PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2015

← Powrót do Archiwum danego roku

Witam serdecznie ,

Asfaltem zajmuję sie od dziecka. Kiedy wydaje nam się, że dana mieszanka jest już idealna, że lepszej być nie może, że wszystko już zostało wymyś lone… Pojawia się niespotyka ny po­ mysł. Naj pierw opracowywa ny jest w laboratoriach, przy licznych badaniach i nieprzespa­ nych nocach. Zmodyfikowaną, ulepszoną i przebadaną miesza nkę układamy na odcinku próbnym i czekamy na wynik i. I dalej badamy, mierzymy, ulepszamy aż do uzys ka nia zado­ walającego efektu. W tym okresie oprócz umiejętności i wiedzy ważną cechą drogowca jest cierpliwość. Natomiast koniec tej drogi najbardziej cieszy – po okresie prób i doświadczeń przychodzi czas na powszec hne stosowanie opracowanej mieszanki.

Od dłuższego czasu zauważam trend (słuszny zresztą), aby drogi  były przyjazne środowi­ sku. Materiały z recyklingu coraz częściej towarzyszą budownictwu drogowemu. Zespół na­ ukowców z Hola ndii postanowił wykorzystać do budowy dróg  ligninę. Po dłuższych  bada­ niach okazało się, że najlepszym sposo bem na użycie jej w mieszance będzie połączenie jej z  bitumem  na  poziomie  molekularnym.  „Jest  to  możliwe  ze  względu   na  podobieństwo w budowie chemicznej – obie substa ncje mają wiele pierścieni węglowych . Szczegóły do ty­ czące tego procesu nie są znane, Ted Slaghek, kierownik zespoł u, ujawnił jedynie, że cała sztuczka polega na tym, aby «lignina stała się jednośc ią z bitumem, w taki sposób, że żad­ ne z nich nie istnieje ju ż ja ko samodzielna cząsteczka». Aby  uniknąć biodegradacji  ligniny, jej cząsteczki są „otaczane” przez cząsteczki bitumu, tak jak by je oblepiały” (st r. 14). Inte­ resujące, prawda? Zapraszam do lektury 6 numeru  Polskich dróg.

Pozdrawiam

Stanisław Styk

Redaktor Naczelny

W numerze:

  • JENA, ale nie ESEMA

Jak to zazwyczaj bywa we współczesnym świecie, nad różnymi rozwiązaniami technologicznymi pracuje równolegle, niezależnie od siebie wiele zespołów badawczych.

  • Z ziemi włoskiej do Polski … PATCH SYSTE M

Patch System. Każdy z nas ma swój mały wpływ na zatrzymanie, a przynajmniej na ograniczenie emisji gazów.

  • Mieszanka z ligniną

Ted Slaghek, naukowiec z Holandii, wraz ze swoim zespołem zauważył, że lignina ma wiele wspólnych cech z bitumem. Postanowił wykorzystać ją do budowy dróg.

  • Zmiany w podejściu do technologii budowy nawierzchni drogowych

Łączna długość sieci drogowej w Polsce to ok. 380.000 km, z tego ok. 5% dróg to drogi krajowe administrowane przez GDDKiA, ok. 6% to drogi wojewódzkie i ok. 89% to drogi powiatowe i gminne.

  • Geologiczna historia Polski

Mało kto biorąc kamień do ręki zastanawia się nad tym, jak długą drogę musiał owy odłamek skalny odbyć, żeby znaleźć się akurat na drodze, pod naszymi nogami.

  • Studenckie Koto Naukowe Geologów „Silesian”

Ambicja,chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy,dociekliwość idetektywistyczna ciekawość, a przede wszystkim – czerpanie radości ze swojej pracy.Między innymi takie cechy powinien posiadać prawdziwy geolog.

  • Geopolimery – nowa przyjazna środowisku alternatywa dla betonów na bazie cement u portlandzkiego.

W artykule przedstawiono wybrane przykłady zastosowań geopolimerów takie jak m.in. za­stosowania w budownictwie, w odlewniach, jako składnik kompozytów, rury, podkłady kolejowe i wiele innych. Opisano przykłady wdrożeń technologii geopolimerów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W artykule przed­stawiono również przykłady wyrobów z geopolimerów wykonane w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej. Zapre­zentowano również wyniki badań najważniej­szych własności geopolimerów takie jak: wy­trzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła, odporność na wysokie temperatury, nasiąkliwość, mrozoodporność .

  • Polska Europa Świat

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych do kontroli w Trybunale
Szczególna inwestycja dla Warmii i Mazur
Nowe odcinki dla rowerzystów
Połączenie Polski z Chinami
W Detroit powstało miasteczko do testowania autonomicznych samochodów
Odblaski to przeszłość! Volvo rozdaje rowerzystom niezwykły spray LifePaint
Ponad 13 mld euro na sieć transportową w UE, w tym na polską kolej
Dofinansowanie dla Kolei Śląskiej
Więcej płatnych dróg

  • Którędy na wakacje

Sezon urlopowy w pełni. Polacy gremialnie ruszyli na wakacje. Warto w odpowiednim czasie zadać sobie zatem pytanie, którędy nasi rodacy jeżdżą odpoczywać. Wbrew pozorom nie jest ono czysto akademickie.

  • Miejsce w rankingu dróg, które każdy mu­ si zobaczyć. Nadbrzeżna Droga Ama lfi
  • Wypadk i drogowe w polskich miastach

Które polskie miasta są najbezpieczniejsze dla kierowców, rowerzystów i pieszych, czyli osób nazywanych przez policję „użytkownikami dróg”? Gdzie dochodzi do największej liczby wypadków i co jest ich przyczyną? W którym mieście ginie najwięcej osób? Przeczytaj najnowszy raport mfind o wypadkach na polskich drogach.

  • Autonomiczne pojazdy. Czy kierowca stanie się zbędny?
  • Polska wizja zero i latające samochody

„…Jeśli istnieją drogowe bariery linowe spełniające według europejskiej normy PE-EN 1317 parametry H2 I W2 do W4 to znaczy, że istnieją latające samochody …” -takimi słowami wypowiedział się na konferencji Polska Wizja Zero dyrektor biura Europejskiej Federacji Drogowej Konstandinos Diamandouros na temat występowania na polskich drogach barier linowych o takich, deklarowanych przez producentów właściwościach.

 • Zarządcy dróg powiatowych na dorocznym kongresie

zdp