikacje naukowe, wystawy, seminaria i konferencje, ale przede wszystkim ciekawe projekty – zarówno te zagraniczne jak i krajowe. Przez lata członkowie koła eksplorowali najróżniejsze zakątki świata – przez piaski Sahary i Gobi, gorący Madagaskar po zimniejsze rejony Norwegii, Tadżykistanu, Kamczatki i półwyspu Kola, wreszcie zatrzymując się na opuszczonych kopalniach i hałdach naszych polskich Sudetów. To właśnie u nas realizowane są projekty z każdej dziedziny geologii!

NIK o realizacji zamówień publicznych

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium  oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

UZP podmieniło projekt ustawy Pzp, wciąż widać że nie dba o konkurencyjność w przetargach. Zapłacimy wszyscy

Projekt nowej ustawy Pzp, to kolejny przykład na to, że obecne kierownictwo UZP nastawione jest na skrajne odformalizowanie zamówień publicznych w interesie dowolnych działań zamawiających, co jak chyba wszyscy się zgodzą nie służy przejrzystości wydawania środków publicznych. Poniżej pokazujemy kilka dosadnych przykładów takiej praktyki.

„LATAJĄCE SAMOCHODY” – o co chodzi?

W poprzednim numerze zamieściliśmy pierwszą relację z przedsięwzięcia Polska Wizja Zero. Interesującym, krótkim wątkiem okazała się w niej wypowiedź dyrektora wykonawczego Europejskiej Federacji Drogowej Konstandinosa Diamandourosa na temat linowych barier drogowych, w której wyraził wątpliwości co do stosowania niektórych systemów tych barier na rynku polskim. Otóż według jego opinii nie ma na świecie barier linowych, które (wg europejskiej normy PE EN 1317) mogą spełnić parametry H2 W2 do W4. Stwierdził on, „… skoro w Polsce są bariery spełniające takie wymagania to znaczy, ze istnieją również latające samochody…”. Aby przybliżyć problem publikujemy poniżej wypowiedzi Konstandinosa Diamandourosa wyjaśniające bardziej szczegółowo poruszaną kwestię a także odnoszące się do innych problemów bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa pracy na drogach o których była mowa podczas konferencji i crash testów Polska Wizja Zero 2015.

LATAJĄCE SAMOCHODY i POLSKA WIZJA ZERO cz. II.

W poprzednim numerze magazynu ukazał się artykuł ogólnie omawiający jeden z crash testów i konferencję, która odbyła się w ramach przedsięwzięcia Polska Wizja Zero 2015. Tym razem piszemy więcej o niektórych tematach konferencji i poszczególnych crash testach.

DROGA TROLLI, Norwegia

Droga położona w gminie Rauma w Norwegii, będąca częścią drogi krajowej nr 63 z Åndalsnes do Valldal i dalej do popularnej wśród turystów miejscowości Geiranger. Jest zdecydowanie drogą wartą przejechania i jedną z największych atrakcji  turystycznych  Norwegii, w  sezonie  pokonywać  ją  może  nawet  dwa i pół tysiąca samochodów dziennie. Zazwyczaj jest otwarta od połowy maja do października, jest to jednak uzależnione od warunków pogodowych. To prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, w którym można zobaczyć znak drogowy „uwaga trolle!”.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020

Jak wykorzystać szanse dla rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce? Doświadczenia i praktyki.

Wrocławska Płyta Drogowa

Innowacyjny projekt zastosowania stalowej płyty drogowej, przeznaczonej do zastosowania  w  robotach  wykopowych  w  ciągu  dróg i ulic, która ma na celu przykrycie wykopów i przeniesienie ruchu drogowego. Wrocławska Płyta Drogowa ma zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego bez ograniczeń, a więc również pojazdów ciężkich. Innowacyjność projektu polega na tym, że konstrukcja płyty składa się z cienkościennych elementów wzmocnionych blachą falistą, dzięki temu modułu Wrocławskiej Płyty Drogowej przy zachowanych wysokich parametrów wytrzymałościowych są lżejsze od „klasycznych” rozwiązań, co umożliwia łatwiejszy montaż oraz transport.

Okladka_PD_07