PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2015

← Powrót do Archiwum danego roku

Witam serdecznie,

czytelników, użytkowników, budowniczych oraz administratorów Polskich Dróg. W sposób nieco zaskakujący dla mnie, zostałem zaproszony do współtworzenia tego pisma.
Jako Redaktor Naczelny miesięcznika z ponad 20-sto letnią tradycją, chciałbym wykorzystać  moje wieloletnie doświadczenie (bo mimo młodego wieku posiadam wieloletnie doświadczenie) w pracy w wykonawstwie tak, aby stało się wartością dodaną. Chciałbym, aby moja gazeta stała się miejscem prawdziwej wymiany myśli i doświadczeń śro- dowiska związanego z budownictwem drogowym. Miejscem, gdzie każdy będzie mógł odna- leźć ciekawy dla siebie temat z dziedziny, która interesuje go najbardziej oraz, w miarę swoich potrzeb, zabrać głos. Służyć temu mają bloki tematyczne, poświęcone różnym zagadnieniom a wybór tematów będzie należał w ogromnej części do Państwa. Założonym przeze mnie celem jest, aby Polskie Drogi były „żywym” miejscem dyskusji, gdzie będzie można zadawać pytania i odnajdywać na nie odpowiedzi. Na co dzień jestem technologiem pracującym w wykonawstwie. Tak jak każdego z nas dotykają mnie zarówno sukcesy jak i porażki podczas wykonywania zadań zawodowych. Sukcesy są oczy- wiście miłe i przyjemne, ale ich początkami są zazwyczaj doświadczenia, ogólnie mówiąc, nie będące powodami do dumy.
„… od wielu artystów często się uczę
jak nie popełniać błędów w sztuce…”
Błędy są konieczne w procesie rozwoju każdej myśli technicznej i bardzo kształcące. Obserwując rozwój rynku drogowego w naszej ojczyźnie od około 25 lat, mam poczucie nieustającego rapor- towania sukcesu. Bardzo rzadko opowiadamy sobie o naszych niepowodzeniach. Mam nadzieję, że w kolejnych numerach mojego miesięcznika uda mi się uruchomić dział w którym będziemy mogli wymienić się swoimi negatywnymi doświadczeniami „ku przestrodze”. Zachęcam wszyst- kich do takiej wymiany myśli i doświadczeń.
Rozpoczynając nowy rozdział w moim zawodowym doświadczeniu, życzę Państwu dobrej lektury aktualnego numeru oraz zdrowej ciekawości o zawartość kolejnych.

Pozdrawiam,

Stanisław Styk
Redaktor Naczelny

w tym numerze
8. Asfalty drogowe, otrzymywanie, klasyfikacja oraz właściwości
W artykule przedstawiono metody otrzymywania asfaltów oraz funkcję jaką pełni asfalt w mieszance mineralno-asfaltowej, stosowanej do budowy nawierzchni drogowych; zaprezentowano
podział asfaltów drogowych oraz omówiono sposób oznaczania asfaltów drogowych: konwencjonalnych, modyfikowanych polimerami, twardych i wielorodzajowych, zgodny z zaleceniami norm europejskich, stosowany także w Polsce.

14. MODBITY – nowoczesne asfalty do budowy funkcjonalnych nawierzchni
Asfalty modyfikowane polimerami to produkty stworzone do wymagających zastosowań. Dziś, przy rosnących oczekiwaniach względem trwałości nawierzchni, stają się podstawowym lepiszczem asfaltowym stosowanym do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) na najważniejsze odcinki drogowe. Wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych technologia modyfikacji asfaltów, pozwala na uzyskanie odpornych na szeroki zakres temperatury i duże obciążenie ruchu drogowego nawierzchni drogowych. Technologia produkcji tych asfaltów rozwija się i na rynku dostępne są wyroby bardzo wysokomodyfikowane do nawierzchni długowiecznych, w których poziom modyfikacji polimerem rodzaju SBS jest ponad dwukrotnie większy niż w tradycyjnych asfaltach modyfikowanych. Coraz bardziej popularne są asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy rekomendowane do cichych i trwałych nawierzchni czy specjalne asfalty modyfikowane WMA stosowane w technologiach „na ciepło”. Liderem w produkcji asfaltów modyfikowanych w Polsce jest spółka LOTOS Asfalt, oferująca pełną gamę asfaltów modyfikowanych.

18. Nowa metoda wytwarzania asfaltów modyfikowanych polimerami
Skuteczna metodą poprawienia właściwości lepiszcza asfaltowego wchodzącego w skład mieszanek mineralno-asfaltowych jest zastosowanie różnego rodzaju modyfikatorów.
Włoscy naukowcy z General Membrane opracowali metodę modyfikacji mas bitumicznych amorficznymi poli-α-olefinami. Polimery te produkowane są w procesie ko- polimeryzacji α–olefin.

22. Z Kromatis’em Twoje miasto budzi się do życia
5 podstawowych wytycznych projektowania infrastruktury rowerowej: spójność, bezpośredniość, wygoda, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Przykłady zastosowań kolorowych nawierzchni asfaltowych na bazie KROMATISU® 50/70

28. Asfalt wysokomodyfikowany w nawierzchniach długowiecznych
Kilkanaście lat temu w Europie i USA powstała koncepcja asfaltowych nawierzchni długowiecznych, znana także pod nazwami perpetual asphalt pavements lub long-lasting asphalt pavements.
Od tego czasu wykonano wg tej koncepcji setki odcinków dróg asfaltowych, które w znakomitym stanie przenoszą ciężki ruch samochodowy zapewniając ponadstandardową trwałość. W ostatnich dwóch latach również w Polsce wykonano podobne odcinki testowe z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA.

34. Polerowalność kruszyw potrzeby-rzeczywistość-perspektywy
Na właściwości poślizgowe nawierzchni drogowych wpływają miedzy innymi właściwości kruszyw w tym odporność na polerowanie, czyli podatność wystających ziaren kruszywa na polerowanie ich powierzchni w wyniku ruchu samochodowego w obecności pylastych i drobnoziarnistych zanieczyszczeń i wilgoci.

38. Rodzime kruszywa
Kruszywa są powszechnie wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie. Istnieje wiele ich typów. Do produkcji wykorzystuje się różne skały. W „gąszczu” kruszyw naprawdę łatwo się zgubić.

43. Moje subiektywne spojrzenie na parametr polerowalności kruszyw – PSV

46. Znaczki drogowe w służbie techniki

48. Projektowanie geotechniczne
Geotechnika jest w dużym stopniu dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą zarówno klasyczne obszary budownictwa ogólnego, jak i inżynierii lądowej, wodnej i morskiej. W ostatniej dekadzie bardzo dynamicznie rozwijała się tak zwana geotechnika środowiskowa, obejmująca zagadnienia geotechniczne w ramach inżynierii środowiska.

52. Geosyntetyki w budownictwie drogowym

60. Klub książki

61. Pozytwy

63. Drzewa do Trybunału Konstytucyjnego
Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych.
Nieprecyzyjne przepisy uzależniają usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi, nasadzonymi często w pasie drogowym

64. Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych
Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Wybrane fragmenty z WT-1 2014 Kruszywa, Wymagania Techniczne, Warszawa 2014

66. Polska Europa Świat

74. Prefabrykaty Żelbetowe w zintegrowanych obiektach mostowych

78. Wyzwania w obszarze infrastruktury
Autostrad zazdroszczą nam już mieszkańcy bliskiej zagranicy, przed nami jednak jeszcze kolejne wyzwanie – wybudowanie infostrady, czyli sieci umożliwiającej rozwój szybkiego internetu – stwierdził Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji podczas spotkania Liderów 2015, które pod koniec marca br. odbywało się w Warszawie

80. Bezpieczne pokrywy studni kanalizacji kablowej

84. Czy mosty z prefabrykatów to nowoość?
Stały rozwój światowej infrastruktury drogowej sprawia, że oczekiwania wobec powstawania nowych dróg i mostów rosną. Budowa powinna być jak najłatwiejsza, precyzyjna, sprawna ale także szybka. Rozwiązaniem, które wydaje się zdobywać coraz większą popularność jest korzystanie z prefabrykatów. Stosowanie tej metody budowy może zminimalizować zakłócenia ruchu, zwiększyć bezpieczeństwo strefy pracy, zmniejszyć negatywy wpływ na środowisko.

86. NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA
Informacja o wynikach kontroli zatwierdzonej 24 marca 2015 roku – fragmenty dotyczącej działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych. KIN-4101-07/2013 nr ewid. 12/2014/P/13/082/KIN

92. Firma Bentley przejmuje Acute3D, aby rozwijać modelowanie rzeczywistości